پرش به محتوا

ایا تکنولوژی پهپادهای ایرانی از قاعده بازی عبور کرده است – المیادین – احمد مزارعی

روزنامه اسرائیلی اورشلیم پست، نویسنده : سیث فرانتزمان

مترجم : احمد مزارعی، سایت المیادین، سوم ژانویه ۲۰۲۲

روزنامه «اورشلیم پست»صحبت از خطراسکادران نوع ویژه ای ازپهپادهائی ایرانی میکند که اخیرا تهران آن را به معرض نمایش عموم گذاشته است، روزنامه سپس تاکید میکند که «که تهدیدات ایران امروز افزایش یافته وپهپادهایش خطرات بیشتری نسبت به گذشته یعنی سال 2019، در بر دارند.
روزنامه «اورشلیم پست»اسرائیل صحبت از خطر تازه ای می کند که این پهپادها برای اسرائیل تشکیل میدهد.به اعتبار اظهارنظر این نویسنده این تحول تکنیکی تازه در هواپیماهای پهپاد ایرانی ، تهدید تازه ای را در دستور کارعملی»هر درگیری تازه دراینده» با اسرائیل قرارخواهد داد.

درروزهای گذشته عکسی از بمب افکن نوع پهپاد ایرانی دررسانه ها واینترنت منتشر گردید که حامل موشک بوده ونام ان نیز «شاهد – ۱۳۶»میباشد ، این عکسها همراه با مانورهائی بود که مطبوعات ایران ادعا کردند درهفته گذشته اتفاق افتاده است
ایران نام این نوع از هواپیماهای بدون خلبان خودرا » هواپیماهای انتحاری پهپادی» نامیده ویا «هواپیماهای کامیکازپهپادی»این بدین معنی است که این هواپیما بسوی هدف پرواز میکند وپس از اصابت به هدف خودرا نیز متلاشی میکند.
درمورد انواع هواپیماهای پهپادی ایران درگذشته توضیحاتی امده بوده است اما توضیحات تازه درمورد پهپاد اخیر تا کنون بیسابقه بوده است.
درماه ژانویه سال گذشته ، «تام اوکانر» طی مقاله ای درروزنامه «نیوزویک»نوشت:عکسهائی که مجله نیوزویک خود شاهد ان بوده ویکی از متخصصان امورفعالیتهای ایران درمنطقه توضیح میدهد که ایران ذخیره ها ی فراوانی از هواپیمای نوع «شاهد – ۱۳۶»دراختیار دارد که انرا بنام»هواپیماهای پهپادی انتحاریّ»مینامند.
این اولین باری است که صحبت ازاین نوع هواپیما درخارج به میان میاید ، قبل ازاین نیز ایران پهپادهای «کامیکاز پهپادی» ساخته یود ، اما بطور مشخص این نوع «هواپیمای پهپادی» ویا پهپادهای انتحاری برای اولین بار است که در تمرینات نظامی وبطور علنی بکار گرفته میشود.
بر اساس مستندات موجود دررسانه های جمعی ، هم اکنون اگاهی داریم که «شاهد – ۱۳۶»وجوددارد نه فقط به عنوان هواپیمای کامیکاز پهپادی بلکه ایران طریقه تازه ای برای پرتاب هواپیماهای پهپادی وبهره برداری ازان دراشکال مختلف پرتاب وهمچنین پرتاب در ضمن مجموعه ای ازهواپیماهای پهپادی دراختیاردارد که خود تکنیک جدیدی است برای هدف قراردادن اهداف خود.، این شیوه کارتازه ایران میتواند بر مجموعه مشکلات سیستمهای دفاع ضد هوائی غلبه کند ویا به سبب هرج ومرجی که امکان دارد درفضا ودرهنگام عملیات پیش بیاید. درگذشته هواپیماهای پهپادی همچون نوع «پریداتور» امریکائی درکنار دیگر هواپیماها ی پهپادی مورد استفاده قرار نمیگرفت.
به اضافه اینکه در گذشته پهپادها در درمناطقی که زیر نفوذ وپوشش سیستمهای الکترونیکی اسرائیل، عربستان ویا امریکا قرارداشتند نمیتوانستند وارد شوند ، اما اکنون پهبادهای کشورهای چین ، ایران وبعضی کشورهای دیگرامکاناتی را فراهم اورده اند که به اسانی میتوانند در هر فضائی ومنطقه ای وارد شده وبه عملیات دست بزنند.ایران با بهره برداری از پهبادهای «کامیکازه» نوعی تکنولوژی که پهباد غیر از بمباران مواضع دشمن خودنیز به شیوه ای انتحاری ودربرخورد با مواضع دشمن متلاشی میگردد.هم اکنون پهبادهائی بنامهای «قاصف» دریمن و»شهاب» در فلسطین با استفاده ازتجربیات ایران مورد استفاده قرارمیگیرد.
