پرش به محتوا

شدید ترین دوازده توفان»کابوس اقتصادی»که برامریکا خواهد وزید
سایت کنعان،متعلق به نیروهای مترقی فلسطینی :

مترجم: احمد مزارعی،یکشنبه 15، خرداد 1401

بنا به اعتقاد صاحبنظران اقتصادی،امریکا در نیمه دوم سال 2022، ابستن بحرانهای زیادی خواهد بود که بسیاری مشکلات اقتصادی را که جهانیان باان روبرو هستند برای امریکا نیز بهمراه خواهد داشت، هم اکنون با گذشت هرروزامریکائیها بیشترین بدبینی اقتصادی را برای اینده خودپیش بینی میکنند.

درسایت «لیوروکویل» صاحبنظران دوازده مورد شرایط وبحران اقتصادی را پیش بینی میکنند که امریکا با انها روبرو خواهد شد:

یکم – بهای گاز مصرفی روزانه همچنان بالاخواهد رفت وبخش زیادی از امریکائیهارا درپایان با مشکل وصدمه کمبود ان روبرو خواهد ساخت، هم اکنون برنامه کنتورهای انتقال گاز درایستگاههای سوخت شماره 76، شهر آوبورن درماه مارچ درایالت واشنگتن تغییرداده اند تا جابرای درجه بندی قیمتهای تازه اماده گردد، ازاین پس ودرماههای اینده کمک رسانی گازکاهش خواهد یافت

2 – اخطاردرمورد احتمال قطع جریان برق در بخشی از مناطق کشور درماههای تابستان ویاداوری اینکه مناطق میانی کشور بطور ویژه ای درمعرض این خطر قراردارد.

درتابستان اینده بخاطر هوای گرم زیاد وهمچنین فرسوده بودن ایستگاههای تولید برق وکمبود منابع انرژی سبزو نا مطمئن ، درمجموع نزدیک به یکصد ملیون امریکائی با قطع جریان برق روبرو خواهند بود که موجب توفانی از مشکلات برای انها خواهد شد.مناطقی که درامتداد دریاچه های بزرگ وتا سواحل اقیانوس ارام قراردارند وشامل دهها ملیون شهروند امریکائی میگرد د که دراین تابستان با مشکلات کمبود انرژی کافی برای ساکنانش روبرو خواهند شد.

سوم – همگان براینموضوع اتفاق نظردارند که قیمت مواد غذائی درحال افزایش است وبطور مسلم هم اکنون این قیمتها بطور جنون امیزی افزایش یافته است

دراینمورد شخصی که دارای سه رستوران دردومنطقه جاکسون ومیسیسیپی امریکا میباشد اظهارداشت که درگذشته یک صندوق بال مرغ به وزن بیست کیلوگرم قیمتش 85، دلاز بود ، اما اکنون همین صندوق نزدیک به 150 دلارافزایش یافته است.

4 – با تحمل زنجیره ای ازمشکلات واردات ، فشارها برما بیشتر شده است وکمبود مواد گوناگون رو به رشد است ، وکمبود شیرکودکان درحال حاضر تنها یک نمونه بارز از این وضعیت است.

5 – سازمان ملل گزارش داده است که ما بسوی بدترین شرایط وبحران غذائی درافریقا ی بعد از جنگ دوم جهانی پیش میرویم ، تعداد افرادی که از «گرسنگی ناله میکنند» به دوبرابر رسیده است.

درچهل سال گذشته موج خشکسالی بعلت درگیریها وانواع بیماریها به اوج رسیده است ، بحرانها ی جهانی باعث وقوع جنگ اکراین شد (1) که به نوبه خود به افزوده شدن قیمتهای مواد غذائی در سطحی بیسابقه گردید.

6 – نباید شک داشت که گسترش گرسنگی موجب اوجگیری اضطرابات اجتماعی در شهر ها خواهد شد، حوادث اخیر در سری لانکا شاهد زنده ای برای ما میباشد که اینده چگونه است، دراین حوادث تظاهرکنندگان گرسنه سری لانکایی، خانه های 38،نفرسیاستمدار فاسد را به اتش کشیدند واین درزمانی بود که کشور دچار بحران گردید که به خشونتهای بیشتر انجامید بطوریکه حکومت با دیدن این اوضاع دستور شلیک گلوله برروی مردم را داد.

7 – ترجیحا احتمال میرود که بانک احتیاطی فدرال درامریکا نرخ سود را به زور بالا ببرد ، رئیس بانک احتیاطی فدرال «جروم پاول» دراولین اظهار نظر خود اظهارداشت که جنگ برعلیه تورم درماههای اینده موجب بعضی «ناارامیها» درامریکا خواهد شد.

8 – بالارفتن نرخ سود بانکی برای بازار زمین واملاک امریکا منهدم کننده خواهد بود واین اخبار بسیار نگران کننده است زیرا به ترتیب درسه ماه گذشته فروش منازل مسکونی بسیار کاهش داشته است

9 – احتمال میرود که تخلف در پرداخت مبلغ وامهای ماهانه املاک افزایش پیدا کند، بطوریکه مصرف کنندگانی که دارای حقوقهای پایین هستند درپرداخت ماهانه بدهی ماشینهای خود ، قرضهای شخصی وکارتهای اعتباری نتوانند بدهیهای خودرا تادیه کنند ……

10 – با کند شدن فعالیتهای اقتصادی باید پیش بینی کنیم که کارگران بسیاری کار خودرا از دست بدهند، دراین موقعیت درخواست بیکارکردن کارگران رو به ازدیاد خواهد گذاشت، درواقع ما متوجه شده ایم که نسبت بیکاری درچهارماه گذشته درامریکا به بالاترین مرحله خود رسیده است.

11 – همه این اخبارهای دردناک اقتصادی مسلما برای ارزش سهام شرکتها وموسسات تولیدی زیانمند خواهد بود ، بسیاری براین باورند که همه انچه که تا کنون ماشاهد ان هستیم تنها شروع پیامدهای دردناکتر بعدی میباشد.

12 – بسیاری درامریکا براین باورند که رکود یا اتفاق افتاده ویا اینکه بزودی اتفاق خواهد افتاد وامریکائیها دراین زمینه درمورد اقتصاد کشوربیشتر دچار بدبینی هستند، یک اماری که اخیرا انجام گرفته است روشن میسازد که %85، امریکائیها اعتقاد دارند که به»احتمال زیاد» ویا «احتمالا تا حدی»، رکود درمرحله ای از سال اینده خواهد بود.

زیرنویسها از مترجم است :

1 – امریکائیها درنظر داشتند با به عضویت دراوردن اکراین در پیمان ناتو به محاصره کامل روسیه دست زده وبران تسلط پیدا کنند، اما روسیه پیشدستی کرده ونقشه شوم امریکارا نقش براب ساخت ، اگر امریکائیها دراین مقصد شوم خود یعنی محاصره کامل روسیه موفق میشدند ، میتوانستند چین را نیز محاصره وبراقتصاد ان تسلط پیدا کرده وخودرا از بحران عمیقی که دهها سال است بان دست وپنجه نرم میکنند ، برهانند که خوشبختانه امریکا با پای خود به انچنان منجلابی درافتاده که رهایی ازان اسان نیست.

امریکائیها ابتدا درنظرداشتند همین قصد شوم خودرا با راه اندازی «انقلاب رنگی»در قزاقستان با کمک ترکیه وعربستان وتسلط براین کشور ، چین وروسیه را محاصره کرده که با درایت ولادمیر پوتین توطئه باشکست روبروشد…./ سایت عربی «ساحت التحریر»نوشت به احتمال زیاد تعدادی از افسران ترکیه در کارخانه فولادسازی شهر ماریوپل دراسارت قراردارند واینکه ترکیه درخواست میانجیگری در انجا نمود برای این بود که بیش ازاین ابروی اردوغان نرود.


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: