بین الملل فاشیسم، در اوکراین! – نیاز یعقوبشاهی

بین الملل فاشیسم، در اوکراین!

نیاز یعقوبشاهی

دانش و امید، شماره ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

باید به تمامی رهبران دولت‌های مدافع فاشیسم در غرب و متحدان‌شان

در سایر نقاط جهان هشدار داد: بر سر شاخه نشسته‌اید و بُن می‌بُرید! 

اگر فاشیسم به یاری شما در اوکراین و سایر کشورها پیروز شود،

بی‌تردید و به زودی به قدرتی جهانی تبدیل خواهد شد،

و شمایان خود، نخستین قربانیان آن خواهید بود.

نشانه‌های بسیاری، از تجدید حیات گسترده فاشیسم در جهان، به ویژه در اوکراین و در حاکمیت کشورهای غربی و غیر غربی، آشکارا به چشم می‌خورد. لنین گفت: «امپریالیسم، آخرین مرحله سرمایه داری است». اما اگر امروز زنده بود، بی‌تردید می‌افزود: «و آخرین مرحله امپریالیسم، فاشیسم است».

چنین که گله عظیم کفتارهای ناتو به سرکردگی آمریکا همه جانبه از نژادپرستان و فاشیست‌های اوکراین و فاشیست‌های کشورهای خود و کشورهای دیگر دفاع می‌کنند، و ناگزیر خود نیز به گونه روزافزونی به فاشیسم می‌گرایند، مؤید این سخن است. اینان با تمام نیروی جهنمی خود، اوکراین بینوا را به بزرگ‌ترین انبار انواع سلاح‌های کشتار همگانی، از جمله سلاح‌های بیوتروریستی، و نبردگاه مزدوران آدمی‌خواری از سراسر جهان، تبدیل کرده‌اند.

اوکراین، به گرانیگاه این روند شوم مبدل شده است. اگر در این جنگ، فاشیست‌ها پیروز شوند، لحظه‌ای تردید نکنید که فاشیسم با ابزارهای بسیار مدرن‌تر و پیشرفته‌تر، و با اردوگاه‌های کار و مرگ و کوره‌های آدم‌سوزی بیشمارتری، بازخواهد گشت. آن هم نه در یکی دو کشور، مانند آلمان و ایتالیا، که در سرتاسر جهان. و در این صورت، جهان به حمام خون بی‌کرانه‌ای تبدیل خواهد شد. 

امپریالیسم جهانی، آشکارا چنگال‌هایش را از میان مخمل پنجه‌هایش به در آورده و سرمست از بوییدن برکه‌های خون، دست در آنها فرو می‌برد و چنگال‌های خونبار خود را می‌لیسد. چرا که هیچ راه دیگری برای بقای خود و حفظ هژمونی (سرکردگی) جهانی‌اش، که دارد بر باد می‌رود، نمی‌یابد.

طنز روز گار را بنگرید. حتی صهیونیست‌هایی که نیاکان بی‌شمارشان در جنایت وصف‌ناپذیر هولوکاست به کشتارگاه برده شده‌اند، اکنون دست در دست فاشیست‌ها، در یک جبهه قرار گرفته‌اند! دولت‌های اروپایی که جای خود دارند. بیهوده نیست که نوام چامسکی درباره آنان گفته است: «دولت‌های اروپایی، بزدل‌تر از آنند که راه مستقلی برای خود در پیش گیرند. هنگامی که ارباب می‌غرد، آن‌ها برایش گاوچرانی می‌کنند».

 با این همه، باید به تمامی رهبران دولت‌های مدافع فاشیسم در غرب و متحدان‌شان در سایر نقاط جهان هشدار داد که: بر سر شاخه نشسته‌اید و بُن می‌بُرید! زیرا اگر فاشیسم به یاری شما در اوکراین و سایر کشورها پیروز شود، بی‌تردید و به زودی به قدرتی جهانی تبدیل خواهد شد، و شمایان خود، نخستین قربانیان آن خواهید بود. 

آنگاه، وعده دیدارتان، در آشویتس‌ها، داخائو‌ها، بوخنوالدها، کایزروالدها، ماوتهاوزن‌ها، زاخستهاوزن‌ها و سایر «اردوگاه‌های کار اجباری و اردوگاه‌های مرگ» جدید خواهد بود!

1 Comment

 1. فرموده اید: ««اگر فاشیسم به یاری شما در اوکراین و سایر کشورها پیروز شود، بی‌تردید و به زودی به قدرتی جهانی تبدیل خواهد شد»»
  آقای نیاز یعقوبشاهی چرا اذهان را مشوش میکنید. من با وجودیکه پیروزی روسیه و چین رابر آمریکا امری ضروری برای آینده بشریت میدانم، ولی مانند شما کلیه تقصیر ها را بگردن فاشیست های دست ساز غرب نمی اندازم. و حتی ادعا میکنم که هرنوع تغییری در وضعیت کنونی مثبت است، بخصوص که بنفع محور مقاومت در منطقه ما باشد.
  ا- فاشیسم همیشه به یاری سرمایداران بوجود آمده و برای مدت کوتاهی سرمایداران را کنار زده است. من استثنایی بر آن نمیشناسم. تازه زمانیکه هیتلر کمی ضعف و شکستش هویدا شد، سرمایداران قصد ترورش را کردند.
  در ثانی بایستی دست فاشیست های هیتلری را در مقابل نظام کنونی ام.آمریکا بوسید، زیرا آن‌ها در یک دوره تاریخی کامل ۷۲ میلیون انسان را کشتند و سوزاندند. نظم امروزی سوسیالدمکراسی و جمهوری خواهی سرمایداران««دمکراسی غربی و حقوق بشری…»» هر ساله بیش از این تعداد انسان قربانی میگییرد.
  آنهم طبق مخلوقات سرمایداری مانند: انواع امراض لابوری، گرسنگی، بی خانمانی، تحقیر، فحشاء، انواع مواد مخدر و الکهل حتی خودکشی و کشتن یکدیگر… من از تصادمات جاده ای که آگاهانه بر سر سود حداکثری اتفاق می‌افتد سخنی نمیگویم که تعداد قربانیان خیلی بیشتر از ۷۲ میلیون انسان، آنهم نه در یک دوره بحران سی ساله معروف سرمایداری بلکه در یک سال.
  و چون «مرگ فقیر و ننگ ثروتمند هر دو بیصداست»، همه بدنبال شکار فاشیست ها هستند. باید دست همت از آستین حزبی کارگری بیرون آورد و نظام سرمایداری را از بین برد و از تفکر این ستون به آن ستون فرجی است دوری جسته و کودک را بنام حقیقی خود (سرمایداری که ۱۲۰ سال است گندیده) خواند.
  من مقدم دانش و امید و مرتضی محیط را مثبت و گرامی میدارم و تلاش عملی برای مبارزه توسط حزبی کمونیستی را آرزومندم. چه خوش بود روزهایی که حزب توده ایران به سرمایداری خروشچفی در نه غلطیده بود و توانسته بود اکثریت مبارزین را زیر پرچم خود که تاریخ ایران را در دو دهه رقم زد، گِرد آورد. هنوز که هنوز است ارتجاع از بقایای انقلابی جوانان حزب توده ایران بسختی هراس دارد.

Comments are closed.