پرش به محتوا

جنگ مآرب محور تمرکز مذاکرات امریکا ونماینده حوثیهای یمن  – احمد مزارعی

جنگ مآرب محور تمرکز مذاکرات امریکا ونماینده حوثیهای یمن 

تهدید امریکا به توافقی بین المللی برای متوقف ساختن حوثیها از پیشروی درمآرب  

اصرارنماینده صنعا برعدم مرتبط ساختن مسائل انسانی به پرونده های نظامی وسیاسی 

 (خبرگزاری فرانسه) 

مجله «اخبار»لبنان، مترجم: احمد مزارعی، پنجم می 2021 


صنعا ، کوششهای دپلوماتیک تازه نماینگان امریکا «تم لیندر کینگ» ونماینده سازمان ملل ، مارتین گریفت، ازحدود انچه که از بقیه استان مارب که خارج از کنترل «انصارالله» میباشد، خارج نشد. مذاکراتی که دردوروز گذشته در پایتخت کشورعمان مسقط جریان داشت حاوی انعکاس ترسی بود که واشنگتن ولندن وهمچنین ریاض وابو ظبی ازازادشدن شهر مارب داشتند.وبدین شکل نماینده امریکا پس از گذشت 100، روز از اعلان تعهدی که برای توقف جنگ یمن داده بود، اینبار نه به عنوان میانجی صلح بلکه به عنوان نماینده نیروهای تجاوزگر محلی ومنطقه ای، این هدف را دنبال میکرد که پیشروی نیروهای ارتش یمن وانصارالله را بسوی شهر مآرب متوقف سازد وبدتر اینکه لیندر کینگ که از ریاض پس از ملاقاتش با ولیعهد عربستان به مسقط پایتخت عمان امده بود، بطور ضمنی اظهارداشت که از شورای امنیت سازمان ملل خواهد خواست که با مصوبه تازه ای بخواهد که عملیات نظامی در اطراف شهر مارب متوقف شود. (به معنی قانونی شمردن تشدید جنگ تازه ای علیه یمن) 

شکست مجدد مذاکرات مسقط: واشنگتن تسلیم شدن کامل یمن را درخواست مینماید: 

اینبارواشنگتن خواستار مذاکرات جدیدی است در باره فرودگاه صنعا ، درصورتی که موضوع مسئله باز شدن فرودگاه صنعا در «اتفاقیه استوکهولم»دوسال پیش حل وفصل شده بود اگر چه تا هنوز به اجرا درنیامده است، همچنین درمورد وعده هائی که برای ازادسازی ورود مشتقات نفتی وازادسازی اسرای جنگی داده شده بودکه متاسفانه هیچکدام بطور عملی اجرا نشده است. 

منابع دپلوماتیک درمسقط اظهارداشتند که نماینده امریکا این پیام را نیزاز طرف سعودیها با خود به مسقط اورده است که انها امادگی دارند تا رئیس جمهور فعلی که زمان ریاستش به پایان رسده است از کار برکنار نمایند وهمچنین فرماندهان سه گانه که بتوسط عربستان در یمن گمارده شده اند ودر مصوبه بین المللی شماره 2216، متعلق به سازمان ملل ازانها نام برده شده است، برکنار نماید به این شرط که حوثیها اتش بس را درمارب قبول کنند وهمچنین از تهاجمات هوائی خودبر علیه مراکز گوناگون درداخل خاک عربستان دست بردارند . اما هیئت مذاکره کننده صنعا همه این درخواستهارا رد کرده است ، براساس اطلاعاتی که نماینده روزنامه اخبار بدست اورده است ، همه پیشنهادات جزئی از طرف صنعا ردشده واصرار براین داشته اند که پرونده های مسائل انسانی را از مسائل سیاسی ونظامی جدا کرده بلکه اصرار داشته اند که قبل ازورود به هرگونه مذاکره تازه ای ابتدا باید جنگ را متوقف کرده و ازمحاصره یمن بطور کامل دست بردارند. 

براساس اظهارات سالم بن حمد الجهوری ، محقق امور بین المللی ، نماینده یمنیها درخواست کرده است که اگر قراربر مذاکرات ساسی تازه ای میان عربستان ویمن گردید ، این مذاکرات باید با ضمانتای بین المللی باشد زیرا یمنیها درمورد تحرکات امریکائیها وعربستان شک دارند ، بویژه که انها برروی جنگ مارب بسیار تاکید میورزند. 

برعکس شور وشوقی که ولیعهد عربستان محمد بن سلمان درروز چهارشنبه گذشته برای مصالحه در یمن از خود نشان داد ، اما منابع اگاه اظهار داشتند که عربستان پیشنهاد سه مرحله ای را که نماینده انصارالله برای برقراری اتش بس وتوقف جنگ در یمن به عربستان ارائه کرده بود نپذیرفت ، این پیشنهاد سه مرحله ای عبارت بود از : 

 اولا توقف تهاجمات هوائی متقابل میان دو کشور. دوم ، تثبیت اتش بس درمرزهای دو کشورعربستان ویمن وسوم اقدام به توقف رودرروئیها درسراسر جبهه های جنگی. 

براساس نطرات فرماندهی نظامی صنعا، دراین شرایط وعلیرغم کوشش امریکا با این هدف که بتواند وقت کافی برای سازماندهی مجدد دراختیار دشمن قراردهد تا بتواند صفوف پراکنده خودرا درمنطقه محیط مارب مجددا جمع اوری کند واز پیشروی ارتش یمن وکمیته های مردمی جلوگیری کرده تا نتوانند به پیروزی کامل دست یابند ، اما رودرروئیهای نظامی دراطراف شهر مارب درساعات اولیه روزگسترده گردید ونیروهای صنعا توانستند دردوجبهه شمالی وشمال غربی به پیشرویهای مهمی دست یابند. درموازی با جنگ درجبهه ها ، دربامداد روز دوشنبه عملیات هوائی مشترکی نیز برعلیه اهدافی درعمق عربستان اجرا گردید، بنا به گزارش یحیی سریع سخنگوی ارتش یمن چهار هواپیمای بدون خلبان از نوع «قاصف2″و دوموشک بالستیکی از نوع «بدر»، فرودگاه بین المللی نجران وپایگاه هوائی ملک خالدرا درشهر خمیس مشیط مورد هدف قراردادند. 

درمورد فعالیتهای اخیر امریکا درمنطقه درمصاحبه روزنامه اخبار لبنان با سردبیر مجله «الوسط» درشهر صنعا اقای جمال عامراینچنین تحلیل نمود: 

به اعتقاد وی : «امریکا انچه را که درسالهای گذشته بوسیله جنگ نتوانسته است بدست بیاورد اکنون میخواهد بدست بیاورد»وی میگوید:» کوششهای واشنگتن وریاض چیزی بجز وقت گذرانی واین پا وان پا کردن نیست که میخواهد افکار عمومی را هدف قراردهد»وی می افزاید : » پیشنهادات امریکا براساسی روشن و وزمینه ای استوار بنا نشده است وهمه ان چیزهائی که امریکا درصدد ترویج ان میباشد هدفش اینست که درصورت گسترش بیشتر جنگ،طرفداران ودوستداران ملت یمن ومخالفان ادامه جنگ ، چه انها که در مجلس نماینگان امریکا حضوردارندویا خارج ازان ، حد اقل بتواند انهارا در مربع بیطرفی نگهدارد».اینرا میتوان از اظهاراتی که نماینده امریکا به دروغ برعلیه صنعا ترویج میدهد مشاهده نمود. وی همچنین عربستان را که مسئول اصلی این جنگ ونتایج حاصله ازان میباشد به عنوان «میانجی صلح» معرفی میکند وبرای تحقق این هدف است که امریکائیها تبلیغ «پیشنهاد صلح»عربستان میکنند که اخیرا جامعه بین المللی نیز به تبلیغ ان پرداخت. 

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: