پرش به محتوا

مجموعه مقالات و ترجمه‌هامعرفی کتاب آناهیتا اردوان

رونمایی از «مجموعه مقالات و ترجمه‌ها- جلد دوم»

(کارگری، زنان، زیست محیطی، نقد انقلابی و اقتصاد سیاسی)

به مناسبت یازده اردیبهشت- اول ماه مه؛ «روز همبستگی جهانی پرولتری»

ناشر: موسسۀ انتشارات کتاب ارزان به همتِ آقای « نعمت مرادی»

عکس روی جلد: «دماوند» جلوه ای از کوهنوردیِ رفیقم؛ ح-دانش بهزادی، سببی همگام و همدوشم، فاتح قله‌های برفخیز

من و سایر رفیقانِ پراتیسین کمیتۀ انقلابی مارکسیست- لنینیست- که برخی از مطالبشان در کتاب چاپ و منتشر میشود از جناب آقای مستطاب « نعمت مرادی»؛ ناشر و مدیر کارآزموده، شکیبا و حاذقِ موسسۀ انتشاراتِ کتاب ارزان بی نهایت سپاسگذاری میکنیم. آقای « نعمت مرادی» با بیش از سی سال مهارت در نشر و شکوفایی بازار کتاب و ترویج آگاهی در فرهنگ کتابخوانی با سعۀ صدر و فروتنی بی نظیری به رغم محدودیتها و محذورات ما از ابتدا تا به امروز به خواسته هایمان در زمینه چاپ و انتشار کتاب بذل توجه و عنایت نشان دادند و ما را از تجارب گرانبهای خود بهره مند و مستفیض ساختند. براستی که شمع را طریقتی است که تا پایان راه یاریگرش خواهد بود و پروانه را معرفتی است که تا پایان راه کسب خواهد کرد و شمع سان خواهد سوخت.

«مجموعه مقالات و ترجمه ها- جلد دوم» در پانصد صفحه، پس از انتشار جلد اول مجموعه مقالات و ترجمه ها در تابستان سال 2018 میلادی، شامل برخی نوشتارها و ترجمه ها، غالباً کارگری و چند شعر از نویسنده به علاوۀ مطالب و نقدهای درون طبقۀ کارگر به قلم برخی از کنشگران کمیتۀ انقلابی مارکسیست- لنینیست در ایران است. این مجموعه به سه رفیقِ کنشگر از تشکل انقلابی، دانشجویی-کارگری پیشرو- ایران- به‌ ویژه رفیق مروارید، پزشک زحمتکشان، برخاسته از سنگر سرخ فام پدر و مادر کمونیستِ جانباخته، یگانه فرزند و رهروِ دو اخترِ فروزانِ مبارزۀ طبقاتی برای تحقق عدالت اجتماعی و سوسیالیسم تقدیم شده است.

تجزیه و تحلیلهای مارکسیستی و مطالبِ کارگری که به نام رفیقان کمیته انقلابی در کتاب مندرج اند، از پراتیک مبارزاتی، دوندگی و عرق ریزان دوشادوش و پیشاپیش مرگ سرچشمه میگیرند که هیچگونه سازشی با ایدئولوژی و شیوۀ تولید سرمایه داری- جمهوری اسلامی- نداشته و با مقالات اسطرلابی دور از عمل یا پوپولیستی قابل قیاس نیستند. احتجاجات تئوریک و موضعگیریهای سیاسی نویسندگان از کردمانِ انقلابی، متعهد، داهیانه و جدی در ارتباط با نیروی مولد در کارخانه ها، کارگاهها از تهران تا دورترین روستاهای استانهای مرزی ایران برمی خیزد.  به گفتۀ  رفیق مرجان از پراتیسینهای تمام وقتِ کمیتۀ انقلابی؛ « تلاش میکنیم که گرفتار توضیحات مکانیکی نشویم و بر کنش و سپس، نوشتن تاکید داریم و نه برعکس. کار را در مرکز تولید ارزش اضافی، [برای ما سازماندهی کارگران بخش تولیدی، به خصوص صنایع مهم نفت و گاز که جمهوری اسلامی عمدتاً از ارزش اضافی استثمار نیروی کارگرانشان- ارتزاق انگلی میکند و خود را سرپا نگاه داشته است، حرف اول را میزنند] پیش ببریم، نوشتن بیان کنندۀ فشردۀ کارهایمان است. نوشتن برای پراتیسینهای کمیته حقیقتی است که زمینۀ ملموسِ آن در کار با سرشت تعهدی دنبال شده و اگر نیاز به تحریر باشد، نوشته می شوند و دوباره به زمینۀ عینی- عملی برمی گردند. هیچکدام،کلمات و جملات در زمینِ صرفاً نظری نیستند. در زمین علمی- عملی چرخیدند و بعد از نگارش دوباره در همان زمین خود را بیشتر آزموده، تنظیم و نضج داده اند. واژه کار نیستیم، کارسازیم. کمیته معتقد نیست که مبلغان و مروجان آن بنویسند «آب، آب.» اما، در کار گیج و مبهوت ندانند به چه مصرف می آید و مصرف نکرده باشند. بگوییم بله، بله، ما روشنایی آب را دیده ایم. اما، تنها در ایده ها، نظرات و کلماتمان که ایده در ایده بازتاب می یابد.»

نسخۀ کاغذی «مجموعه مقالات و ترجمه ها- جلد دوم» به زودی جهت فروش در سایت « موسسۀ انتشارات کتاب ارزان» به منظور حمایت از کمیتۀ انقلابی- مارکسیست- لنینیست در میانۀ میدان کار و کارزار و ستایش از عزم و رزم بی مانندشان در فرایندِ تدارک انقلاب، برای علاقمندان عرضه خواهد شد.

امروزه، همۀ قدرتهای کهنه و ارتجاعی بورژوایی برای تارندن شبح انقلاب و کمونیسم که در فاز هژمونی سرمایه داری نئولیبرال بر جهان و ایران گشت میزند، اتحاد میکنند. ورایِ این اتحادها و ائتلافها برای حفظ مالکیت بورژوایی، تضاد کار و سرمایه آنچنان در ایران، در دوران افول سرمایه داری جدی است و هیچ  نیرویی جز پرولتاریای انقلابی در ایران، قادر نیست شمشیر آختۀ مبارزۀ طبقاتی را بر گردن سرمایه داریِ جمهوری اسلامی فرود آورد و نه تنها جامعۀ ایران را از یوغ استثمار طبقاتی برهاند. بل که، راه میوه چینی بورژوازی از انقلاب را کاملاً مسدود سازد. پیشتاز پرولتری در این فرایند سخت و پرفراز و فرود، راهی ندارد مگر اینکه کارگران را از رادیکالترین وجه مبارزۀ طبقاتی نسبت به بی پایگی انواع نظریات چپ درون و بیرون طبقۀ کارگر و گرایشات راستِ مخرب، [آنانیکه پر زاغی را به کف دارند و پندارند زیر چتر دم طاووس آرمیدستند،] آگاه و سازماندهی کند. زیرا، از یکسو مبارزه و آنتاگونیسم تضاد کار مزدی و سرمایه در ایران به مرحلۀ بسیار جدی رسیده است و از دیگر سو، دوران شکوفایی سرمایه داری و استفاده طبقۀ کارگر از سنگرهای بورژوازی زیر الفاط انقلاب دمکراتیک، پایان پذیرفته است. بنابراین، طبقۀ کارگر راهی جز رهایی کل جامعه از یوغ استثمار و استعمار سرمایه ندارد، مگر آنکه از شی شدگی تن زند و خود را به عنوان یک طبقه از بین ببرد. اینجاست که پیشتاز پرولتری کارگزار انقلاب آتی ایران است و میانجیِ ضروری نیرنگ گرایشات رنگارنگ بورژوازی، گرایشات نارودنیکی و چپ محافظه کار دمکرات با عقل  طبقۀ کارگر است. پیشتاز پرولتری یگانه نیروی شایسته رهبری و مولفۀ تعیین کننده است که میتواند ایدئولوژی بورژوازی را در غلیان خودجوشی و همه گیری بحرانهای سیاسی- اقتصادی، چشم در چشم جمهوری اسلامی بشکافد و سیاست رادیکال را همه گیر سازد.

همبستگی، عزم و رزم انقلابی پیشتاز پرولتری ضد سرمایه داری جمهوری اسلامی توانمندتر و مستحکم تر و با فتح و نصرت قرین باد.

آناهیتا اردوان- 11 اردیبهشت‌1400

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: