تیتر, سرتیتر

نقشه ‌های امپریالیستی بورژوازی ترکیه! – حزب کمونیست فدراسیون روسیه

در چند دهه گذشته طرح‌های امپریالیستی بورژوازی ترکیه به طرح های نئو عثمانی و پان ترکیسم تبدیل شده و به یک عامل مهم ژئوپلیتیک در قلمرو مناطق اوراسیا و جمهوری های سابق شوروی تبدیل شده است. ایده هایی که ریشه های عمیقی در گذشته (ارتجاعی – مترجم) دارند، که اکنون بورژوازی ترکیه از آنها به عنوان ابزاری برای ارتقا آرمان های امپریالیستی خود در مرزهای اتحاد جماهیر شوروی سابق و سایر کشورها استفاده می کند.

در حال حاضر ، این روند پس از برجسته شدن و افشای نقش ترکیه در درگیری قره باغ مورد توجه قرار گرفته است ، که به وضوح اهداف امپریالیستی رادیکال ترین بخش از طبقه حاکم ترکیه را برجسته کرده است.

عبدالله گل رئیس جمهور سابق ترکیه در سال ۲۰۰۹ با تاسیس یک انجمن فرهنگی، نقش مهمی را در گسترش این ایده های نئو‌عثمانی این کشور را به عهده به اصطلاح مرکر «فرهنگی ترک» نهاد ، این انجمن تحت عنوان «بنیاد یونس امره» در سال ۲۰۰۹ تأسیس شد.

مراکز متعددی از این بنیاد در کشورهای مختلف تاسیس شد، بدین وسیله تحت پوشش فعالیت‌های آموزشی ایده های سلطه طلبانه نئوعثمانی، با هدف جا انداختن و به پیش بردن ایده‌های امپریالیستی بورژوازی ترکیه تبلیغ و ترویج می گردد.
در مراسم افتتاح چنین مركزی ، رئیس جمهور وقت عبدالله گل ، كه شخصاً در آنجا حضور داشت ، اظهار داشت كه مراكز فرهنگ یونس امره را باید به عنوان قدرت «نامرئی» تركیه قلمداد كرد.

همان زمان در روسیه نیز ترکیه اقدام به گشایش دو مرکز به اصطلاح فرهنگی در مسکو و کازان کرد. مرکز کازان در تاریخ ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۲ افتتاح شد. رئیس مرکز فردی به نام احسان دمیرباش ، یک شهروند ترکیه بود. این مرکز در کازان به طور رسمی در سال ۲۰۱۶ تعطیل شد. اما به احتمال زیاد به فعالیت هایش به‌شکل مخفی ادامه داده است و ایده های نئو‌عثمانی را در میان ترک های منطقه ولگای روسیه ترویج می کند.
آنها علاوه بر سمینارها و سخنرانی ها ، حتی از اساتید خارجی نیز دعوت به عمل آورده و به طور فعال از فن آوری های مدرن آنلاین نیز استفاده می کنند. حتی در آوریل-مه سال ۲۰۲۰ تلاش برای برگزاری یک جشنواره ترکی با حضور گسترده کودکان تاتارستان انجام دادند.

امپریالیسم ترکیه آشکارا برای سلطه بر قلمرو اتحاد جماهیر شوروی سابق تلاش میکند و برای رسیدن به این هدف از ابزارهای مختلفی بهره می‌جوید ، از قدرت نرم گرفته تا یک بکار گیری نیروی نظامی بسیار واقعی.
ترکیه بدون هیچ نوع پنهان کاری سعی دارد در مناطق جمهوری های سابق شوروی هژمونی و تسلط خود را اعمال کند. رشد بحران ها و تشدید تنش ها در کشورهای سابق عضو اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی رابطه مستقیمی دارد با تضعیف قدرت اقتصادی در این کشورها و همچنین در ترکیه. در چنین شرایط و فضایی ، دوایر تصمیم گیری و محافل سرمایه داری با عبور از مرزها سعی در گسترش بازارها و در عین حال تحت تأثیر قرار دادن همسایگان نزدیک خود دارند ، تا از این طریق بتوانند راه حل هایی برای حل مشکلات داخلی کشور خود بیابند.

وظیفه ما کمونیستها در مقابل سیاستهای امپریالیستی آنها برای آغاز درگیری های جدید و دامن زدن به تنش های قومی در این مناطق چه می‌تواند باشد؟ و چه سیاستی را می‌توان بکار گرفت؟
تنها وحدت طبقات کارگران و زحمتکشان کشورهای پسا شوروی و ترکیه می تواند جلوی تلاش‌های سلطه جویان مرتجع را برای تبدیل قلمرو اتحاد جماهیر شوروی سابق به منطقه ای برای جنگ های امپریالیستی را بگیرد.

کمیته حزب کمونیست فدراتیو روسیه شهر کازان
ترجمه آزاد میم الف