پرش به محتوا

انبوه زنان افغانی برعلیه این تصمیم طالبان درکابل دست به تظاهرات زدند – المیادین – احمد مزارعی


در پی مخالفت طالبان با وزیر شدن زنان دردولت اینده افغانستان:

انبوه زنان افغانی برعلیه این تصمیم طالبان درکابل دست به تظاهرات زدند

سایت تلوزیونی المیادین،

مترجم: احمد مزارعی ، سه شنبه هفتم سپتامبر

پس از اینکه سخنگوی طالبان ، ذبیح الله مجاهد درمورد شرکت زنان در دولت اینده افغانستان صحبت کرد، زنان افغانی برعلیه سخنان وی مبنی بر عدم شرکت زنان به عنوان وزیر دردولت درشهر مزار شریف، دست به تظاهرات زدند.

تظاهراتی گسترده از طرف زنان بر علیه سخنان نماینده طالبان که مخالف سپردن پست وزارت دردولت اتی افغان به زنان درشهر مزارشریف ، میشد انجام گرفت

زنان از گروههای مختلف برای گرفتن حقوق خود فریاد خودرا بلند کردند.یکی ازاین زنان مبارز به خبرنگار «المیادین» اظهارداشت :» ما از شهرهای کابل ، نیمروز وبلخ وسایر استانها ومناطق امده این تا برعلیه این اظهارات نماینده طالبان اعتراض کنیم ما اززنان افغانستانی در سایر مناطق میخواهیم که درتظاهرات شرکت کرده وبر علیه تصمیمات اخیر طالبان اعتراض کنند» ما به انها میگوئیم که نترسید وهمه ما باید درصفی متحد برای احقاق حقوق خود به مبارزه بر خیزیم.

این بانوی افغانی سپس چنین ادامه داد :» خانواده های بسیاری درافغانستان هستند که تنها نان اور خانواده هایشان دخترشان میباشد ، درافغانستان زنان مجرد بسیاری هستند که که نان اور خانواده بوده واخیرا گرسنگی براین خانواده ها واین زنان مستولی گردیده است ، اگر این وضع بخواهد ادامه پیدا کند وفشار برزنان حاکمیت پیدا کند ، باید منتظر یک فاجعه انسانی درافغانستان باشیم، واین وضعیت شدیدا مغایر با حقوق انسان است.

ذبیح الله مجاهد سخنگوی جنبش طالبان چند روز پیش درمصاحبه اش درمورد نقش زنان دردولت جدید افغانستان صحبت کرد.

وی گفت که نیمی از اعضای دولت تازه را اعضا ووزرای دولت قبلی تشکیل میدهند وما بزودی دولت تازه را تشکیل خواهیم داد، اما وی افزود که دردولت تازه زنهای وزیر نخواهیم داشت.مجاهد دربرابر این سئوال که امکان شرکت زنان دردولت اینده وجود خواهد داشت ؟ چنین پاسخ داد :» نه به عنوان وزیر ، ازطرفی انه باید تعالیم قران مجید را بر اساس شریعت اسلامی درنظر بگیرند، برای مثال انها میتوانند در وزارتخانه ها ویا اداره پلیس ویا دردادگستری بعنوان معاون بکار مشغول شوند، انها همچنین میتوانند بعنوان استاد دردانشگاهها نیز تدریس کنند.

درحال حاضر طالبان میکوشد درجهت تشکیل دولت درمرکز قصر ریاست جمهوری سابق اقدام نماید

طالبان درشرایط فعلی میکوشند از خود چهره ای متعادل به نمایش بگذارند، بویژه اززمانی که دولت وابسته به امریکا درافغانستان سقوط

کرده است.طالبان طی این مدت قول داده است تا حقوق بشر را به اجرا دراورده وهمچنین به فکر گرفتن انتقام از دشمنان قدیمی خود نباشد.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: