اخبار

تلاش غرب برای بی ثباتی چین

پکن تاکید کرد آمریکا، انگلیس، اتحادیه اروپا و کانادا تلاش می‌کنند چین را بی ثبات کنند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنگوی دولت منطقه‌ای سین کیانگ روز دوشنبه گفت، آمریکا، انگلیس، اتحادیه اروپا و کانادا برای بی ثبات کردن چین تلاش می‌کنند.
سخنگوی دولت منطقه‌ای سین کیانگ در یک کنفرانس خبری این اظهارات را مطرح و اتهامات را درباره نسل کشی در این منطقه غربی چین و تحریم‌های اعلام شده از سوی دولت‌های غربی را برای نقض حقوق بشر در سین کیانگ رد کرد.

ایلنا