پرش به محتوا

ماه: جون 2021

شرکت‌های خصولتی نمی‌خواهیم، فقط حذفِ پیمانکاران نفت

شرکت‌های خصولتی نمی‌خواهیم، فقط حذفِ پیمانکاران نفت/ چرا کارگران را «قرارداد معین» نمی‌کنید؟شرکت‌های خصولتی نمی‌خواهیم، فقط حذفِ پیمانکاران نفت/ چرا کارگران را «قرارداد معین» نمی‌کنید؟ پیمانکاران و واسطه‌ها مخالف قانون […]

استفاده ابزاری امپریالیسم آمریکا از تحریم ها و مهاجران برای رسیدن به اهداف خود.

به نوشته اندیشکده ونزوئلایی میسیون برداد، داستان مهاجران ونزوئلایی، به ابزاری سیاسی برای دستیابی به اهداف آمریکا برای براندازی دولت ونزوئلا تبدیل شده و بدون توجه به اقدامات قهرآمیز واشنگتن […]