پرش به محتوا

تنگنای امارات عمق بیشتری مییابد: جبهه تازه ای از عراق… – احمد مزارعی

تنگنای امارات عمق بیشتری مییابد: جبهه تازه ای از عراق…

نوشته : حسین ابراهیم، سری جهاد ، چهارم فوریه 2022

مترجم:احمد مزارعی، «الاخبار»روزنامه ملی گرایان لبنان

تنگنای امارات عمق بیشتری مییابد : جبهه تازه ای از عراقخبر گزاری فرانسه: امارات باید میان پیشرفت کشوروجنگ یکی را انتخاب کند ، ایندونمیتوانند درکنار یکدیگر قرار بگیرند.

با ورود گروه تازه ای که خودرا «گردان وعده حق – فرزندان جزیرت العرب مینا مد تزلزلات امنیتی درامارات ابعاد بسیار خطرناکی به خود گرفته است.

پایگاه این گروه در عراق قرار دارد و موشک اندازها و پهپادهائی که از یک ماه پیش به این طرف دولت امارات را هدف قرار داده اند، از این پایگاه ها پرواز کرده‌اند. درحقیقت باید گفت جبهه تازه‌ای درعراق پدید آمده که در هماهنگی با جبهه مقاومت یمن فعالیت مشترک دارند

این جبهه نیز به جمع گروههایی پیوسته است که هدف خود را گرفتن انتقام از دشمنان ملل منطقه ومقاومت انها قرارداده وخواستارمقابله با کشورهایی هستند که خواستار عادی سازی روابط خود با اسراییل میباشند .

این جبهه با عنوان مقابله با دخالت امارات درامورعراق کار خودرا اغاز کرده است ، به اضافه عوامل دیگری که به علت اختلافات درمورد انتخاب نخست وزیروتشکیل دولت درعراق که خود میتواند موجب انفجارات سیاسی درعراق گردد، هدف اصلی «برندگان» این بازیهای سیاسی درعراق ودر پیشاپیش انها مقتدی صدر، نزدیکی هرچه بیشتر با عربستان ، امارات ، ترکیه ودوری گزیدن از ایران است.

«گردان وعده حق»با پرتاب تعدادی پهپاد انفجاری بسوی ابوظبی ، بمثابه «جبهه جدیدی» است که برعلیه امارات با عنوان سیاستی ویژه ، گشوده است.حد اقل هدف این عملیات مخالفت با دخالت سیاسی مستقیم امارات در وضعیت پیچیده کنونی عراق است، اما هدف گسترده تر دیگراین جبهه وحدت ومقابله با تجاوزات امریکا ، عربستان واسرائیل برعلیه یمن است والبته ضروری است گفته شود این کشورها تجاوزات زیادی نیزطی سالهای گذشته برعلیه عراق مرتکب شده اند.انچه که در چهار چوب این درگیریهای عمومی منطقه میگنجد ، بویژه انچه که مربوط به جنگ یمن وورود اسرائیل از طریق امارات وتاثیرش بر مذاکرات ، ایران – امارات ، است ، میتوان به مکالمه تلفنی وزرای خارجه ایران ، حسین امیر عبد اللهیان وهمتای اماراتی وی عبد الله بن زاید اشاره کرد.عبد اللهیان دراین مکالمه به همتای اماراتی خود تاکید کرد که :»ادامه جنگ دریمن وانتشارمیدانهای این درگیریها ،به مصلحت هیچکس ودردرجه اول به مصلحت منطقه نیست» وی درادامه بر این امر تاکید ورزید که» وجود رژیم اسرائیل درمنطقه خود تهدیدی برای همه کشورهای منطقه است وباید کوشش شود که نفوذ این رژیم موجب گسترش بحرانهای هرروزه ، و بیشتری درمنطقه نگردد.

به این معنی که ایران میکوشد با استفاده از دپلوماسی خود، امارات را واداربه این نماید تا از درگیر کردن خود بویژه در منازعات نظامی منطقه ای عقب نشینی کند ، امری که ابوظبی تا کنون برعکس ان عمل کرده وامنیت خودرا درمعرض «گردبادهای»یمنی قرارداده است، به اضافه تهدیدات خطرناک امنیتی برای منطقه، درخلال همکاریهای امنیتی وعادی سازی رابطه نامحدود با اسرائیل که این خطر برای همگان دربر دارد. براین پیش زمینه بود که دو روزپیش چهار پهپاد بوسیله «گردان وعده حق»بسوی ابوظبی پرتاب گردید ، وچهار ساعت قبل ازاینکه وزارت دفاع امارات خبر موشکباران پهپادی گردان مذکوررا اعلام نماید مسئولان «گردان ….» خودشان اعلام کرده ومسئولیتش را نیز پذیرفتند. وزارت دفاع امارات اعلام نمود که انها توانسته اند سه پهباد را که موفق شده بودند وارد فضای امارات شوند درمنطقه ای غیر مسکونی ساقط کنند. «گردان وعده حق» تهدید نمود که ما بازهم به حملات دردناک خودرا برعلیه امارات ادامه خواهیم داد مگر اینکه انها ازدخالت درامور منطقه ودرمقدمه انها از دخالت درعراق ویمن دست بردارند. همین گردان در تاریخ بیست وسوم ژانویه 2021، مسئولیت حمله پهبادی خودرا برعلیه قصر یمامه درشهر ریاض پایتخت عربستان وسایر اهداف دیگری را درانجا رسما اعلام نمود ودر بیانیه ای که دراینمورد منتشرکرد اینچنین اظهارداشت: «عربهای خلیج به جنایت برعلیه ملتهای منطقه ادامه میدهند وبه تروریستهای داعشی وگروههای تکفیری که دستشان به خون بیگناهان اغشته است یاری میرسانند».

مقتدی صدر:»بعضی تروریستهای خارج از قانون در وارد کردن عراق به جنگ خطرناک منطقه ای سرعت به خرج میدهند».(1)

از دیگر سو «انستیتو واشنگتن»اینچنین اظهارمیدارد» گردان وعده حق»به حزب الله عراق نزدیکی دارد به این دلیل که رسانه های خبری مرتبط با حزب الله عراق از گردان وعده حق تمجید به عمل میاورد، دراین رابطه تحلیلگر عراقی حیدر برزنجی در مصاحبه با «الاخبار» میگوید این مجموعه تا کنون هویت خودرا اشکار نکرده است، وی میگوید اینان فقط وابسته به مقاومت هستند، اما مقاومت درانحصار کسی نیست وهر کسی میتواند گروه مقاومت تشکیل دهد وبگوید که وی وابسته به مقاومت است وکسی هم نمیتواند وی را از مقاومت منع کند. برزنجی سپس اضافه مینماید » اطلاعات دقیقی درمورد گردان مذکور دردست نیست اما انها به عملیات مشخصی دست میزنند واشاره ای نیز نمیکنند که به چه گروهی وابسته اند».

اینکه این گروه به کجا وابسته باشد معلوم نیست ، اما حقیقت این است که امارات از طرف گروههای وجریانات مختلفی درمعرض هجوم قراردارد که در نتیجه امنیت امارات وعملکردش بواسطه دخالتش درجنگ یمن ، درمعرض خطر بزرگی قرارداده است. ازسوی دیگر دخالت فاحش امارات درامور داخلی عراق که بنظر میرسد از طرف امریکا ماموریت یافته است تا شرایط به قدرت رسیدن حکومت تازه را درعراق زمینه سازی کند . این وضعیت درپرتو انتخابات پارلمانی دهم ماه دسامبر گذشته اتفاق افتاد که مقتدی صدر، مسعود بارزانی ومحمد حلبوسی که همگی از همپیمانان ویا دوستان امارات هستند برنده انتخابات شدند درمورد حلبوسی رئیس پارلمان عراق باید گفت که وی تحرک خودرا بسوی ترکیه تسریع نمود که درنتیجه دو فراکسیون «حلبوسی – رئیس مجلس وخمیس خنجر متحد شدند ، اتحاد این دو، ریاست مجلس را برای حلبوسی که متحد امارات است، تضمین نمود ، باید گفت که خمیس خنجر از وابستگان به ترکیه میباشد. ترکیبات تازه ، نتایج انتخابات مجلس راه را برای «ائتلاف اکثریت» پارلمانی هموار میسازد ازاین پس، هم پیمانان ایران از قدرت پس زده میشوند که این خود بمثابه ماجراجوئی بزرگی برای امنیت کل کشور عراق است و مسئولیت این وضعیت به عهده ولیعهد ابوظبی محمد بن زاید میباشد.

درمقابل میتوان درک کرد که این گفته اخیر مقتدی صدر که بیکباره انگشت اتهام را بسوی کسانی نشانه رفت منظور چه کسانی بود: » بعضی تروریستهای خارج از قانون در وارد کردن عراق به جنگ خطرناک منطقه ای درخلال مورد هدف قراردادن دولتهای خلیجی با ادعای عادی سازی رابطه با اسرائیل ویا جنگ یمن، سرعت به خرج میدهند».(منظور طرفداران محور مقاومت ویا ایران میباشد)

این اظهار مقتدی صدر زمانی بیان گردید که عملیات تروریستی بتوسط گروههای مسلح گسترش یافت . وی درخواست نمود :

» حکومت عراق بایدبا این افراد با قدرت برخورد کند وگرنه تقصیر کار خواهد بود وبدتر اینکه عواقبی جبران ناپذیربرای عراق در پی خواهد داشت»

اما مقتدی صدر درمورد دخالت امارات درامورعراق که اکنون بطور کاملا علنی وتکراری از طرف ابن زاید حاکم امارات ، انجام میگیرد وملاقاتهائی که با سیاستمداران عراقی از شیعه ، سنی وکردها انجام داده اند حرفی نمیزند که البته شخص مقتدی صدر نیز درمیان اینها قرراردارد و سخنی هم درمیان نیست . (2)هنگامی که «الاخبار» از محمود مشهدانی نماینده مجلس ودرعین حال رئیس پارلمان عراق،از نظر سنی که اداره جلسات پارلمان جدید را بعهده دارد ، درمورد دخالت خارجی درامور عراق پرسش نمود ، وی نوشته ای را به قلم روزنامه نگار اماراتی ، حمد المرزوقی بهمراه عکس تعدادی از بزرگترین سیاستمداران عراقی دراثنای ملاقاتشان را با ابن زاید برای ما فرستاد. مزروعی دراین نوشته برای مثال وبرای تحقیر کردن عراقیها میگوید: » هیچکس نمیتواند نه از اهداف امارات سرپیچی کند ونه از درخدمت منافع امارات بودن کناربرود.زیرا همه چیز بوسیله دوربین وبطور مستند ضبط شده است واگر کسی بخواهد از اوامر امارات سرپیچی کند متوجه خواهد شد که اسنادش بطور علنی در مطبوعات منتشر خواهد شد.(3)

باری بهر جهت وپس از گسترده شدن عملیات بمباران ودرخطر قرارگرفتن امنیت امارات ، منظره با وضوح بیشتری اشکارگردیده است وان اینست که امارات باید از میان دوراه یکی را انتخاب کند وبداند که جنگ وپیشرفت درکنار هم نمیتوانند قراربگیرند وبرای اینکه محمد بن راشد ، شریک بن زاید که در امر عادی سازی رابطه با اسرائیل ودخالت درامور کشورهای دیگر شریک یکدیگر میباشند، بخواهند برجهای بسیار بلندی بسازند ، ضرورت دارد که از دخالت درجنگ یمن وامور داخلی عراق وهمچنین هماهنگ کردن عادی سازی رابطه با اسرائیل دست بردارند.

دیروز ابن راشد اعلام نمود که امارات درتاریخ 22/2/2022، اقدام به شروع ساختن زیباترین برج درجهان خواهد نمود ، اما این اعلان همراه با یک نوع بهت همراه بود که انعکاس دهنده نگرانی امنیتی اماراتیها از امدن جهانگردان وسرمایه گزاران خارجی به این کشورمیباشد.

– توضیح زیر نویسها از مترجم (1) درباره موقعیت مقتدی صدر: خانواده مقتدی صدر از روحانیان قدیمی، برجسته ومبارز کشور عراق هستند که در یکصدسال اخیر همیشه شجاعانه برعلیه حاکمان ظالم وسیاستهای استبدادی واستعماری پیشگام بوده اند، تعداد زیادی از اعضای این خانواده حتی کودکان بدست ماموران صدام حسین به شکل بسیار وحشیانه ای قتلعام شدند.دراستانه سرنگونی صدام مقتدی صدر جوانی تقریبا بیست ساله که با الهام از مبارزات تاریخی خانواده اش «جیش المهدی»را تشکیل داد که بسیار تندرو وافراطی بود واین وضعیت دربرهه ای مورد مخالفت نوری مالکی نخست وزیر سالهای اول انقلاب قرارگرفت که به درگیری وقتل وکشتار نیروهای طرفین گردید، مالکی خواستار برقراری ازادیهای عمومی واجتماعی بود که مورد قبول صدر نبود ودرنهایت نظریه مالکی غلبه کرد، دشمنی این دو به نوعی به دعوای خانگی شبیه است که اکنون شدید شده ومقتدی صدر بعلت کم تجربگی بسوی نیروهای راست منطقه متمایل شده تا بتواند به ریاست قطعی کشور ارتقا پیدا کند، ازطرفی حشد الشعبی وبیشتر نیروهای مسلح عراق مخالف استعمار واستبداد بوده ، اما مقتدی صدر بنا به نوشته مطبوعات عراق درجمع اکثریت نیروهای شیعی حاضر ومتعهد شده است که از مبارزه با دخالتهای امریکا درامور عراق، مبارزه با اشغالگران اسرائیلی ودفاع از استقلال عراق کوتاه نخواهد امد واعتبار وی درست به اینست که دراینموضع بماند وگرنه حتی طرفداران وی کنار خواهند کشید، قابل ذکر است که قیس خزعلی واکرم کعبی که از فرماندهان ومبارزان قدیمی مبارزه با امریکائیها دردوره اشغال میباشند تا جندی پیش درجبهه مقتدی صدر بودند واکنون از فرمانهان اصلی حشد الشعبی میباشند وحشد الشعبی بموجب قانونی که درمجلس عراق به تصویب رسیده است به عنوان یک نهاد قانونی وابسته به دولت به حساب میاید. ../ خلاصه اینکه نیروهای شیعی وطرفداران مقاومت درعراق را نمیتوان به سادگی منزوی ویا ازمیدان به درکرد وکوشش امارات و…./نمیتواند معادله موجوددرعراق را تغییرداد.

(2) – متا سفانه باید گفت یکی از همپیمانان مقتدی صدردرعراق حزب «کمونیست» عراق است که با پوشش کمونیست به تقویت جبهه امریکا درعراق مشغول است، این حزب از ابتدای جنگ علیه عراق در سال 2003، با سی آی ا ، برای سرنگونی صدام سند توافق وهمکاری امضاکرد ، رهبر این حزب حمید مجید موسی درهمانسال به پنتاگون رفته وسند همکاری با امریکارا درانجا امضا نمود ودرادامه یکی از پشتیبانان جنگ امریکا بر علیه ملت عراق شد بطوریکه درجریان سرکوب ظالمانه مقاومت مردم فلوجه درسال 2004،برضد امریکائیها، این حزب جنایت امریکارا در فلوجه به این شکل جبونانه توجیه واینکه اگر جسم درخطر باشد میتوان بوسیله جراحی عضو کوچکی ازبدن را برای نجات کل جسم قطع نمود. درسال 2014، که این حزب درعراق کنگره داشت ، مهمترین «شخصیت» های شرکت کننده درکنگره عبارت بودند از ، خلیل زاد سفیر امریکا، سفیر انگلیس ، ایاد علاوی عامل سر سپرده امریکائیها و…..

(3) درهفته پیش، سردار قاآنی فرمانده سپاه قدس بنا به دعوت مسئولان عراقی به این کشور مسافرت نمود تا درمورد مشکلات کشورشان با انها مذاکره ومشورت نمایند، قاآنی دردیدارش با مقتدی صدروسایرین فیلمها ئی از ملاقات محرمانه حلبوسی و…/ را که با مسئولان اماراتی ملاقات کرده وقول وقرارهای انها را درمعرض دید مقتدی صدر وسایرین قرارداد وخطر ارتباط انهارا با امریکا و…/ برای استقلال عراق توضیح داد ، قابل ذکر است که حلبوسی رئیس پارلمان عراق گروهی مسلح وغیر قانونی را تحت عنوان ا»اشباح الصحرا» در منطقه انبارتشکیل داده است تا در صورت «ضرورت»بتواند از انها استفاده کند.

بدون شک امریکا وهم پیمانانش درمنطقه یعنی ترکیه ، اسرائیل وعربستان برنامه های شومی برای تسلط برمنطقه شامل عراق ، لبنان ، سوریه و مقاومت دراین کشورها را دارند تا پس ازان بتوانند برنامه هسته ای ایران را متوقف وتسلیحات انرا هم به کنترل دراورند، اگر امریکا بر قزاقستان تسلط مییافت مذاکرات وین را با قید»دوفوریت» متوقف میساخت ، نباید شک داشت که اینبار هم امریکا درعراق با شکست خفت بار ورسوا کننده ای روبرو خواهد شد وایران در همراهی با محور مقاومت به راه پیروزمندانه خود ادامه خواهندداد.


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: