پرش به محتوا

بهاران بر مردم آزادیخواه و برابری طلب خجسته باد! – حسین بهادری


بهاران بر مردم آزادیخواه و برابری طلب خجسته باد!

نوروز پیروز آمد سال دیگری زیر سلطه دین و سرمایه به بر مردم ایران گذشت و هرچه زمان پيش می‌رود، فشارصاحبان سرمايه و دولت حامی آنان بر همگان فزون تر می‌شود.

هرجا که در برابر زورگوئی کارفرمايان ونیروی سرکوبگر نظام آنان متحد و متشکل ايستاديم، توانستيم بخشی از خواسته‌هايمان را به زور از آنان بگيريم و هرجا که درانفراد مانديم و اعتراض کرديم، اخراج از کار و بی کاری، زندان و شکنجه نصيبمان شد.

سال ها است که مزد کار کارگران وحقوق کارمندان و بازنشستگان توسط کارفرمايان و دولت با تاخیر چند ماهه و حتی یک ساله پرداخت می شود. در اعتراض برای دریافتی عقب افتاده مردم با سرکوب نيروهای امنيتی و اطلاعاتی رژيم رو به رو می شوند.

کارخانه ها به بهانه‌های مختلف خودی سازی و یا تعطيل می شوند، غصب کنندگان اموال عمومی زمين کارخانه را می فروشند و همچون اسدبیگی اموال کارخانه را غارت می کنند.

کارگران فعال معترض به وضع موجود دستگير و زندانی و شکنجه می شوند. شلاق ظلم نظام سرمايه‌داری، بربدن کارگران شريف و مبارز فرو می‌آيد و از کار اخراج می شوند.

بازنشستگان هر روز فقیرتر می شوند صدایشان شنونده ای ندارد، بیش از پنجاه در صد مردم حاشیه نشین و زیر خط فقر به سر می برنند.

در حالی که فساد، دزدی، اختلاس کلیت نظام را فراگرفته و در تاریخ چند هزار ساله ایران دولتمردانی چنین فاسد، خیانت کار و دورغگو در صحنه روزگار دیده نشده کرونا در سراسرکشور قربانی می گیرد خامنه ای، روحانی و وزیر نالایق بهداشت آدرس غلط به مردم می دهند. و در صدا وسیمای جمهوری جهل و سرمایه مجریان مردم را به ترک وطن تهدید و یا با وقاحت درحالی که از پرخور می ترکند به نخوردن گوشت، مرغ و میوه دعوت می کنند .

اين وضع قابل تحمل نيست. بايد آن راشکست و نظم عادلانه ای به وجود آورد، تا اکثریت مردم و انسان های کار و زحمت از کار و زندگی شرافتمندانه‌ای برخوردارگردند.

کارگران و اکثریت مردم زحمتکش سازند‌گان اصلی نعمات مادی و معنوی جامعه هستند و روا نيست در فقر و نداری به سر برند و توسط مشتی دزد ثمره‌ی نيروی کارشان، به غارت رود و تحقير شوند.

پس چاره کار، متشکل شدن،همبستگی و دفاع از مبارزات بیکاران، بازنشستگان، پرستاران، معلمان، زنان و زندانیان سیاسی است.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: