چگونه ممکن است کوبا بتواند زنده بماند؟

منتشرشده در گرانما ارگان دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست کوبا

اگرچه بسیاری در حال حاضر افول امپریالیسم را پیش‌بینی می‌کنند، اما امپریالیسم از نظر اقتصادی و نظامی یکی از قدرتمندترین کشورهای جهان باقی مانده است.

آنها میلیون‌ها دلار برای حمله به کوبا از هر راه ممکن خرج کردند.آنها تلاش کردند از طریق ایجاد ترور و وحشت حکومت را سرنگون کنند٬ رهبران اپوزیسیون برای کوبائی ها علم کردند و آنها را آموزش دادند٬ از زنان سفیدپوش کمک گرفتند و از روشنفکران مارکسیست سابق گرفته  تا یوتیوبرهای شایعه پراکن و هنرمندان متوسط همه را آموزش دادند تا به هدف خود یعنی براندازی حکومت سوسیالیستی کوبا برسند.

آنها اقتصاد ما را به بن بست کشیده اند، شریان اصلی فرصت های اقتصادی ما را قطع کرده اند. آنها افکار عمومی ملی و بین المللی را هر روز با نوعی توپخانه ماتریس افکار بمباران کرده اند تا سوسیالیسم کوبایی را منجنیق کنند، روحیه رهبران ما را تضعیف کنند، تاریخ ما را تحریف کنند، آنها به سیاه نمائی دست زدند و بر ضعف ها و تناقضات ما تأکید کردند تا همبستگی ما را از بین ببرند و ما را تضعیف کنند. آنها تلاش کردن وجدان عمومی جامعه خدشه دار کنند تا ما  را دچار ناامیدی کنند. 

آنها سعی کردند با سوءاستفاده از نارضایتی هایی که تحریم‌ها و محاصره اقتصادی خودشان در کوبا به وجود آورده بود به ویژه در بخش‌های اقتصادی که بیشترین آسیب را از این تحریم‌ها دیده بودند کشور را به بی‌ثباتی بکشند .آنها ارتشی از حساب‌های کاربری جعلی، ربات‌ها، ترول‌ها، زنجیره‌های اخبار جعلی و دیگر نکات مهم رسانه‌های اجتماعی ایجاد کرده‌اند.

با تمام اینها اما کوبا همچنان زنده است و به زندگی زیبای خود ادامه می دهد چطور چنین چیزی ممکن است ؟

زیرا با وجود آنکه نافرهنگ پست مدرن سعی کرد خاطرات و تاریخ مردم را اذهانشان پاک کند٬ ما تاریخ خود را فراموش نکردیم٬ زیرا علیرغم تهاجم نئولیبرالی در سطح جهانی علیه اشکال ارتباط جمعی توانستیم خود را سازماندهی کنیم٬ زیرا با وجود نابرابری و خشونت  وحشیانه‌ای که منطقه ما را  در نوردیده است توانستیم در مقابل این همه «دموکراسی» های مقوایی که بسیار آسیب پذیر و شکننده اند  روی پای خودمان بایستیم.

ما برای دفاع کردن از ارزش‌هایمان  از حقوق واقعی برخورداریم٬ زیرا ما از سوسیالیسم، حافظه تاریخی، عشق، شجاعت، هوش، علم، اراده، رویاها، باورها و آرمان شهرها دفاع می کنیم و به این ارزش ها باور داریم.