پرش به محتوا

پرتاب موشک به مرکز اتمی»دیمونا» دراسرائیل ، ریشه ودلایل ان – حسن لافی – احمد مزارعی

پرتاب موشک به مرکز اتمی»دیمونا» دراسرائیل ، ریشه ودلایل ان 

نوشته : حسن لافی، نویسنده ومحقق فلسطینی 

مترجم : احمد مزارعی،شنبه 24 اوریل2021

موسسات نظامی اسرائیل این را درک کرده ا ند که مسیر رودرروئی نظامی با محور مقاومت درمنطقه به منافع انان خدمت نمیکند، ومهمتر اینکه احتمال شکست اسرائیل دراین میان بسیار وارد است 

انفجاردرمرکز «نطنز»ایران وانچه که دراین باره دررسانه های امریکا بوسیله اسرائیل تبلیغ شد این بود که اسرائیل عامل این انفجار بوده است ، همان چیزی که رسانه های اسرائیل نیز به تبعیت از ارگانهای سیاسی خود انرا اینچنین تبلیغ کردند، این اقدام بمثابه خط قرمزی بود که مثلا اسرائیل انرا برای مذاکره کنندگان مسئله هسته ای ایران وبازگرداندن امریکا ترسیم نمودند. 

باید دانست که اختلاف نظر میان امریکا ونتانیاهو دردوره ریاست جمهوری بایدن درمورد مسئله قرارداد هسته ای ایران به این معنا نیست که هم پیمانی انها دچار وقفه خواهد شد ویا اینکه جو بایدن حمایت ازاسرائیل دست برخواهد داشت، اما هدف نتانیاهو اینست که با فشار اوردن بر هم پیمان امریکائی خود بتواند از قدرتمند شدن محور مقاومت درمنطقه وگسترش نفوذ ان که به عنوان موضوع اصلی در ضمن مذاکرات مابین ایران وجامعه بین المللی مشخص شده است کم کرده وانرا بی اثرنماید وهمچنین مطلبی اساسی وحیاتی باشد بر حفظ امنیت ملی اسرائیل درمنطقه واینکه امریکائیها دراین رابطه تنها به حل مسئله هسته ای ایران اکتفا نکنند. 

ریشه این سیاست ودرخواستهای اسرائیل از انجا نشات میگیرد که اسرائیل سیاست خودرا براین استراتژی بنا نهاده بود که بحران سوریه همچون باتلاقی خواهد شد که درادامه بی پایان خودبتواند مجموع محور مقاومت را درخود غرق کند. اسرائیل دراین استراتژی خود به هم پیمانان بین المللی ، بویژه امریکا وابزارهای منطقه ای ان ، از گروههای تروریستی گرفته تا سیاست «عادی سازی» رابطه با اسرائیل واستفاده از امکانات کشورهای خلیج (فارس)میتواند منافع وخواسته های خودرا پیش ببردودرادامه بحران سوریه را به سایر کشورهای منطقه انتقال داده بدون اینکه اسرائیل ومنافع ان دچاراسیب گردد. 

با پایان گرفتن بحران سوریه ، استراتژی اسرائیل دچار ضربه هولناکی گردید . اسرائیل بیکباره با این فاجعه روبرو شد که محور مقاومت نه فقط از بحران سوریه شکست نخورد بلکه این محور با خروج از کوران بحران سوریه نه فقط از نظر نظامی بسیار قدرتمند تر سربراورد همچنین به سراسرجغرافیای منطقه نیز گسترش یافت ، ومهمتر اینکه میان اعضای محور مقاومت منطقه خاورمیانه رابطه بسیار نزدیکی به وجود امده بطوری که اسرائیل در محاصره اتشین «سه بعدی»، انطوری که مراکز تحقیقاتی اسرائیل مینامند، قرارگرفته است (1) . اما از نظر ما درشرایط فعلی محور مقاومت درهر نوع درگیری که دراینده اتفاق بیفتد ، ازاعتماد به نفس کاملا بیشتری برای پیروزی بر اسرائیل برخردار است، بویژه باید گفت که این محور پس از تجربه به شکست کشاندن طرح تجزیه ومتلاشی کردن سوریه ، تجریه طرح شکست دادن داعش درمنطقه (2) ، اسرائیل را درمقابله با مجموعه محور مقاومت قرارداده که البته اسرائیل به تنهائی نیست بلکه شامل محور»صهیو- عربی – امریکائی» خواهد بود. 

باید گفت که نتانیاهو درخلال مسیر سیاسی واقتصادی خود کوشش بسیار نمود تا در سه سطح ، از وجود دونالد ترامپ بیشترین بهره برداری را در حمایت از «ائتلاف «صهیو – امریکی – عربی » بنماید. 

یکم – خروج امریکا از برنامه هسته ای واعمال سیاست گسترده ترین وسخت ترین تحریمها درزمینه اقتصادی بر ایران ومحور مقاومت در کلیت خود . 

دوم – ایجاد شرایطی مشابه رودرروئی نظامی دائمی وعلنی میان امریکا وایران ، امری که منجر به ترور شهید قاسم سلیمانی گردید ودرنتیجه متوقف ساختن برنامه خروج نظامی امریکا ازمنطقه خاورمیانه که درنهایت باعث قدرتمند تر شدن اسرائیل گردید.  

سوم – دراین مرحله ترامپ کوشش وفشار زیادی به کار گرفت تا رابطه محرمانه ومخفی اعراب واسرائیل را تحت نام «قرارداد ابراهیم» (3) تبدیل به علنی واشکارا گرداند ، این اقدامات مشترک نتانیاهو وترامپ یک ائتلاف «عربی ، اسرائیلی – امریکائی» را درمنطقه به ظهوررسانید. 

ازسوی دیگرموسسه نظامی دراسرائیل به این درک رسید که رودرروئی اشکار با محور مقاومت منطقه به مصلحتش نیست ومهمتر اینکه احتمال شکست اسرائیل دراین درگیری وارد است ، درعین حال اسرائیل این منظوررا از نظر دور نمیداشت که باید قدرت محور مقاومت را محدود کند ، ازاین نظر استراتژی «درگیری مابین دوجنگ» را در سطحی محدود برای مقابله با محور مقاومت درپیش گرفت که ممکن بود پیروزیها ئی تاکتیکی برایش دربر داشته باشد زیرا اسرائیل در این مرحله مطمئن شده بود که ازاین پس نمیتواند تهدیدهای استراتژیکی محور مقاومت را از میان بردارد. 

دراین زمان درفضای استراتژیکی محور «اسرائیلی – عربی – امریکائی»تغییرات زیادی حاصل شد که به عدم استقرار داخلی حکومت اسرائیل انجامید پیروزی بایدن درانتخابات امریکا از یکطرف ودردیگر سو، پایداری سرسختانه محور مقاومت از طرف دیگر، دراین میان بویژه ایستادگی جانانه ایران درمقابله با فشارهای حد اکثری امریکا . این وضعیت میطلبید تا اسرائیل دراستراتژی خود درمقابله با محور مقاومت تجدید نظر کند. 

اسرائیل دراین مرحله میکوشد با دامن زدن به استراتژی «درگیری میان دوجنگ»ودر خلال عملیات امنیتی ومخفیانه ، انچنانکه درنطنز اتفاق افتاد وبا درپیش گیری روش تبلیغاتی مغایرکه اعتماد بر اعلان مسئولیت خود به طریقه ای غیر مستقیم میباشد وکمتر سابقه داشته است عمل میکند. 

با این هدف اسرائیل میکوشد تا جو بایدن را که ملزم به حمایت از صهیونیزم میباشد درگیرشرایط وفشارهائی کند که نتواند هرگونه قرارداد وتوافق با ایران را در مسئله هسته ای امضا کند وبدین شکل محور مقاومت وایران همچنان درگیر مشکلات وموانع هسته ای ، منطقه ای وبین المللی باشند. 

در مقابل این معضل اساسی اسرائیل ودامن زدنش به عملیات امنیتی درشکل تازه ان درمنطقه ، تنها برخورد قاطعانه محور مقاومت است که اجازه ندهند اسرائیل به این ماجراجوئیها دست بزند ، محور مقاومت برای منع اسرائیل از اقدامات ماجراجویانه اش اگر لازم باشد باید وارد رودر روئی مستقیم با اسرائیل گردد. بنظر میرسد پیام موشکی نامعلوم ، که اخیرا بنا به گفته اسرائیل از منطقه بلندیهای جولان پرتاب گردیده ودرنزدیکی موقعیت بسیار حساس مرکز هسته ای «دیمونا» دردولت اسرائیل سقوط کرد واز فاصله 200 کیلومتری از بالای اسمان فلسطین اشغالی عبور کرده بود بدون اینکه سیستمهای «پیشرفته»ضد موشکی اسرائیل بتواند ان را کشف ومنهدم کند ، ارسال این موشک پیام روشنی به اسرائیل بود که: 

 دربیشه گمان مبر که خالیست .  شاید که پلنگ خفته باشد 

زیرنویسهای مترجم: 


1- اسرائیل ازطرف لبنان ، سوریه وغزه درمحاصره وطرف دیگر دریا است که درانجا نیز امنیت زیادی ندارد. 

 2 – داعش اساسا با کمک اصلی امریکا وافسران عالیرتبه ترکیه تشکیل گردیده بود تا بتواند عراق را اشغال ومرزهای ایران را نا امن کندکه سپاه پاسداران فوری وبا ارسال نیروی عظیمی وایجاد کمربندی به دور بغداد مانع رسیدن داعش به مرز ایران گردید. هدف دیگر داعش بستن همه راههای مرزی عراق به سوریه بود تا ایران نتواند به لبنان وسوریه ارتباط داشته باشد، ایران درصدد بردن دوخط لوله گازنیزکه بنام خط صلح معروف بود وشش ملیارد دلار برایش سرمایه درنظر گرفته شده بود، این خط مقرون به صرفه ترین راه فروش گاز ایران به اروپا بود که از دو شهر فلوجه وموصل میگذشت وبه بندر طرطوس در سوریه وصل میشد، این خط در نزدیکیهای فلوجه متوقف وداعش مانع ادامه ان شد، بستن این راه هدف استراتژیکی امریکا علیه ایران بود نقش اصلی در متلاشی کردن داعش وشکست طرح امریکا وترکیه را قاسم سلیمانی به عهده داشت و….. 

3- قرارداد ابراهیم : ترامپ به اعراب خلیج فارس وعربستان ، فلسطینیها واسرائیلیها توصیه کرد که چون همه ما از نوادگان حضرت ابراهیم هستیم نباید با یکدیگر دعوا کنیم واسرائیل هم که فرزند اولیه حضرت ابراهیم است بهتر است ریاست ویا «افسار» شماها را به عهده بگیرد وبرادروار درزیر پرچم اسرائیل به زندگی ادامه دهید . ترامپ هم میان شما میانجی باشد. 

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: