پرش به محتوا

نقطه عطف در تاریخ  فلسطین – حسین بهادری


نقطه عطف در تاریخ  فلسطین

مبارزه مردم فلسطین برعلیه اشغالگران عثمانی ازاواخر قرن نوزدهم شروع شد و از دهه دوم  قرن بیستم جنبش های اجتماعی و سیاسی فلسطینیان همراه با انقلابات آزادیبخش ملی سه قاره آسیا، افریقا و امریکای لاتین تحت تاثیر انقلاب کارگری  ۱۹۱۷ شدت گرفت.

استعمارگران انگلستان درجهت گسترش مناطق نفوذ خود در خاورمیانه با دادن وعده حکومت به امیرمکه كه نماینده سلطان عثمانی بود، او را علیه امپراطوری عثمانی تحریک کردند. و از طرفی عده ای از یهودیان افراطی که خود را قوم برگذیده خدا و حاکم برسرزمین مقدس می دانستند، اندیشه ملت یهود و تشكیل كشور مستقل یهود را براساس موازین مذهبی مطرح و  با گرفتن كمك های مالی از یهودیان ثروتمند سراسرجهان، برای پیشبرد مقاصد خود یک تشکل صهیونیستی به وجودآوردند. اعلام موجودیت وآغاز به کار متشکل یهودیان صهیونیست به دلایل سیاسی و استعماری مورد حمایت و پشتیبانی همه جانبه انگلیس قرار گرفت.

در سال ۱۹۱۶ قرارداد «سایكس ـ پیكو» میان انگلستان ، فرانسه و روسیه تزاری به امضا رسید تا به موجب آن مناطق جدا شده از عثمانی را بعد از جنگ جهانی مابین خود تقسیم كنند. در پروسه جنگ جهانی اول صهیونیست ها از کشورهای امپریالیستی انگلیس و امریكا خواستند پس از شكست عثمانی و خاتمه جنگ، سرزمین فلسطین به صهیونیست ها واگذار شود تا آن ها بتوانند دولت یهود را در آن جا برپا کنند. با پایان جنگ جهانی دولت برآمده از انقلاب اکتبر پیمان سایکس- پیکو لغو کرد.

در این اوضاع بود که امپریالیسم انگلستان اکثر کشورها ی خاورمیانه را که علاوه  بر منابع غنی زیرزمینی مانند نفت و گاز، دارای موقعیت خاص استراتژیک میباشد به زیر نفوذ خود در آورد. با حاکمیت انگلستان برخاورمیانه امپریالیسم انگلیس که برای حفظ  مستعمرات خود در منطقه احتیاج به ایجاد پایگاهی مطمئن داشت باخواست صهیونیست ها موافقت کرد و » لرد بالفور» وزیر خارجه انگلیس سرانجام موفق شد در آوریل ۱۹۲۰ متفقین و جامعه ملل را وادار کند  که قیمومیت فلسطین را رسماً  به دولت انگلستان واگذار کنند و انگلستان موظف شد براساس اعلامیه بالفور کمک به تاسیس كانون ملی یهود نماید. برپایه ی این توافقات انگلستان یکی ازاعضای تشکل صهیونیستی را به حکومت فلسطین برگزید و بدین ترتیب مهاجرت یهودیان با پوشش قانونی به فلسطین آغاز شد. این عمل امپریالیسم انگلیس بامخالفت شدید ساکنان فلسطین اعم از مسلمان و مسیحی مواجه گردید و باعث بروز شورش هائی شد.

با اسکان صهیونیست ها مهاجر  در منطقه کشتار  و بیرون راندن فلسطینی ها از محل سکونت شان باحمایت انگیس به اشکال مختلف در برنامه روزانه حکومت دست نشانده انگلیس قرار می گیرد که با مخالفت شدید مسلمانان و مسیحی یان مواجه می شود. در تابستان ۱۹۲۹ بدنبال اعتراضات وسیع ساکنان فلسطینی علیه سیاست های انگلستان اولین برخورد خونین میان فلسطینی ها و صهیونیست ها روی داد. صهیونیست ها و سربازان انگلیسی با گشودن آتش بسوی فلسطینی ها ئی که به طورمسالمت آمیزدست به اعتراض زده بودند ، بیش از۳۵۰ فلسطینی را کشتند و صدها نفر زخمی و تعداد بیشماری دستگیر و زندانی شدند.

این کشتار ددمنشانه با سکوت مجامع جهانی و بی عملی کشورهای عربی مواجه شد؛ اما نتوانست مبارزه ی حق طلبانه مردم فلسطین را در نطفه خاموش کند. یک دهه مبارزه مسلحانه (از اواخردهه ۲۰ تا اواخر دهه۳۰ قرن بیستم) نتیجه جمعبندی از تظاهرات مسالمت آمیز فلسطینیان در تابستان ۱۹۲۹ بود که با شقاوت تمام توسط صهیونیست ها و کمک همه جانبه امپریالیسم انگلیس سرکوب شد. با  اندک وقفه بار دگر تحت رهبری عبدالقادر حسینی و حسن سلامه مبارزات مسلحانه ای صورت گرفت که توسط نیروهای مشترک صهیونیستی وانگلیسی به خاک وخون کشیده شد.

با پایان جنگ جهانی دوم به اشاره ی امپریالیست های امریکائی و انگلیسی مهاجرت یهودیان به فلسطین شتاب بیشتری به خود گرفت و متعاقب آن سازمان های تروریستی صهیونیست ها نیز در فلسطین به طورچشمگیری فعال شدند و با انجام ترورهای برنامه ریزی شده به ایجاد رعب و وحشت در میان ساکنان فلسطین اعم از عرب، مسیحی و…دست زدند.

در۹ اپریل ۱۹۴۸تروریست های سازمان » ایرگون» تحت رهبری مناخیم بگین به دهکده ی دیر یاسین در پنج و نیم کیلومتری بیت المقدس یورش بردند. تروریست سازمان ایرگون در ۱۰ اپریل با تصرف دهکده دیر یاسین دست به قتل عام اهالی دهکده زدند. تروریست برای ایجاد وحشت در بین مردم عمداً به چند نفراز ساکنان دهکده پس از وارد آوردن جراحات وحشتناک امکان دادند تا فرار کنند. فراریان وحشت زده با بازگو کردن جنایات صهیونیست ها باعث وحشت اهالی اطراف شدند، بطوریکه از۹ اپریل تا روز اعلام موجودیت رژیم اشغالگر(۱۴ مه ۱۹۴۸)بیش ازسیصد هزار(۳۰۰۰۰۰ ) نفرازساکنان سراسرفلسطین به کشورهای عربی فرارکردند.

جنگ ۱۹۴۸

پس از اعلام موجودیت اولین جنگ رژیم اشغالگرعلیه فلسطین و كشورهای عربی منطقه معروف به جنگ ۱۹۴۸ شد. در این جنگ صهیونیست ها با پشتیبانی تمام و کمال امپریالیست ها توانستند ۷۸ % كل خاك فلسطین را به اشغال خود در آوردند. در اثر این جنگ، از مجموع یك میلیون و نهُ صد هزار فلسطینی ساکن در این مناطق حدود یك میلیون فلسطینی به نوار غزه، اردن ، لبنان، سوریه ، مصر و عراق فرار کردند. به رغم  سیاست های جنایتکارانه صهیونیست ها و ترورهای  برنامه ریزی شده صهیونیست ها؛ ساکنان مناطق اشغالی نه تسلیم خواست های صهیونیست ها شدند و نه هویت ملی خود را فراموش کردند بلکه با توسل به اشکال مختلف به مبارزه مرگ  و زندگی خود  برعلیه اشغالگران با هرچه  که در توان داشتند ادامه دادند.

قتل عام کفرقاسم

 درسال۱۹۵۶ صهیونیست ها به دهکده کفرقاسم درنزدیکی خط آتش بس بین رژیم اشغالگر و اردن حمله کردند. سرگرد شموئل مالینکی فرمانده پلیس مرزی منطقه در یک جلسه کوتاه به افراد خود دستور داد «هرغیر نظامی فلسطینی راکه بعداز ساعت ۱۷ دیدید با تیر بزنید «. وقتی درباره زنان و کودکان از او سئوال شد وی پاسخ  داد » مقرارت ….. بدون دلسوزی در مورد همه صدق می کند » براساس گزارش هائی در رابطه با کشتارساکنان روستای کفرقاسم به بیرون درج کرد و براساس پایگاه اطلاع رسانی قربانیان ترور، روزنامه «الخلیج» چاپ امارات کشتار «کفر قاسم» با اسم رمز عملیات جاودان ساعاتی قبل از حمله اسرائیل به مصر درهمراهی با انگلیس و فرانسه در سال ۱۹۵۶ صورت گرفت . طبق گزارش‌ها هدف از این عملیات کوچ دادن ساکنان مثلث جنوبی یعنی » کفر قاسم،‌ الطیره، جلجولیه، ‌الطبیه، قلنسوه، پیرالسکه و ابطن» و جمع کردن ساکنان آنها در بازداشتگاه بوده است. طبق دستور مقامات عالی‌ رتبه اسرائیل در عملیات محرمانه  » جاودان » نه تنها زنان و مردان و کودکان فلسطینی باید کشته می‌شدند، بلکه حتی به زخمی‌ها نیز نباید رحم می‌شد. دراطراف کفر قاسم نظامیان صهیونیستی از مردم سئوال می کردند اهل کجاهستید وقتی مردم جواب می دادند اهل کفرقاسم هستند ، فرمانده به افرادش می گفت کلکشان را بکنید.

سکوت مراجع بین المللی و جهان عرب در برابر گرداند گان رژیم اشغالگر صهیونیستی مردم فلسطین را  بر آن داشت که با تکیه به نیروی خود به مقابله با اشغالگران برخیزد .

می توان گفت کشتار دیر یاسین، جنگ ۱۹۴۸ و قتل عام کفرقاسم نقطه پایانی بود بر رفع توهمات فلسطینی ها دررابطه با برخورد شورای امنیت سازمان ملل و دولت های عرب نسبت به رویدادهای فلسطین. مردم فلسطین با درس آموزی از ماهیت ضد بشری صهیونیست ها و بی عملی دولت های عربی برآن شدند که با تکیه به نیروی خود علیه اشغالگران مبارزه کنند. در این راستا بود که به تدریج گروه ها و سازمان های مبارز فلسطینی به وجود آمدند و مبارزه رهائی بخش به طورمتشکل و مستمر برعلیه اشغالگران سازمان یافت.

در سال ۱۹۵۹ یاسرعرفات و خلیل الوزیر جنبش آزادی‌بخش میهنی فلسطین ( الفتح) را با هدف آزادی فلسطین از زیرسلطه صهیونیست ها  ایجادکردند. الفتح پس از آموزش نظامی در دسامبر ۱۹۶۴ نخستین عملیات نظامی خود را برعلیه اشغالگران باموفقیت انجام داد.

در سال ۱۹۵۳ جورج حبش  جنبش ناسیونالیست های عرب را با ایده سکولار و سوسیالیستی بنا نهاد.این سازمان به مدت ۱۳ سال در کشورهای مختلف عربی دست به سازماندهی زد و در سال ۱۹۶۶کنفرانسی باهمکاری ارتش آزادی بخش فلسطین برگزارکرد که حاصل آن ایجاد سازمانی مسلح به نام » ابطال‌ العوده » ( قهرمانان  بازگشته ) بود. در این كنفرانس سه اصل مهم  به تصویب رسید:

۱- تفکیک جنبش رهائی بخش فلسطین از جنبش ناسیولیست های عرب

۲- فراهم کردن شرایط عملی برای شروع مبارزه مسلحانه در داخل اراضی اشغالی این تصمیم علاوه برتحکیم مواضع داخلی با استقبال پرشور مردم  فلسطین در مناطق اشغالی، کمپ های آوار گان در کشورهای عربی و سازمان الفتح مواجه شد.


۳- دراین کنفرانس بنا به خواست عمومی» سوسیالیسم علمی » به مثابه تئوری راهنما تشکیلات مورد پذیرش قرار گرفت. در این پروسه بود که –  جبهه خلق برای آزادی فلسطین- در نوامبر ۱۹۶۷ با جمعبندی از جنگ ۱۹۴۸ و جنایات اسرائیل در دیریاسین  و کفرقاسم  با تدوین سوسیالیسم علمی به مثابه تئوری راهنما بوجود آمد.

 جبهه خلق برای آزادی فلسطین ( P.L.F.P ) در بدو تاسیس خود حدود ۳۰۰۰ رزمنده تعلیم دیده داشت. این جبهه به علت اختلافات سیاسی و ایدئولوژیکی پس از دوسال فعالیت دچاردو انشعاب شد(اولین انشعاب درسال ۱۹۶۸ توسط احمد جبرئیل که جبهه مردمی برای آزادی فلسطین – فرماندهی کل را تأسیس کرد. نایف حواتمه  دومین انشعاب را با تأسیس – جبهه دمکراتیک برای آزادی فلسطین – در سال ۱۹۶۹  انجام داد.

 سازمان آزادیبخش فلسطین (P.L.O ): از اتحاد گروه های و سازمان های : فتح ، ابطال العوده (سازمان قهرمانان بازگشته ) و جبهه  آزادی بخش فلسطین که خود از سازمان های مختلف تشکیل شد بود( جوانان انتقام، گروهی از افسران وحدت گرای ناصریست و افرادمستقل) تاسیس شد.

P.L.o ضمن غیرقانونی و نا مشروع خواندن رژیم صهیونیستی هدف خود را آزادی تمام خاک فلسطین از طریق مبارزات مسلحانه اعلام کرد و خواهان استقرار رژیمی دمکراتیک درسراسرفلسطین شد که در آن یهودیان،مسیحیان و مسلمانان و سایر اقلیت های مذهبی و ملی بدون تبعیض نژادی ، مذهبی و شیوه ی تفکری درآن شرکت کنند.

سازمان آزادی بخش فلسطین (ساف P.L.O) هم چنین در اولین بیانیه  خود خواهان اتحاد تمام نیروهای پیکارجو علیه نیروهای اشغالگر و هر نوع سلطه امپریالیسم در جهان عرب  شد.

الکرامه نخستین نبرد پیروزمند

شکست کشورهای عربی در جنگ شش روزه ۱۹۶۷غرور ملی اعراب را به شدت جریحه دار کرد. سازمان های فلسطینی مستقر در اردوگاه های اردن، سوریه و لبنان ضمن اموزش نظامی داوطلبان رزمندگان برای درگیرهای آینده خود را برای جبران شکست جنگ ۶ روزه آماده می کردند. . شهر کرامه در ۲۵ کیلومتری غرب امان (پایتخت اردن) در۴ کیلومتری خط آتش بس قرارداشت جمعیت آوارگان ساکن کرامه پس از جنگ ۶روزه از ۲۵۰۰۰ نفر به دو برابر افزایش یافته بود. سازمان فتح با توجه به نزدیکی کرامه به مواضع صهیونیست‌ها جهت ضربه زدن به آنها، آنجا را پایگاه خود قرار داده  بود.

رژیم صهیونیستی کرامه را که تبدیل به پایگاه مقاومت فلسطین شده  بود خطری بزرگ برای موجودیت خود می دید ودرصدد نابودی آ ن در نطفه بود. و برای فلسطینی ها الکرامه سنگری بود برای حفظ هویت ملی.

در۲۱ مارس ۱۹۶۸ رژیم صهیونیستی سرمست از پیروزی سریع درجنگ شش روزه غافل گیرانه با نیروهای زمینی در پناه تانک ها به شهر کرامه یورش برد. ساکنان آواره  فلسطینی درکمپ ها همراه رزمندگان فلسطینی با خراب کردن پل ها وخطوط ارتباطی، دشمن صهیونیستی را در الکرامه به دام انداختند و طی یک جنگ تن به تن و خانه به خانه تعداد زیادی از صهیونیست‌ها را کشته و ده ها تانک اسرائیلی را منهدم کردند؛ براساس گزارش خبرگزاری ها تلفات ارتش اسرائیل در الکرامه بیشتر از تلفات آن در جنگ شش روزه  در جبهه اردن بود. نبرد الکرامه  درعمل افسانه ی شکست ناپذیری ارتش تا به دندان مسلح صهیونیستی را نشان داد و باعث بالا رفتن روحیه اعراب و گسترش هرچه بیشتر صفوف مبارزین شد.

پیروزی فلسطینیان درنبرد الکرامه باعث گسترش حمایت مردم درکشورهای عربی از جنبش فلسطین گردید. با پیوستن هزاران جوان عرب به سازمان الفتح و جبهه خلق برای آزادی فلسطین تعداد عملیات پارتیزانی سازمان های فلسطینی علیه رژیم اشغالگر صهیونیستی افزایش یافت. بنابه نوشته خبرگزاری » سینخوا » از ۴ آپریل ۶۹ تا ۳ آپریل ۱۹۷۰  نیروهای مقامت فلسطین ۲۶۹۲ عملیات برعلیه دشمن انجام دادند، درطی این یک سال رزمندگان فلسطینی۲۴ هواپیما را سرنگون، ۵۸  تانک و ۱۹۷۳ وسیله  نقلیه و شش پایگاه موشک انداز رژیم صهیونیستی را از کار انداختند. به اعتراف موشه دایان قصاب خلق فلسطین نیروهای اسرائیل از زمان جنگ شش روزه تا اپریل ۱۹۷۰استراحت  نداشته اند.

در شرایطی که در اثر ضربات رزمندگان فلسطینی عرصه  بر رژیم صهیونیستی روز به روز تنگ تر می شد؛ ملک حسین پادشاه اردن به دستور امپریالیسم امریکا با پذیرش قطعنامه ۲۴۲ و شناسائی کشور اسرائیل در دهم آوریل ۱۹۶۹ خشم جهان عرب و فلسطینیان را برانگیخت و با مخالفت شدید خلق فلسطین با عملکرد دولت اردن،اختلاف بین نیروهای فلسطینی و پادشاهی اردن به اوج خود رسید.

در۴ سپتامبر ارتش اردن  مقر رهبری سازمان آزادیبخش را مورد حمله قرار داد . و در ۱۶ سپتامبر  دولت نظامی با کمک مستشاران امریکائی با محاصره اردوگاه های فلسطینیان دست به حمله زد ، طی دو روز بیش از ۵۰۰۰ هزار نفر از پناهندگان و رزمندگان فلسطینی کشته و یازده هزار نفر زخمی شدند. یاسرعرفات کشتارارتش اردن را نسل کشی نامید و ازجهان عرب برای توقف این کشتار جنایتکارانه کمک طلبید. سرانجام با دخالت جمال عبدالناصر در۲۶ سپتامبراین کشتارخاتمه یافت. سپتامبرآن سال ازطرف فلسطینیان «سپتامبرسیاه» نامیده شد.

کشتار  و ترور فلسطینی ها از تابستان ۱۹۲۹ تا چهارمین جنگ اعراب با رژیم اشغالگر (اکتبر۱۹۷۳) نتوانست خللی در مبارزات مردم فلسطین بوجود آورد. سرانجام در برابر ایستادگی و مبارزه خستگی ناپذیر مردم  فلسطین سازمان ملل متحد علیرغم ضدیت امپریالیسم امریکا ومخا لفت دیوانه وار رژیم اشغالگر اسرائیل در سال ۱۹۷۴  سازمان آزادیبخش فلسطین (P.L.O ) را به عنوان نماینده خلق فلسطین به رسمیت شناخت . و یاسر عرفات در حالی که شاخه‌ای از زیتون دردست داشت  در جلسه سازمان ملل حضور یافت درسخنانی قاطع که نشان  از عزم خلل ناپذیر مردم فلسطین به امررهائی خود داشت گفت: » امروز در حالی به اين مكان آمده‌ام كه در يك دست شاخه زيتون و در دست ديگرم سلاح مبارزه برای آزادی را حمل می‌كنم. نگذاريد شاخه زيتون از دستان من فرو افتد. تكرار می‌كنم، نگذاريد شاخه زیتون از دستان  من فرو افتد «

 پس از سخنرانی یاسرعرفات در سازمان ملل برخلاف تلاش کشورهای  مترقی و سازمان آزادیبخش فلسطین (P.L.O) برای حل عادلانه مسئله فلسطین، رژیم صهیونیستی برای تحکیم موقعیت خود با حمایت همه جانبه امپریالیست ها و مرتجعین عرب در سال ۱۹۷۴ کشتار در تل زعتر و در سال ۱۹۸۲ جنایت جنگی در صبرا و شتیلا را مرتکب شد به طوری که در این دومنطقه به ترتیب ۲۵۰۰ و۲۰۰۰ نفر کشته شدند.

ریشه قتل عام خلق فلسطین در ۹۲ سال (۱۹۲۹ – ۲۰۲۱) گذشته را علاوه  بر اعمال سیاست های استعماری دول امپریالیستی در ایجاد پایگاهی مطمئن در خاورمیانه  باید در حاکمیت مذهب  نژاد پرست  یهود دید که گفته های یهوه خدای قوم یهود توسط  خام  خام های فاشیست از زمان کودکی به یهودیان آموزش داده می شود و آنان را بر اساس گفته های تورات برای کشتارمردم فلسطین آماده می کنند. به یک نمونه از نوشته های کتاب مقدس توجه کنیم: بعدازمرگ موسی، یهوه به یوشع بن نون می گوید: «….موسی بنده من وفات کرده است، پس برخیز  و از رود اردن عبورکن، و من چنان که به موسی وعده کردم هرجائی را که کف پای شما بر آن نهاده شود به شما می بخشم، از صحرا و لبنان تا نهر فرات و تمام زمین حتیان تا دریای بزرگ به طرف مغرب ، و تو تمامی این قوم هارا که به دست  تو تسلیم می کنم هلاک خواهی کرد، و مبادا بر آن ها ترحم کنی، …. ایشان را به دست تو تسلیم خواهد نمود تا ایشان را هلاک سازی و نام شان را از زیر آسمان محوکنی….( سفرتثنیه،باب هفتم۱۶- ۲۵) این سفارش کتاب مقدس یهودیان همواره راهنمای عمل سردمداران رژیم صهیونیستی طی ۹۲ سال بوده. بااین شیوه تفکر بود که در نوامبر ۲۰۲۰، یک دادگاه در اسرائیل حکمی صادر کرد که بر اساس آن ۴ خانواده فلسطینی باید تا ماه مه خانه‌های خود در منطقه شیخ‌ جراح را به نفع شهرک‌نشینان یهودی تخلیه کنند. همین دادگاه همچنین برای ۷ خانواده دیگر هم حکم تخلیه صادر کرد که باید تا ماه اوت اجرا شود. ساکنین این منطقه دراعتراض‌ به حکم صادره اکسیون ها ترتیب دادند و از سازمان‌های حقوق بشری و دولت خود‌گران فلسطین خواسته‌اند که از آن‌ها حمایت کنند. در همین راستا ۱۴ سازمان عرب و فلسطینی در ماه مارس طی درخواستی فوری از بخش رویه‌های ویژه سازمان ملل متحد خواستند جلوی اخراج‌های اجباری اسرائیل در بیت‌المقدس شرقی را بگیرد.

به گزارش خبرگزاری فلسطینی وفا ریاض المالکی، وزیر امور خارجه دولت خود‌گران فلسطین روز سوم ماه مه برای فاتو بنسودا، دادستان دیوان بین‌المللی کیفری نامه‌ای فرستاده و در آن اخراج برنامه‌ریزی شده خانواده‌های فلسطینی در منطقه شیخ جراح را شرح داد طبق گزارش این خبرگزاری، مالکی در این نامه از دیوان بین‌المللی کیفری خواسته » در برابر جنایاتی که اسرائیل در منطقه شیخ جراح علیه مردم فلسطین مرتکب شده، موضعی صریح و علنی اتخاذ کند.»

گروه‌های مسلح فلسطینی هم بیانیه‌هایی صادر کرده و در آن نسبت به خشونت در بیت‌المقدس شرقی به اسرائیل هشدار داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری خصوصی معا، شاخه نظامی جبهه مردمی برای آزادی فلسطین روز ۶ ماه مه به اسرائیل هشدار داد و گفت برای حمایت از فلسطینی‌های ساکن شیخ جراح – آماده – است. در بیانیه این سازمان آمده : » به دولت اشغالگر در رابطه با ادامه حماقت‌هایش هشدار می‌دهیم و می‌گوییم باید حرف‌های ما را جدی بگیرد.» در کرانه باختری فلسطینی ها به خیابان آمدند رزمندگان سلاح های خود بیرون آوردند درگیری با اشغالگران به اوج خود رسید

واکنش جامعه بین‌المللی به مسئله ی شیخ جراح

تور ونسلند، هماهنگ کننده سازمان ملل در امور صلح خاورمیانه روز ۶ ماه مه نسبت به آخرین تحولات مربوط به اخراج خانواده‌های پناهنده فلسطینی در شیخ جراح ابراز نگرانی کرد.

در بیانیه ونسلند آمده: «از اسرائیل می‌خواهم در راستای تعهدات خود در چهارچوب قوانین بشردوستانه بین‌المللی هر چه سریع‌تر دست از تخریب و اخراج بردارد.»

فیلیپ هال، سرکنسول بریتانیا در بیت‌المقدس روز ۲ ماه مه از شیخ جراح بازدید و با ساکنین فلسطینی این منطقه ابراز همبستگی کرد. کنسولگری بریتانیا ویدئوی اظهارات او در این باره را منتشر کرده است.

هال در این ویدئو می‌گوید: » موضع بریتانیا در این رابطه کاملا آشکار است. بیت‌المقدس شرقی تحت اشغال است و به شکلی غیرقانونی به خاک اسرائیل ضمیمه شده است. قوانین بازپس‌گیری‌ و برنامه‌ریزی و همین‌طور پیاده ‌سازی آن‌ها در این جا ناعادلانه است و با تعهدات اسرائیل به عنوان قدرت اشغالگر تناقض دارد.»

به گزارش روزنامه هارتص اسرائیل، ۸۱ نفر از نمایندگان مجلس بریتانیا روز ۹ فوریه از وزیر خارجه کشور خواستند اسرائیل را تحت » فشار» بگذارد تا اخراج خانواده‌های فلسطینی از خانه‌هایشان در بیت‌المقدس شرقی را متوقف کند.

بنابر گزارش‌های رسانه‌های پان‌عرب در روز ۶ ماه مه، اتحادیه کشورهای عرب هم » اقدام اسرائیل برای اخراج اجباری خانواده‌های فلسطینی از منطقه شیخ جراح واقع در اراضی اشغالی بیت‌المقدس» را محکوم کردند.

در این گرازش‌ها آمده این اتحادیه همچنین از جامعه جهانی خواسته «برای جلوگیری از این اقدام که عمق سیستم آپارتاید در سرزمین‌های اشغالی را بیشتر می‌کند، وارد صحنه شوند.»

به جای  لغو حکم دادگاه پلیس همراه با اوباشان رژیم صهیونیستی با یورش وحشیانه به محوطه مسجدالاقصی و سرکوب مردم و دستگیری چند صد نفر که منجر به درگیری گسترده در بیت المقدش شد که شورش اعراب را در شهرهای مختلط  یهودی – عربی در حمایت از اعتراضات فلسطنیی را به دنبال داشت. به گزارش روزنامه‌های اسرائیلی یدیعوت آحارونوت و هاآرتص : ایجاد موانع خیابانی با آتش زدن لاستیک، سنگ‌پرانی و حمله به پاسگاه‌های پلیس، خیابان‌ها را به صحنه جنگ شهری تبدیل کرد. پس از اینکه یک مرد عرب به ضرب گلوله یک مرد یهودی کشته شد، وخیم‌ ترین مورد در لود واقع در جنوب شرق تل آویو روی داد. شهردار لود در مصاحبه با برنامه خبری کانال ۱۲ شرایط  شهر خود را «جنگ داخلی» خواند و از دولت خواست واحدهای ارتش را برای برقراری نظم به شهر اعزام کند. دولت با اعلام وضعیت اضطراری در این شهر، نفرات پلیس مرزی را برای برقراری نظم و آرامش به این شهر اعزام کرد و در شهر مقررات منع رفت و آمد شبانه به اجرا درآمد. در رامله در همسایگی لود، افراط‌گرایان یهودی به طرف اتومبیل‌های راننده‌های عرب سنگ پرتاب کردند و دست‌کم یک راننده عرب را کتک زدند. تصویری که به طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده یک مرد یهودی را نشان می‌دهد که با اسلحه یک عرب را که مشغول سنگ‌پرانی است تهدید می‌کند.

در اعتراض به کشته شدن یک عرب در شهر-  لود – به ضرب گلوله یک فاشیست در ساعات شب ۱۱ مه گروهی از عرب‌ها ساکن شهر به خیابان‌ها آمدند، حرکت اعتراضی  به درگیری انجامید. و براساس نوشته رسانه های اسرائیلی تظاهرات اعتراضی عرب های ساکن در شهرهای حیفا و یافا در مجاورت  تل آویو ، به درگیری با پلیس ضد شورش ختم شده است.

در سراسر جهان در حمایت از فلسطین هزاران نفر به صحنه خیابان ها آمدند. در پاریس با وجود ممنوعیت تظاهرات همبستگی با فلسطین از سوی وزرات کشور، حدود ۲۲ هزار نفرعصر شنبه در قالب ۶۰ گردهمایی و تجمع در مرکز پایتخت فرانسه و نیز در دیگر شهرهای این کشور علیه حملات اسرائیل به فلسطینیان در نوار غزه و کرانه باختری راهپیمایی کردند. روز جمعه و شنبه تظاهرات مشابه در هلند، آنگلستان، آلمان، بلژیک، امریکا، اسپانیا، ترکیه، استرالیا ، نیکاراگوئه، ونزوئلا، کوبا، ویتنام، بنگلادش و… برگزار شد. برخلاف جلوگیری امپریالیسم امریکا از صدور قطعنامه علیه اسرئیل در چهار نوبت در شورای امنیت سازمان ملل، جامعه جهانی تجاوزات رژیم اسرائیل محکوم کردند.

احمد فواد ، معاون دبیر کل جبهه خلق برای آزادی فلسطین گفت : آنچه رخ داد اتفاقی تاریخی است، هر آنکس که پیگیر این نبرد بود می‌تواند بگوید که آنچه رخ داد بی سابقه بود، فارغ از ایده‌های دیگران، ما پیروزی واقعی را تجربه کرده ایم، این اتفاق دستاورد نظامی و میدانی بسیار جذابی بود و آثارش را در سطوح مختلف اعم از داخل فلسطین، یا در حوزه خارجی و در سطح کشور‌های عربی و بین المللی بر جای گذاشت، است.

روزنامه هارتس دراسرائیل مقاله ای از نویسنده مشهور اسرائیلی ، اری شبیت، منتشر کرده است که درآن چنین گفته میشود:
از زمانی که اسرائیلی ها به فلسطین آمدند ، میدانستند که این آمدنشان به فلسطین نتیجه دروغ بزرگی است … بنظر میرسد ما با سرسخت ترین ملتی که تا کنون تاریخ به خود دیده است، روبرو هستیم که راه حلی با آن ها وجود ندارد مگر این که به حقوق آن ها اعتراف کنیم و به اشغالگری سر زمینشان پایان دهیم.

نظر به اینکه امروز رژیم اشغالگر اسرائیل در داخل دچار بحران اقتصادی و سیاسی و درخارج منزوی است و در شهرهای مختلط یهودی – عربی  لود، رامله، عکا، حیفا و یافا عرب ها در همبستگی  با اعتراضات فلسطینیان در این مناطق شورش کرده اند و در کلیه مناطق اشغالی از کرانه باختری تا غزه رزمندگان سازمان های موجود علیه رژیم مذهبی و نژاد پرست صهیونیستی متحد شده اند؛ نقطه عطف در وقایع اتفاقیه فلسطین صورت گرفته و با مطرح شدن دوباره طرح سال ۱۹۶۴ سازمان آزادیبخش فلسطین(P.L.O ) مبنی بر استقرار  رژیمی  دمکراتیک در سراسر فلسطین  که در آن یهودیان، مسیحیان  و مسلمانان و سایر اقلیت های مذهبی و ملی بدون  تبعیض نژادی ، مذهبی  و شیوه ی تفکر در آن شرکت کنند. دور از ذهن نیست با عملی شدن این طرح خاورمیانه به صلح و آرامش برسد. از این منظر وظیفه تخطی ناپذیر جوامع بین المللی، مردم آزادیخواه و نیروهای مترقی است که برای نقطه پایان گذاشتن به اشغالگری وجنگ های ویرانگر در جهت تحقق استقرار نظامی دمکراتیک در سراسر فلسطین براساس طرح P.L.O   تلاش کنند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: