اتحاد جماهیر شوروی ۲: نیمی از جمعیت روسیه خواهان سیستم شوروی هستند: نیکوس موتتاس – آمادور نویدی

علی‌رغم امواج تبلیغات ضدکمونیستی، قدر و منزلت سوسیالیسم در بالاترین سطوح باقی می‌ماند… مردم روسیه بیش‌تر و بیش‌تر از دست‌آوردهای قابل توجه دوره سوسیالیسم قدردانی می‌کنند… نیمی از جمعیت روسیه (۴۹٪) سیستم سیاسی شوروی را ترجیح می‌دهند. این بالاترین رقم درصد از اوایل دهه ۲۰۰۰ است… تعجبی ندارد که سیستم سیاسی شوروی درمیان پاسخ‌دهندگان ۵۵ سال و مسن‌تر(تقریبا ۶۲٪)، کسانی که خاطرات بیش‌تری از زندگی در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی دارند، محبوب‌تراست… علی‌رغم کوشش‌های پایای رسانه‌های بورژوازی جهت تهمت و افترا به سوسیالیسم، کمونیسم و دوره شوروی، آرمان‌های سوسیالیستی دارای ریشه‌های عمیقی در روسیه هستند… نظرسنجی سال گذشته نشان داد که ۴۷٪ از مردم روسیه اعتراف می‌کنند که زندگی در این کشور قبل از سیاست فاجعه بار «پروسترویکا» بهتر بوده است. هم‌زمان اکثریت قریب به اتفاق مردم روسیه (۷۵٪) براین باور بودند که دوره شوروی «درخشان‌ترین دوران» در تاریخ این کشور بوده است.

اتحاد جماهیر شوروی ۲: نیمی از جمعیت روسیه خواهان سیستم شوروی هستند

 نوشته: نیکوس موتتاس 

منبع: در دفاع از کمونیسم 

برگردان: آمادور نویدی

اتحاد جماهیر شوروی ۲: نیمی از روس‌ها سیستم شوروی را ترجیح می‌دهند

سی سال پس از ضدانقلاب و استقرار مجدد سرمایه داری در روسیه (۱)، علی‌رغم امواج تبلیغات ضدکمونیستی، قدر و منزلت سوسیالیسم در بالاترین سطوح باقی می‌ماند.

در نظرسنجی اخیر(۲) که مرکز لیوادا بعمل آورده است، این امر را تأئید می‌کند که مردم روسیه بیش‌تر و بیش‌تر از دست‌آوردهای قابل توجه دوره سوسیالیسم قدردانی می‌کنند.

مطابق با این برآورد که بین ۱۹ تا ۲۶ اوت ۲۰۲۱ انجام گرفت، نیمی از جمعیت روسیه (۴۹٪) سیستم سیاسی شوروی را ترجیح می‌دهند. این بالاترین رقم درصد از اوایل دهه ۲۰۰۰ است. تنها ۱۸٪ سیستم سیاسی کنونی را انتخاب کردند، در حالی‌که ۱۶٪ براین باورند که بهترین سیستم سیاسی «مدل دمکراسی غربی» است.

تعجبی ندارد که سیستم سیاسی شوروی درمیان پاسخ‌دهندگان ۵۵ سال و مسن‌تر(تقریبا ۶۲٪)، کسانی که خاطرات بیش‌تری از زندگی در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی دارند، محبوب‌تراست. هم‌چنین دوسوم مردم روسیه (۶۲٪) براین باورند که بهترین سیستم اقتصادی باید ترکیبی از برنامه ریزی و توزیع دولتی باشد، درحالی‌که فقط ۲۴٪ از پاسخ‌دهندگان به سیستمی متکی بر مالکیت خصوصی و روابط بازار تمایل دارند.

مطابق برآورد بالا، هم‌چنین تقویت انتخاباتی حزب کمونیست روسیه (۳) در انتخابات پارلمانی اخیر، نشان‌گر این‌ست‌که علی‌رغم کوشش‌های پایای رسانه‌های بورژوازی جهت تهمت و افترا به سوسیالیسم، کمونیسم و دوره شوروی، آرمان‌های سوسیالیستی دارای ریشه‌های عمیقی در روسیه هستند.

لازم بیادآوری‌ست‌که نظرسنجی سال گذشته (۴) نشان داد که ۴۷٪ از مردم روسیه اعتراف می‌کنند که زندگی در این کشور قبل از سیاست فاجعه بار «پروسترویکا» بهتر بوده است. هم‌زمان اکثریت قریب به اتفاق مردم روسیه (۷۵٪) (۵) براین باور بودند که دوره شوروی «درخشان‌ترین دوران» در تاریخ این کشور بوده است.

برگردانده شده از:

در دفاع از کمونیسم

USSR 2.0: Half of Russians would prefer the Soviet system

http://www.idcommunism.com/2021/10/-

 منابع:

(۱)-
http://www.idcommunism.com/search/label/Russia
(۲) –
?WHAT DO RUSSIANS THINK RUSSIA SHOULD BE LIKE
https://www.levada.ru/en/2021/10/05/
 (۳)-
Russia: Communist Party gets big boost in elections
http://www.idcommunism.com/2021/09/
 (۴)-
Nostalgia for Socialism: Most Russians say that life would be better if Perestroika had never happened
http://www.idcommunism.com/2020/11/
 (۵)-
Capitalism Fails: 75% of Russians say Soviet era was the ‹greatest time› in country’s history
http://www.idcommunism.com/2020/03/