ایران با بهره برداری بسیار گسترده ای از تکنولوژی پهپادهای کامیکاز به اضافه انواع هواپیماهای پهپادی بنام «قاصف» دریمن وپهپادهای «شهاب» که دراختیار حماس قراردارد وهردو اینها از تکنولوژیها ونمونه برداریهای ایران استفاده میکنند.
بنا به گزارشاتی که اخیرا از طرف مراکز مطالعاتی»علما» انتشار یافته است میشود گفت که حزب الله لبنان حدودا ۲۰۰۰ هواپیمای پهپادی دراختیار ذارد که بیشتر انها با اعتماد برتکنو لوژی ایران تولید شده است.
اینچنین بنظر میرسد که پایگاه پرتابی که ایران اخیرا ان را درمانوراخیرخود ازان رونمائی کرد شامل پنج طبقه ویا پنج «رف» میشود وامکان دارد که هواپیماهای پهپادی را قبل از پرتاب برروی ان نصب نمود ، همچنین امکان دارد پهپاد هارا برروی یک وسیله نقلیه حمل نمود ، با این حساب میتوان پهپادهارا درشکل به ظاهرکالای تجارتی دراورد که در جاده ها درحال حرکت بوده وچیزی را نشان نمیدهد
پهپاد تازه «شاهد – ۱۳۶»که قدرت انفجاری بسیار زیادی را دارد نه فقط میتوان از نظر ظاهری ان را استتار نمود وحتی میتوان تعداد پنج عدد از این پهپادهارا در یک ماشین باری درحال حرکت حمل نمود که بصورت یک کامیون باری درحال حرکت باشد ودراماکن ضروری ازانها استفاده کرد ، میتوان تصور کرد که تعداد دهها عدد ازاین نوع پهپادها برروی کامیونهای باری درحال حرکت ونقل وانتقال است.
پر واضح است که پیشرفت ایران دردستیابی به این نوع پهپادها تهدیدی بزرگ برای سراسر منطقه به حساب میاید.پهپاد «شاهد – ۱۳۶»بنا به عکسهایش هواپیمائی چندان بزرگ نیست اما درقسمت جلوی خود حامل پیکانی جنگی میباشد که انرا بسیار خطرناک میکند ومهمتر اینکه بعلت حجم کوچکش رادار نمیتواند به اسانی انرا کشف کند.
باید گفت که ابتکارات ایران درمورد «شاهد – ۱۳۶» ضرورتا چیز تازه ای نیست بلکه ایران برای ساخت ان از تجربیات سایر کشورها استفاده کرده است ، به اضافه اینکه ایران تنها کشوری هم نیست که دراندیشه ساخت سیستمهای گوناگونی از پهپادها میباشد.
درماه اوریل ۲۰۱۸ اذربایجان قسمتی از ویدیوئی همراه با موسیقی منتشر نمود وشامل یک کامیونی میشد که دوازده منفذ در عقب خود داشت وبر طبق گزارشاتی که درهمان زمان منتشر گردید ازاین منافذ هواپیماهای پهپادی»هاروپ»خارج میشد واین سلاح ساخت شرکت صنایع فضائی اسرائیل بود ومسئولان اذربایجانی درمورد این پهپاد درسپتامبر ۲۰۲۰ اشاره کردندوبر اساس گزارش روزنامه «اسرائیل هیوم»در ماه اکتبر ۲۰۲۰ گزارشی از ارمنستان صادرشد مبنی براینکه هواپیمای هاروپ درایران ساقط شده است
درگزارش «مرکز معلومات ارمنستان» چنین امده است : پهپاد نوع «کامیکاز(ال ا ال هاروپ) ساخت اسرائیل از مرز اذربایجان گذشته ووارد مرزهوائی ایران گردید که مورد هدف نیروهای ضد هوائی ایران قرارگرفت ودراردبیل سقوط کرد. این حادثه درنزدیکی منطقه جنگی میان نیروهای ارمنی واذربایجانی در قره باغ اتفاق افتاد.
درگزارشات مجله نیوزویک در ژانویه سال گذشته امده است که طول مسافتی که پهپاد «شاهد – ۱۳۶»میتواند طی کند ۲۰۰۰ کیلومتر است، این امر درصورتی امکان دارد که ایران بتواند دراستفاده از تکنولوژی پیشرفته ای استفاده کند.
خطر پهپادی که ایران انرا به نمایش گذاشته است رو به ازدیاد است، ایران درگذشته ازاین تجربه استفاده کرده است ، اما بنظر میرسد که پهپاد تازه ای که ایران اخیرا مورد استفاده قرارداده است بمثابه تهدید خطرناکتری است ازانچه ایران درسال 2019، دراختیار داشته است.
اگر ایران سیستمهای تازه هوائی خودرا به عراق، سوریه،لبنان ویمن انتقال دهد وهمچنین انها را به سکوها ئی که کاربردهای گوناگونی دارد مجهز نماید موجب تهدید تازه ای برای اسرائیل خواهد شد که دردرگیریهای اینده مورد استفاده قرارخواهد گرفت.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: