پرش به محتوا

مبارزه ی زنان کارگر برای حقوق خود

alexandra_kolontai

به جای پیش گفتار

این رساله که اکنون در حال انتشار آن هستم ،رساله ی جدیدی نیست. تجدید چاپ مقالاتی است که قبل از جنگ منتشر شده بود. اما مسئله ی سازماندهی که در کنگره ی زنان کارگر مطرح شد، این دستور کار را به ابزاری تبدیل می برای آژیتاسیون توده ی زنان کارگر به منظور کشاندن آنها به حزب و بدین سان، مهیا کردن نیروی تازه برای ساخت روسیه ی کمونیست .

در این اثنا، ما از کمبود مبرم مطالب رنج می بریم که میتواند به رفقای حزبمان کمک کند . رفقایی که اکنون مشغول سازماندهی کمیسیونی هستند تا با ارائه ی اطلاعات درباره ی تاریخ جنبش های زنان کارگر و درباره ی این که در حوزه ی سازماندهی زنان پرولتر در کشورهای دیگر چطور و چگونه عمل شده، میان زنان کارگر آژیتاسیون و تبلیغ کنند. کمبود مطالب حزب ما درباره ی این مسئله ی خاص مرا واداشت که با تجدید چاپ عجولانه ی همان فرمت قبلی مقالاتم بدون این که بتوانم آنها را بازنگری کنم ، موافقت کنم . اگر همان واقعیت ها را دوباره می نوشتم ، بسیاری از آنها را به شیوه ی دیگری ارزیابی می کردم. این جنگ و انقلاب جهانی تغییراتی اساسی در منش و رفتار تمام جنبش های کمونیستی کارگران به وجود آورده است؛ نمونه ی ایده آل ، یعنی حزب کار آلمان، که صرفا خود را با فعالیت های صلح آمیز پارلمانی تطبیق داد، دیگر برای ما نمونه ای ایده آل نیست. مبارزه ی انقلابی مسائل تازه و شیوه های جنگی جدیدی برای فعالیت ایجاد کرده است. جنگ و انقلاب آنچه استوارترین بنیان های ثابت زندگی به نظر می رسید را متزلزل ساخته است. و همچنین، وضعیت زنان ، پیش رویمان تغییر کرده است.

تا زمان جنگ، فرایندی که به موجب آن زنان به سوی اقتصاد کشیده می شدند با سرعت به مراتب کمتری از این چهار و نیم سال اخیر انجام شده ، یعنی سال های رشد و ….


برای دریافت متن کامل به اینجا مراجعه کنید

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: