نشریات انتخابی, سرتیتر

شمارۀ چهارم «دانش و اميد» (اسفند ۹۹) منتشر شد.


شمارۀ چهارم «دانش و اميد» (اسفند ۹۹) منتشر شد.

در اين شماره: سالگرد انقلاب ملي-دموکراتيک بهمن، صد سالگي قرارداد مودت ايران و شوروي، مجموعه‌اي از رنج و رزم زنان، اخبار مبارزه با نئوليبراليسم در جهان، چين امروز، چشم انداز جهان، يادبود حماسۀ سياهکل، بررسي اشعار سياوش کسرايي، داستاني از علي اشرف درويشيان، و …