پرش به محتوا

سالروز تأسیس «پراودا» مبارک! – گنادی زیوگانوف

گنادی زیوگانوف، صدر کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست روسیه

در روز ۵ مه ١٩١٢، نخستین شمارۀ روزنامۀ «پراودا» (حقیقت) منتشر شد. از نظر پرولتاریای پیشتاز روسیه، این رویداد شبیه جشن بزرگی بود. این اتفاق مرحلۀ جدیدی را در توسعۀ مطبوعات مارکسیستی رقم زد. «پراودا» از همان آغاز به تجربۀ غنی انتشاراتی مانند «ایسکرا»ی لنینی تکیه کرد، سنن انقلابی روسیه را به ارث برد و بشدت تقویت کرد.

بنیانگذار روزنامه، الهام بخش ایدئولوژیک و همکار منظم آن ولادیمیر ایلیچ لنین بود. هم او بود، که روزنامه را هدایت نمود، خط سیاسی و محتوای ایدئولوژیک آن را تعیین کرد. این، یک واقعیت آشکار هم قبل و هم پس از پیروزی انقلاب بزرگ سوسیالیستی اکتبر بود!

به لطف کار و تلاش فداکارانۀ دست‌اندرکاران «پراودا» و ابتکار توده‌های کارگر اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی، روزنامه در مدت کوتاهی به مهمترین دستآورد جنبش جهانی کارگری و به یکی از سخنگویان اصلی مبارزه برای سازماندهی سوسیالیستی جامعه، برای صلح جهانی و دوستی ملت‌ها تبدیل گردید.

همه‌روزه، هم در لحظات پیروزی و هم در لحظات نگران کننده برای میهن سوسیالیستی، پراودا به دشوارترین سؤالات مردم زحمتکش پاسخ صریح می‌داد. این روزنامه ارگان مبارز حزب کمونیست بود که در راه زندگی بهتر برای تود‌های کار و زحمت، برای صلح جهانی، علیه استثمار سرمایه‌داری، علیه فقر و بی‌عدالتی، برای پیروزی آرمان‌های سوسیالیستی پیکار می‌کرد.

امروز نیز ارگان مطبوعاتی کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست فدراسیون روسیه دوباره در صف مقدم نبرد شدید بین نیروهای ترقی‌خواه و ارتجاع هار می‌رزمد. همکاران «پراودا» تحت رهبری باریس اولگوویچ کاموتسکی (Boris Olegovich Komotsky) بهترین سنت‌های پیشینیان خود را ادامه می‌دهند. روزنامۀ کمونیست‌های روسیه همچنان به اصول مارکسیسم- لنینیسم وفادار است و برای پیروزی سوسیالیسم مبارزه می‌کند. و ما برای «پراودا»ی محبوب خود موفقیت‌های جدید در این مسیر آرزو می‌کنیم!

https://kprf.ru/party-live/cknews/202396.html

 با تشکر از رفیق ابراهیم شیری

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: