کوبا, سياسی, سرتیتر

کشورهای حوزه آلبا خواستار توقف اقدامات قهری آمریکا و اروپا شدند


به گزارش سه شنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری کوبایی پرنسا لاتینا، اتحادیه بولیواری برای ملت های آمریکای لاتین (ALBA-TCP) به مناسبت بیست و یکمین نشست شورای سیاسی آلبا که به صورت مجازی و در سطح وزیران امور خارجه برگزار شد، توقف اجرای اقدامات قهری یک جانبه آمریکا علیه کشورهای تحت تحریم را خواستار شدند.

اعضای اتحادیه همچنین اوضاع سیاسی و چشم اندازهای منطقه برای نیمه اول سال ۲۰۲۱ را مورد ارزیابی قرار دادند.

در پایان بیست و یکمین نشست سیاسی این اتحادیه، کشورهای عضو آلبا از واشنگتن، لغو اقدامات تنبیهی را که موانعی بر سر راه ملت های آسیب دیده به ویژه ونزوئلا و نیکاراگوئه، در مواجهه با همه‌گیری ویروس کرونا ایجاد کرده، را مطالبه کردند.

در بیانیه پایانی جلسه، وزیران امور خارجه اتحادیه، فراخوان «النا دوهان» گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل مبنی بر لغو تحریم های ظالمانه علیه دولت ونزوئلا را قرائت کردند.

اعضای اتحادیه آلبا همچنین با تاکید بر خاتمه فوری و بدون قید و شرط محاصره اقتصادی، تجاری و مالی علیه کوبا، از پایان احتمال طرح پرونده های قضایی در دادگاه های آمریکا تحت عنوان بند سوم قانون هلمز- بورتون دفاع کردند.

بند سوم قانون هلمز – برتون آمریکا از ماه مه ۲۰۱۹ هر فردی را که با نهادها وسازمان های ملی شده از هنگام انقلاب ۱۹۵۹ کوبا به این سو معامله کند، به تحریم تهدید می کند که این امر، همه شریکان بین المللی که قصد همکاری و معامله با این کشور را دارند، نگران می کند.

دولت های بولیواری آلبا بار دیگر، حامی تروریسم خواندن کوبا توسط دولت واشنگتن و درج نام این کشور در لیست جعلی وزارت امور خارجه آمریکا را به شدت محکوم کردند.

این اتحادیه ضمن تکرار تعهدات خود در جهت همبستگی کشورهای آمریکای لاتین و حوزه کارائیب، همچنین بر اعمال سازوکار موثر، هماهنگ و مشترک در برابر تاثیر بحران های متعدد ناشی از همه‌گیری کووید ۱۹ را تاکید کردند.

در همین راستا، کشورهای عضو آلبا از سیستم مالی بین المللی خواستار برخورد ویژه و متفاوت درباره دولت های متاثر از تبعات اقتصادی بهداشتی همه گیری ویروس کرونا شدند که کاهش چشمگیر گردشگری را در این کشورها به دنبال داشته است.

این نهاد متحد، همچنین انباشت واکسن ضد ویروس کرونا توسط کشورهای توسعه یافته جهان را محکوم و تاکید کرد در حال حاضر توزیع عادلانه و حمایتی این فرآورده های درمانی برای حفاظت از قشر فقیر و آسیب پذیر جوامع مورد نیاز است.

آلبا سهم برجسته کوبا در واکنش مناسب علیه همه گیری ویروس کرونا و فعالیت های بین المللی پزشکی این کشور را به رغم تحریم ها و تلاش های خصمانه آمریکا به رسمیت شناخت.

کشورهای عضو اتحادیه آلبا بار دیگر بر تامین نیازهای اساسی و تضمین امنیت غذایی جمعیت خود در برابر شرایط آسیب پذیری متعهد شدند.

شوررای سیاسی آلبا همچنین از توافقات به دست آمده در جلسات اخیر مقامات آلبا در زمینه بهداشت، کشاورزی، آموزش و … با هدف احیای اتحادیه و تقویت انسجام منطقه ای استقبال کردند.