گوناگون, سرتیتر

خبرگزاری رویترز:مسئولان امریکائی و»انصارالله»یمن درکشورعمان ملاقات کردند

سایت تلوزیونی المیادین لبنان

مترجم:احمدمزارعی، چهارم مارچ 2021


جنبش «انصارالله» یمن وابسته به حوثیها تاکید کردکه جبهه جنگی شهر مآرب درروزهای گذشته همانند جبهه صرواح وسایر جبهه ها همچنان مشتعل است ، همزمان خبرگزاری رویترز امروز چهار شنبه اعلام داشت که «مسئولان عالیرتبه امریکائی با مسئولان «انصارالله یمن»در کشور عمان مشغول مذاکرات هستند»

رویتر یاداور شد که «مسئولان امریکائی انصار الله را تشویق کرده اند تا با عربستان وارد مذاکره شده وتهاجم خودرا بر علیه شهر مآرب متوقف کنند».

ازسوی دیگر ، دفتر سیاسی «انصارالله» اظهارداشت که امریکا چیز تازه ای ارائه نداده بجز اینکه تحریمهای تازه ای را بر ما تحمیل نموده است واین اقدام امریکا درضدیت کامل با ادعای وی مبنی اینکه تمایل به برقراری صلح دارد، میباشد.

بیانیه تازه انصارالله مخالفت خودرا با اقدامات تازه امریکا اعلام داشته وانرا تقبیح نمود وهم اینکه این اقدامات درشرایط فعلی هیچ ارزشی ندارد. دراین بیانه گفته شده است :

» امریکا همچنان تجاوزات خودرا به اشکال گوناگون بر علیه ملت یمن ادامه میدهد»

درهمین رابطه » انصارالله» یاداور شد که » جبهه مآرب درروزهای گذشته همچون جبهه صرواح و سایرجبهه ها مشتعل بوده است «. اضافه براینها امریکا تهاجمات تازه ای را از منطقه مآرب برعلیه بقیه شهرهای مجاوریمنی همچون شهر جوف ، صنعا وبیضا را نیزاغاز نموده است.

ازطرفی دیگر اقای محمد علی حوثی عضو مجلس اعلای سیاسی یمن اظهارداشت :

«هرگونه ارتباطی که با دشمنان برای انجام اتش بس صورت بگیرد بمثابه ارتباط مابا دشمنان جنگی بوده ونه رفقای مسلح ما ، ودراینجا این ارتباطات دارای فرق بسیار میباشد».

درهمین رابطه عضودیگر مجلس سیاسی اعلای یمن اقای محمد عبد السلام در مصاحبه با خبر نگار اسپونتیک روسیه اظهارداشت :

«ما هیچگونه ارتباط مستقیم ورودررویی با مسئولان امریکائی نداریم »

وی توضیح داد که ارتباط ما با امریکائیها ازطریق میانجی عمانیها انجام میگیرد.

(تاکید از مترجم است)

«وزارت خزانه داری امریکا دیروز سه شنبه تحریمهای تازه ای را بر علیه دو نفر از اعضای فرماندهی نظامی جنبش انصار الله اعمال کرد. این وزارتخانه توضیح داد منصور سعدی واحمد علی احسان الحمزی درضمن لایحه تحریمهای امریکا قرارداده شده اند.

«این دونفر نقش مهمی در راه اندازی جنگ بر علیه کشورهای همسایه وهمچنین هجوم به کشتیهای تجارتی درابهای بین المللی داشته اند»

این تحریمهای تازه درحالی انجام میگیرد که وزیر خارجه امریکا انتونی بلینکن درماه فوریه گذشته جنبش انصارالله را از لیست سازمانهای تروریستی خارج کرده بود.

وزیر خارجه صنعا:رهبران عربستان وامارات باید تجاوز خودرا برعلیه یمن متوقف کنند.

وزیر خارجه یمن اقای شرف از دوکشور تجاوز کار عربستان وامارات خواست تا با احساس مسئولیت اخلاقی وشجاعت واعتراف به اشتباهات خود وپیش از انکه فرصت ازدست برود از تجاوزات خود برعلیه یمن دست بردارند.