رسانه ها

پوتین رئوس سیاست های روسیه را اعلام کرد.

ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با توجه به اقدامات غرب علیه روسیه اعلام کرد: سیاست بازدارندگی روسیه جریان دارد و گام به گام اجرا می شود.

پوتین در دیدار غیرعلنی با سران رسانه های روسیه که از شبکه تلویزیونی روسیه ۲۴ پخش شد، گفت: سیاست بازدارندگی روسیه باتوجه به اینکه این کشور قدرتمندتر شده با شدت بیشتری اجرا می شود.

وی افزود: از زمانی که توانمندی های روسیه رو به افزایش گذاشته است سیاست بازدارندگی روسیه نیز گام به گام اجرا می شود. این سیاست در اقتصاد به اجرا گذاشته می شود.

آمریکا در راس اردوگاه غرب، از حدود هفت سال پیش فشارهای تحریمی بر روسیه را افزایش داده و دهها بسته تحریمی در مورد این کشور وضع کرده است.

نفوذ روسیه در کشورهای همسود افزایش یافته است

پوتین در ادامه سخنان خود گفت که غرب برای متوقف کردن این روند افزایش نفوذ روسیه در جمهوری های اتحاد جماهیر شوروی، از افراد جاه طلب و تشنه قدرت استفاده می کند.

رئیس جمهوری روسیه خاطرنشان کرد: با همه این شرایط در سالهای اخیر نفوذ روسیه در کشورهای همسود در حال افزایش است و این مساله موجب نگرانی برخی کشورها شده است.

ممکن است اینترنت خارجی را قطع کنیم

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه همچنین گفت: اعتراضات اخیر در روسیه فرصت طلبی نیروهای مخالف دولت برای تحریک مردم با بازیگری ناوالنی بود.

وی اظهار داشت: در صورت اقدامات خصمانه از خارج ممکن است دسترسی به اینترنت خارجی را قطع کنیم.

دستاوردهای روسیه برخی کشورها را ناراحت کرده است

پوتین گفت: بدیهی است که دستاوردهای روسیه ناراحتی برخی کشورها که دشمنان بالقوه روسیه هستند را برانگیخته است.

وی از نمونه این موفقیت ها و به عنوان نمونه ای بارز گفت: دانشمندان روس واکسن ضدکرونا ساخته اند که زودتر از واکسن های دیگر کشورها ثبت شد.

وی اظهار داشت» خیلی ها معتقد بودند روسیه از پس پاندمی کرونا بر نمی آید، ولی روسیه بهتر از همه کشورها توانست با آن مقابله کند

روسیه به حمایت از ساکنان شرق اوکراین ادامه می دهد

پوتین با بیان اینکه روسیه منطقه دونباس در شرق اوکراین را به حال خود رها نمی کند، افزود: مسکو در مورد این منطقه مسوولیت دارد. وی توجه سران رسانه های روسیه را به این نکته جلب کرد که آنها نیز به عنوان قوه چهارم در روسیه در امور این کشور مشارکت دارند.

پوتین گفت: قبل از اینکه هر تصمیمی بگیریم باید در مورد پیامدهای آن فکر کنیم.

رئیس جمهوری روسیه این را نیز گفت که روسیه هیچگاه از آمریکا پیروی نمی کند و همجنس گرایی را آزاد نمی کند. ملت روسیه ملت جوان است و مسیر خود را خواهد پیمود.