رسانه ها

رفع فقر مطلق؛ هیجان انگیزترین فصل تاریخ چین و نماد کارایی سیاسی حزب کمونیست

یک کارشناس ازبکستانی در مصاحبه روز گذشته (چهارشنبه 10 مارس/20 اسفندماه) با خبرگزاری «شین هوا» تاکید کرد که اقتصاد قوی و پایدار چین فرصت های بسیار زیادی را برای منطقه آسیای مرکزی آن هم در بحبوحه توسعه ادامه دار روابط تجاری و اقتصادی این کشورها فراهم می کند.

«آنری شاراپوف» (Anri Sharapov) استاد مطالعات آسیایی دانشگاه دولتی «تاشکند» در این باره گفت: دستاوردهای چین به ویژه در دوره پسا پاندمی کرونا همچنان بسیار جذاب باقی می مانند در حالیکه کشورهای آسیای مرکزی از جمله ازبکستان در حال اتخاذ و اجرای اقداماتی هستند تا اقتصادشان را احیا کنند.

شاراپوف افزود: محرک گسترش مشارکت ازبکستان با چین همین حوزه های تجاری، اقتصادی و سرمایه گذاری است و این به دلیل این حقیقت است که منافع استراتژیک پکن و تاشکند در این برهه از زمان کاملا منطبق بر یکدیگر است و دو طرف به حفظ صلح، ثبات و توسعه اقتصادی در منطقه علاقه مندند.

این کارشناس ازبکستانی گفت که چین به موفقیت های عظیمی در حوزه اقتصاد دست یافته است و پیروزی این کشور در برابر فقر مطلق آن هم ده سال زودتر از برنامه ریزی های تعیین شده در دستور کار توسعه پایدار 2030 سازمان ملل، هیجان انگیزترین فصل تاریخ چین محسوب می شود و همگی اینها حاصل کارآمدی سیاست گذاری های حزب کمونیست چین است که به شیوه ای خلاقانه تئوری مارکسیسم را توسعه داد و از این تئوری در ایجاد یک عصر جدید تاریخی در رابطه با مدیریت شرایط خاص چین استفاده کرد.

شاراپوف با اشاره به پایگاه عظیم اقتصادی چین و مقیاس اجرای گشایش در این کشور، گفت که بر این باور است که چین فرصت هایی استثنائی را برای توسعه اقتصادی کل جهان فراهم خواهد کرد.

بر اساس اظهارات این کارشناس ازبکستانی، احیای اقتصاد چین در عین حال تقاضاهای مربوط به واردات مواد خام، نفت و گاز و محصولات کشاورزی از آسیای مرکزی به این کشور را نیز تقویت می کند و این روند به کشورهایی مانند ازبکستان اجازه می دهد تا حجم صادراتی خود را افزایش دهند.

این استاد مطالعات آسیایی دانشگاه دولتی «تاشکند» با اشاره به اینکه توسعه پایدار اقتصاد چین به افزایش سرمایه گذاری های این کشور در پروژه های استراتژیکی مهم و بزرگ آسیای مرکزی کمک می کند، تاکید کرد که پاندمی بیماری کووید-19 موفقیت چین در عرصه پیشرفت های علمی و تکنولوژیکی را نشان داد و پیشرفت های جدید این کشور در حوزه فناوری به روند اصلاحات اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی کمک شایانی خواهد کرد.