پرش به محتوا

احزاب کمونیست چین  و کوبا هسته‌های اصلی آرمان سوسیالیستی هستند.

منتشر شده در گرانما ارگان کمیته مرکزی حزب کمونیست کوبا

 حزب کمونیست جمهوری خلق چین  مایل است در تبادل نظرهای فشرده با حزب کمونیست کوبا در مورد مسائل مهم نظری و عملی شرکت کند و از تجربیات یکدیگر در زمینه حکومت‌داری و مدیریت بیاموزد تا بدین طریق دو حزب بتوانند به یک  توسعه پایدار رسیده و این همکاری ها را ارتقاء بخشند.

 پیام شی جین پینگ، دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین و رئیس جمهوری خلق چین، به مناسبت چهارمین سمینار تئوریک بین حزب کمونیست چین و حزب کمونیست کوبا.

 به مناسبت چهارمین سمینار تئوریک بین حزب کمونیست چین و حزب کمونیست کوبا،  من از طرف کمیته مرکزی حزب کمونیست چین، صمیمانه ترین تبریکات خود را به شما تقدیم می کنم!

 حزب کمونیست جمهوری خلق چین  و حزب کمونیست کوبا هسته‌های اصلی آرمان سوسیالیسم در کشورهای مربوطه خود هستند.  

حزب کمونیست جمهوری خلق چین  از هجدهمین کنگره ملی خلق، مردم چین را متحد کرده و به سوی دستاوردهای تاریخی در اصلاحات، گشایش و نوسازی سوسیالیستی سوق داده است و بدین ترتیب سوسیالیسم با ویژگی‌های چینی وارد دوره جدیدی شده است.

 هشتمین کنگره حزب کمونیست کوبا با تدوین برنامه‌های استراتژیک و رهنمودهایی برای توسعه آرمان حزبی و دولتی برای حال و آینده، نقشه راه را برای ایجاد یک سوسیالیسم مرفه، دموکراتیک و پایدار در کوبا ترسیم کرد. با توجه به شرایط و وظایف جدید، برگزاری این سمینار نظری بین دو حزب ما با موضوع  «تقویت ساختمان حزب برای پیشرفت بیشتر در وظایف جدید سوسیالیستی چین و کوبا در عصر جدید» از اهمیت بالایی  برای کاوش های ما در مسیر توسعه سوسیالیستی که با واقعیت های ملی کشور هایمان مطابقت دارد برخوردار است. 

 حزب کمونیست جمهوری خلق چین  مایل است در تبادل نظرهای فشرده با حزب کمونیست کوبا در مورد مسائل مهم نظری و عملی شرکت کند و از تجربیات یکدیگر در حکومت‌داری و مدیریت بیاموزد تا توسعه پایدار حزبی و آرمان‌های سوسیالیستی خود را ارتقا بخشد.

 برای چهارمین سمینار تئوریک بین حزب کمونیست چین و حزب کمونیست کوبا آرزوی موفقیت دارم!

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: