پرش به محتوا

آمریکا مرکز کار اجباری تبعیض نژادی و برده‌داری در جهان

«شو گوئیشیانگ»  یکی از سخنگویان دولت منطقه خودمختار قوم اویغور شین جیانگ واقع در شمال غرب چین با حضور در یک نشست مطبوعاتی با محور مسائل مرتبط با شین جیانگ ضمن تاکید بر اینکه آمریکا جایی است که حقیقتا کار اجباری وجود دارد، گفت: «آمریکا به دلیل تجارت برده و تاریخ کار اجباری بدنام و رسواست. حتی امروزه نیز برده داری مدرن همچنان در این کشور گسترده است. بسیاری از مهاجران به بیگاری خانه ها، جایی که کار اجباری رقت انگیز و استثمار نیروی کار رایج است، قاچاق می شوند.»

طبق اظهارات این سخنگوی دولت منطقه ای شین جیانگ، مسئله نیروی کار یک مسئله عمیقا ریشه دار در آمریکا محسوب می شود و این کشور از نظر تاریخی از روی بی فکری برده ها و کارگران چینی را قاچاق کرده و بومیان آمریکایی را تحت ستم و سرکوب قرار داده است. آمریکا در طول سال های اخیر تعمدا از زیر بار مسئولیت های خود در زمینه حمایت های شغلی و حفاظت از نیروی کار فرار کرده که نتیجه آن قاچاق های گسترده انسان و وقوع موارد تکان دهنده کار اجباری در زمینه کشاورزی و سوء استفاده های گسترده از نیروی کار کودک و سایر موارد بوده است.

شو تاکید کرد که آمریکا کشور برده داری مدرن محسوب می شود.

«الیجان عنایت» یکی دیگر از سخنگوی دولت منطقه ای شین جیانگ نیز گفت که علت برگزاری مکرر اعتصاب های کارگری در صنایع مختلف در طول سال های اخیر در آمریکا، نارضایتی از محیط های کاری و حقوق های پرداختی است.

عنایت افزود: «ما به آمریکا تاکید می کنیم که دستکاری سیاسی مسئله کار را متوقف کند و نگاه درستی به وضعیت خودش بیندازد و صادقانه با مشکلاتی که دارد مواجه گردد و مشکلات شخصی خودش را حل و فصل نماید.»

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: