پرش به محتوا

کدام ایرانی و چرا از آمریکا و یا روسیه دفاع می کند؟ – خسرو صدریایرانی ها را به لحاظ مواضع شان پیرامون بحران اوکرایین، می توان اینگونه تقسیم کرد:
1- افراد در آرزوی سرنگونی ج.ا اسلامی ، با چنین باوری که تضعیف موقعیت استراتژیک روسیه در جهان، به ضعیف شدن ج.ا هم می انجامد، اینک دوست دارند که روسیه در باتلاق اوکرایین زمین گیر شود.
این گروه شامل مردم عادی ناراضی وبدون خط سیاسی و نیز برخی «چپ» ها، مجاهدین و سلطنت طلب های تاریخ مصرف گذشته است.همه این ها در حالی که می توانند به لحاظ تاریخی و نظری دلایل موجهی در مخالفت با آمریکا داشته باشند ولی بخاطرعناد غریزی با ج.ا ، می پندارند که باید در جهان، جانب آمریکا را بگیرند.
2- مخالفان دیگر روسیه ،اصلاح طلبانی اند که با هدف هموار کردن روابط نزدیک با آمریکا ، معتقدند که در عرصه نبرد ژئوپلیتیک و تبلیغاتی این قدرت علیه روسیه و چین نیز می بایست فعالانه شرکت کنند.
این ها ولی برخلاف گروه اول، ازعقلانیت سیاسی و درک ضرورت توجه به توازن نیرو، در عرصه داخل و خارج برخوردارند.
3- حامیان عقیدتی و سیاسی جمهوری اسلامی با توجه به روابط استراتژیک کشورمان با روسیه، از این قدرت در مقابل رقبای غربی آن حمایت می کنند.
4- کسانی که جهانی چند قطبی را به هژمونی مطلق آمریکا ترجیح می دهند و دوستی با دوقدرت چین و روسیه را بخاطر داشتن منافع مشترک منطقه ای، برای کشورمان مفید می دانند از روسیه در مقابل تهدیدات و تبلیغات آمریکا و ناتو حمایت می کنند.
با درنظرگرفتن آنچه گفته شد، باورم بر این است که لیست کردن خوبی و بدی های آمریکا و روسیه از طرف افراد گروه های فوق،عمدتا نه به منظور کشف حقیقت، بلکه برای توجیه باور خود صورت می گیرد.
با این حال حمله به روسیه و چین و همزمان دفاع از آمریکا و ناتو، کاری که تعداد زیادی از هموطنان ما، از جمله اصلاح طلبان بدان مشغولند، بدون نادیده گرفتن و زیرپا گذاشتن ارزش های اخلاقی وتعهد به راستگویی، ناشدنی است.
با این تحلیل که:غرب برنده نهایی نبرد بر سر نظم جهانی است، شاید بتوان به این نتیجه رسید که روابط استراتژیک با آن بهتر است، ولی از دل چنین چیزی جواز نادیده گرفتن و چشم بستن به جنایات آن بیرون نمی آید.
درخاتمه به عنوان یک ایرانی طرفدار جهانی چندقطبی، از جدی ترین مخالفین روسیه و حامیان آمریکا، یعنی همین اصلاح طلبان می پرسم:
آیا واقعا جنایات آمریکا را می توان با برخی سیاست های نادرست روسیه تاخت زد و به ناراحتی وجدان دچار نشد؟
آیا این روسیه و چین بودند که با سیاست «خاورمیانه جدید» خود در پی تجزیه کشورمان برآمدند؟ و آیا با ضعیف شدن آن ها، اجرای این طرح بار دیگر در دستور کار آمریکا و اسرائیل قرار نخواهد گرفت؟
رهبران اصلاح طلب در صورت مسکوت گذاشتن چنین خطراتی، مسئول عواقب آن خواهند بود.


خسرو صدری

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: