سرمقاله, سرتیتر

ژرژ ابراهیم عبدالله : برسربیگناهی ام مذاکره نمی‌کنم. من ازموضع خودکوتاه نمی آیم – رُنِه نَبا – مدان


ژرژ ابراهیم عبدالله : برسربیگناهی ام مذاکره نمی‌کنم.من ازموضع خودکوتاه نمی آیم.

روزنامه الاخبارلبنان در تاریخ اول آوریل این خبر را چاپ کرد که فرانسه برای آزادی ژرژ ابراهیم عبدالله شرط جدیدی گذاشته است.

این خبر اگر به این شکل تراژیک نمایانگر سرسپردگی و ذلت حکومت فرانسه در برابر اسرائیل و آمریکا نمیبود میتوانست خنده آور و مضحک باشد.

ورای نقض قانون اساسی با زندانی کردن طولانی مدت ژرژ ابراهیم عبدالله، فرانسه شرط جدیدی برای آزادی او گذاشته است. این که وی توبه کند. فرانسه که خود ازابراز ندامت در قبال جنایتهای استعماری اش طفره می رود، این شرط را به شرط قبلی که بازگشت او به لبنان با استقبال عمومی و مردمی روبرو نشود اضافه کرده است. اینکه او به کشور خود نه به عنوان یک قهرمان بلکه یک شرمگین برگردد. طی سی و هفت سال زندانی کشیدن، فرانسوی ها تحت تمامی دولتهای خود با هر گرایشی هرگز به شناخت دقیقی از شخصیت او نرسیده‌اند : مغرور مانند یک درخت بلوط، محکم همچون یک صخره، صریح و روشن همچون شفافیت کریستال و فساد ناپذیر.

پاسخ او که در روزنامه الاخبار به چاپ رسید به خوبی گواهی بر شخصیت اوست: من بر سر بی گناهی ام مذاکره نمیکنم. من از موضع خود کوتاه نمی آیم. این را ژرژ ابراهیم عبدالله در پایان ملاقات خود با وزیر دادگستری لبنان خانم «ماری کلود نجم» در زندان «لان مزان» واقع در جنوب غربی فرانسه اعلام کرد. اولین عضو دولت لبنان که با این زندانی لبنانی ملاقات کرد، خانم نجم درطی ۲ بازدید توانست مجموعه ۳ ساعت با هم وطن زندانی خود گفتگو کند. بنا به روزنامه الاخبار خانم وزیر توسط مدیر کل امنیت لبنان ژنرال عباس ابراهیم همراهی می شده است.

امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در طی ۲ بازدید خود از لبنان در سال ۲۰۲۰ در پی انفجار رخ داده در بیروت بارها به سیاستمداران لبنان درس ایجاد حکومت داد و از آنان انتقاد کرد ولی در مورد تجاوزات فاحش فرانسه به حقوق انسانی در مورد ژرژ ابراهیم عبدالله سکوت مطلق کرد. به قول این روزنامه، فرانسه در شرایطی که ژرژ ابراهیم عبدالله محکومیت خود را به پایان رسانده است دستورات  ایالات متحده و اسرائیل را اجرا می کند.

در سال ۲۰۱۸ حکومت لبنان نهایتا تصمیم گرفت که مورد ژرژ ابراهیم عبدالله را که قدیمی ترین زندانی سیاسی اروپا شده است در دست اقدام بگیرد. طی دیدار امانوئل مکرون در بیروت رئیس جمهور لبنان میشل اعون مورد ژرژ ابراهیم عبدالله را با وی مطرح کرد. فرانسه موافقت خود را با ملاقات وزیر دادگستری لبنان در زندان و تحت این شرط که این دیدار غیرعلنی و بدون تبلیغات باشد اعلام کرد. گویی حکومت فرانسه از تجاوز خود به قانون و پیامدهای آن شرمگین بود.

فرانسه برای برخورداری وی از عفو ریاست جمهوری شرط توبه را نیز گذاشت. یک بخشش و نه آزادی بی قید و شرط. در حالیکه این زندانی بیش ازمیزان محکومیت خود را نیزدر زندان گذرانده است. ژرژ ابراهیم عبدالله اعلام کرد که وی قصد ندارد روی شروط حکومت فرانسه مذاکره کند چرا که خود را یک زندانی سیاسی می داند و در این چهارچوب فرانسه باید مسئولیت خود را پذیرا باشد.

روزنامه الاخبار اضافه می‌کند که ژرژ ابراهیم عبدالله در مبارزه خود برای دفاع از منافع خلق ها علیه سلطه امپریالیستی و نیروهای استعمارگر هرگز به منافع فرانسه تعدی نکرده است. روزنامه الاخبار سخنان مکرون در لبنان هنگام کارزار انتخاباتی‌اش در سال ۲۰۱۷ را نیز ذکر کرده است. در بیروت مکرون اعلام کرد که «بدون موافقت بین دو طرف اسرائیلی و فلسطینی، فرانسه هرگز تشکیل یک حکومت فلسطینی را به رسمیت نخواهد شناخت» و» مخالف هرنوع اعمال فشار به اسرائیل است».

ژرژ ابراهیم الله در دیدار قبلی خود با مسئولین لبنانی در سال ۲۰۱۸ به هم وطنان خود درس شرف و همت را به این شکل داد: «آزادیم را نخواهید، خود را در موضع ضعف قرار ندهید، در لبنان یک قدرت رهبری مبارز وجود دارد. فرانسه دیگردر خاور میانه نفوذی ندارد مگر در عراق و لبنان».

این خبر در روزنامه الاخبار یک روز قبل ازهفتادمین سالگرد تولد ژرژ ابراهیم عبدالله، مردی که بیش از نیمی از عمر خود را بخاطر وفاداری به اعتقاداتش در زندان گذرانده است در تاریخ ۲ آوریل چاپ شد.

با آرزوی عمر طولانی برای ژرژ ابراهیم عبدالله و اینکه او نمونه‌ای باشد برای نسل های آینده در وفاداری شان به اعتقادات و قطعیت شان در مبارزه.

نوشته «رُنِه نَبا» در سایت خبری مدنیه. (برگرفته از موندیالیزاسیون اول آوریل).

ترجمه : مدان.توضیح مترجم: ژرژ ابراهیم عبدالله متولد دوم آوریل ۱۹۵۱ در لبنان است. وی از مبارزان حقوق خلق فلسطین می باشد. در سال ۱۹۸۴ در فرانسه دستگیر می شود و تنها جرم او داشتن یک پاسپورت واقعی جعلی الجزایری بود. ولی چون بنابه گزارش موساد وی نزدیک به جورج حبش تلقی می شد، تحت فشار آمریکا و اسرائیل جرمهای سنگین تر اقدامات تروریستی در لبنان را به وی نسبت دادند. اقداماتی که او در آن ها شرکت نداشت و به حبس ابد محکوم شد. قاعدتاً از سال ۱۹۹۹ اومطابق قوانین فرانسه قابل آزاد شدن بوده است ولی تاکنون تحت فشار اسرائیل و آمریکا و در آخرین بارها مستقیماً به درخواست هیلاری کلینتون از لوران فابیوس وزیر أمور خارجه فرانسه، دولت این کشور تصمیمات دادگستری برای آزادی اورا از جمله با عدم صدور حکم اخراج از خاک فرانسه، غیرقابل اجرا کرده است.