پرش به محتوا

سه درس مهم از كمون پاریس – حسین بهادری

سه درس مهم از كمون پاریس
۱۸ مارس تا ۲۸ می
در۱۸مارس ۱۸۷۱ طبقه ی كارگر و زحمتكشان ، پاریس را به كنترل خود در آوردند و در۲۶ مارس به درخواست کمیته مرکزی گاردملی وموافقت مردم انتخابات کمون های پاریس برگزارشد و با انتخاب نمایندگان بلافاصله در ۲۸ مارس دولت طراز نوین كارگری در شكل شورای كمون اعلام موجودیت نمود و حاکمیت خود را مستقر کرد و حاكمین سرنگون شده به ورسای فرار كردند. تجربه ی دوران كوتاه ۷۲ روزه ی حاكمیت انقلابی كمون پاریس بیانگر درس ها و نكات مهم و اساسی است كه جا دارد امروز مورد توجه افراد و تشکل های کارگری قرار بگیرد.

-۱ كمون از هر گونه بیماری فرقه گرایی و سكتاریسم تنگ نظرانه به دور بود و توانسته بود با اعتماد به توده ها در عمل هزاران نفر از میان بخش های مختلف اجتماعی ، طبقات و قشرهای گوناگون را پیرامون اهدا ف و آرمان های انسانی خود بسیج و به صفوف خود جذب نماید. كموناردها توانستند با حرکت از منافع طبقه کارگر و مردم زحمتکش هنر بی مانند خود را در متحد كردن اكثریت مردم به نمایش بگذارند.
كمون با این كار در عمل نشان داد كه : پرولتاریا به آزادی تمامی بشریت(انسان ها) به موازات آزادی خود، اعتقاد كامل دارد و در این راه گام بر می دارد.

۲- افراد انقلابی شركت كننده در كمون ، به آزادی و بهی روزی انسان ها فكر می كردند نه به منافع شخصی و رسیدن به جاه و مقام و برای تامین و تحقیق آن در – هم اكنون- مبارزه می كردند. آن ها به نابود كردن همه چیز و سلب آزادی مردم و داغان كردن آن چه مردم در حال حاضر داشتند به بهانه ی تامین و تحقق آن در – آینده- در فردا دست نزدند. و همواره پاسدار حفظ حرمت انسانی و آزادی بودند. و از هر وسیله برای رسیدن به هدف استفاده نمی کردند.
۳- آنها آدم های سیاست باز و بوروكراتی كه مبارزه را وسیله ای برای كسب و حفظ قدرت به هر قیمتی قلمداد نمایند، نبودند. آنها باند باز و نوچه پرور نبودند. آنها مصالح انقلاب و منافع مردم را برتر از منافع گروهی و فردی می شمردند. در یك كلام آنها ویژگی های انقلابیون تمام عیار را در مرحله ی انقلابی كاملاً به نمایش گذاشتند و از سیاستمداران و بوروكرات ها حزبی که تاریخ گذشته را تحریف وبرای خو کارنامه می سازند، كاملا متمایز بودند و درست به همین دلایل با حماسه آفرینی در میدان عمل ، كمون را جاودانه ساختند. و این چنین بود که طبقه كارگر و آزادیخواهان جهان از زبان اوژن پوتیه كارگر كمون فریاد برآوردند و سرفرازانه به جهانیان اعلام كردند:
او نمرده است،
او را كنار دیوار گذاشتند،
و هزار بار تیربارانش كردند،
و سیاهكاران عربده زنان،
پرچم خود را در كوچه ها گرداندند،
پرچمی كه جلاد از میان لجن بیرون كشید،
و فریاد زد : این است كیفر،
اما با وجود سركوب،
او نمرده است،
آری كمون جاودانه زنده است!


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: