سياسی, سرتیتر

لولا: من قربانی بزرگ‌ترین دروغ قضایی در تاریخ برزیل هستم

منبع: تله‌سور
مورخ ۱۰ مارس ۲۰۲۱

مترجم: محمد قربانی


رهبر حزب کارگران برزیل از درد و رنج ۲۶۸هزار خویشاوند قربانیان کووید-۱۹ و سقوط میلیون‌ها برزیلی به ورطهٔ فقر مفرط یاد کرد.

رئیس‌جمهور پیشین برزیل، لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا، روز چهارشنبه برای اولین بار پس از این‌که قاضی دیوان عالی تمام احکام فساد منتسب به وی را لغو کرد، با مردم سخن گفت.

لولا در مقر اتحادیهٔ کارگران فلزکار در سائوپولو گفت: «حدود سه سال پیش من این محل را ترک کردم و خودم را به پلیس تسلیم کردم. من خلاف خواست خودم عمل کردم چون می‌دانستم بی‌گناهم. اما پس از سال‌ها مبارزه برای مردم برزیل، نمی‌توانستم به خودم اجازه دهم که تصویر من در صفحهٔ اول روزنامه‌های محلی به‌عنوان فراری ظاهر شود.»

وی افزود: «مطمئن بودم که چنین روزی فراخواهد رسید. بالأخره برزیل اذعان کرد که من قربانی بزرگ‌ترین دروغ حقوقی در تاریخ پانصدسالهٔ برزیل بودم. روان من آسیب دیده و پر از زخم است، من کسانی را از دست دادم که فرصت خداحافظی با آن‌ها را نداشتم. اما باید تأکید کنم که همهٔ این‌ها در برابر درد و رنجی که خویشاوندان ۲۶۸هزار قربانی شیوع کووید-۱۹ و میلیون‌ها شهروندی که به‌خاطر سوءمدیریت رئیس‌جمهور ژایرو بولسونارو به قعر فقر مفرط فرو رفتند، کم‌اهمیت است.»

او ادامه داد: «درد من با رنجی که مردم برزیل به‌خاطر بی‌لیاقتی رئیس‌جمهوری که هیچ کوششی برای مهارکردن شیوع بیماری به عمل نیاورد و کسانی را که از بیم همه‌گیری در خانه ماندند به‌شکل تحقیرآمیزی ‹سوسول› خواند، اصلاً قابل قیاس نیست.»

او افزود: «اطمینان دارم این سه سال غمناک برای شخص من با اندوه روزانهٔ کسانی که در دوران همه‌گیری کار خود را از دست داده‌اند، بی‌غذایی کشیدند، یا پولی برای حمایت از فرزندانشان نداشته‌اند، غیر قابل قیاس است.»

او در توصیف وضعیت سلامت و بحران اقتصادی و فقدان یک دولت پاسخگو به نیازهای مردم افزود، بولسونارو در ماه مارس ۲۰۲۰ می‌بایست کارگروهی از متخصصان تشکیل می‌داد تا اطلاعات روزانهٔ وضعیت همه‌گیری را جمع‌آوری کنند و به مردم بگویند برای پیشگیری از شیوع بیماری چه اقداماتی لازم است.

لولا یادآور شد: «در سراسر این مدت، بولسونارو تأثیرات همه‌گیری را کم‌اهمیت دانست. او از خرید به‌موقع واکسن امتناع کرد. استفاده از هیدروکلورین را توصیه کرد، حتی موقعی که متخصصان آن را تجویز نمی‌کردند. او همچنین تصمیم‌های دولت‌های محلی را به‌خاطر تحمیل قرنطینه و فاصله‌گیری اجتماعی محکوم کرد.»

رئیس‌جمهور پیشین برزیل پرسید: «چند سال است کلماتی مثل سرمایه‌گذاری یا توسعه را نشنیده‌ایم؟ این‌ها برای بولسونارو مهم نیست. او تنها می‌خواهد مردم اسلحه بخرند، انگار مردم به آن نیاز دارند. او خشونت را ترویج می‌کند.»

لولا افزود: «امروز حقیقت پیروز شد. می‌خواهم بقیهٔ عمرم را کنار مردم باشم، هرگز تسلیم نمی‌شوم.»

@Bolivari

کانال تلگرامی دست‌ها از ونزوئلا کوتاه