در زمینه آب آشامیدنی نابرابری ها در دنیا بیداد می کند

عدم دسترسی میلیاردها نفر به آب آشامیدنی تا سال ۲۰۳۰

بر اساس جدیدترین گزارش مشترک منتشر شده از سوی سازمان بهداشت جهانی و صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف)، درصورتی که پیشرفت های حاصل شده در زمینه تامین منابع آب سالم حداقل چهار برابر نشود، میلیارد ها نفر در سراسر جهان به آب آشامیدنی سالم و خدمات بهداشتی تا سال ۲۰۳۰ دسترسی نخواهند داشت.

به گزارش تارنمای رسمی سازمان ملل، بر اساس جدیدترین گزارش مشترک منتشر شده از سوی سازمان بهداشت جهانی و صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) درحالی که با شیوع بحران کرونا بر ضرورت شستن صحیح دست ها تأکید شده است، اما از هر ده نفر، سه نفر در سراسر جهان هیچ امکاناتی برای شستن دست های خود با آب و صابون ندارند.

تدروس آدهانوم رئیس سازمان جهانی بهداشت در این رابطه تصریح کرد: شستن دست ها یکی از موثرترین روش ها برای جلوگیری از شیوع همه گیری کووید-۱۹ و دیگر بیماری های عفونی است، اما هنوز میلیون ها نفر در سراسر جهان به خدمات تأمین آب سالم و بهداشتی دسترسی ندارند.

بر اساس این گزارش، در سال گذشته (۲۰۲۰) یک چهارم افراد در جهان به آب آشامیدنی سالم در خانه هایشان دسترسی نداشته و تقریبا نیمی از جمعیت جهان فاقد خدمات بهداشتی بوده اند.

همچنین در جنوب صحرای آفریقا، فقط ۵۴ درصد از ساکنان این منطقه از آب آشامیدنی استفاده می کنند، این رقم در مناطق آسیب پذیرتر به ۲۵ درصد رسیده است.

پیشرفت های حاصل شده ناکافی است
این گزارش تأکید می کند که پیشرفت هایی در زمینه دستیابی جهانی به خدمات اساسی بهداشتی و تامین آب سالم حاصل شده است؛ به عبارتی از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰، نسبت جمعیت جهان که به آب آشامیدنی سالم در خانه دسترسی داشته از ۷۰ درصد به ۷۴ درصد و دسترسی به خدمات بهداشتی از ۴۷ درصد به ۵۴ درصد و همچنین دسترسی به امکانات برای شستن دست ها با آب و صابون از ۶۷ درصد به ۷۱ درصد افزایش یافته است.

این دو آژانس سازمان ملل متحد خواستار حمایت دولت ها از خدمات بهداشتی سالم و ایمن برای حفظ دستاوردهای حاصله در این زمینه شده اند.

عدم دسترسی میلیاردها نفر به آب آشامیدنی تا سال ۲۰۳۰
نیاز فوری برای سرمایه گذاری
در این گزارش آمده است که در صورت ادامه روند فعلی، میلیاردها کودک و خانواده از خدمات ضروری و اساسی بهداشتی محروم خواهند بود؛ چرا که فقط ۸۱ درصد از جمعیت جهان به آب آشامیدنی سالم در خانه دسترسی خواهند داشت، در حالی که ۱.۶ میلیارد نفر هنوز از آن محروم خواهند بود. تنها ۶۷ درصد از جمعیت جهان از خدمات بهداشتی مطمئن برخوردار خواهند بود و ۲.۸ میلیارد نفر از آن بی بهره خواهند بود و تنها ۷۸ درصد از جمعیت جهان به امکانات شست و شوی دست ها دسترسی خواهند داشت، در حالی که ۱.۹ میلیارد نفر به آن دسترسی نخواهند داشت.

رئیس سازمان جهانی بهداشت تاکید کرد: برای پایان دادن به این همه گیری و ایجاد سیستم های بهداشتی مقاوم تر، سرمایه گذاری در تامین آب سالم و خدمات بهداشتی باید یک اولویت جهانی باشد.

نابرابری ها بیداد می کند
این گزارش همچنین به نابرابری های عمیق در زمینه دسترسی به آب آشامیدنی سالم و خدمات بهداشتی اشاره دارد که بیشترین آسیب را به کودکان و خانواده های آسیب پذیر وارد می کند.
بر اساس این گزارش، برای دستیابی کشورهای کمتر توسعه یافته به آب آشامیدنی سالم و بهداشتی تا سال ۲۰۳۰، پیشرفت حاصل شده باید ده برابر شود.