مقابله تا مصادره‌ای رزای سرخ!


Rosa

ی. کهن

مقدمه

همه ساله، روز جهانی زن (۸ مارس) بهانه ای می شود تا از رزا لوکزامبورگ (متولد ۵ مارس) هم یادی بمیان آورده شود. امسال بمناسبت ۱۵۰ امین سالگرد تولد رزای سرخ، حجم و ابعاد این مطالب بیشتر بودند؛ و بخشی از آنها به گرایشاتی تعلق داشتند که مورد جدی ترین و تیزترین انتقادات رزای سرخ بودند؟

نوشتار حاضر نگاهی گذرا و اجمالی دارد بر آنچه که بر میراث انقلابی رزا رفت.

مقابله

لنین پیش بینی کرده بود که مجموعه کامل آثار رزا لوکزامبورگ… بمنظور تربیت نسل های متوالی از کمونیستهای جهان مورد استفاده قرار خواهد گرفت. از اینرو از سوسیال دموکرات های آلمان خواست تا انتشار مجموعه کامل آثار رزا لوکزامبورگ را بی وقفه آغاز کنند.1

1از آن زمان حدود یک قرن گذشت و هنوز چنین مجموعه ای در دسترس عموم قرار نگرفت؛ تابحال فقط ۷۵٪ از آثار رزا لوکزامبورگ به انگلیسی ترجمه شده و حدود ۳۰۰۰ صفحه از یادداشتهای لهستانی و ۸۰٪ از نامه های او در انتظار ترجمه هستند. این به آن معنی است که بخش هایی از اندیشه رزا لوکزامبورگ، هنوز ناشناخته هستند.

در سال ۲۰۱۱ انتشار مجموعه آثار ۱۴ جلدی (به انگلیسی) آغاز گردید که تاکنون سه جلد آن منتشر شده اند. بعلاوه آرشیو رزا لوکزامبورگ بیش از ۸۰ اثر او را به انگلیسی ترجمه کرده و به رایگان در اختیار علاقمندان قرار داده است. از این نوشتارها صرفا تعداد معدودی به فارسی ترجمه شده اند! که خیلی از آنها هم از دقت کافی برخوردار نیستند. با این توضیح، می شود ادعا کرد که اندیشه های رزا لوکزامبورگ برای فارسی خوانان، بمراتب غریبه ترند؟

در توضیح اینکه چرا آثار و اندیشه های رزا لوکزامبورگ پیش تر ترجمه و نشر نشدند، و چه افراد و گرایشاتی خود را وارث “راستین” رزا می دانند و درصدد انتشار آثارش هستند، از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

اولا ….


دریافت متن کامل از اینجا