رسانه ها

نتایج تیم تحقیقاتی سازمان بهداشت جهانی در چین درباره علت بیماری کرونا اعلام شد

برگزاری کنفرانس خبری تیم تحقیقاتی مشترک چین و سازمان بهداشت جهانی

در پایان سال 2019 همه گیری ویروس کرونا ناگهان در شهر ووهان چین رخ داد، چین سریعا اقدام کرد و خود اطلاعات مربوط شیوع ویروس را گزارش داد و با در پیش گرفتن اقدامات همه جانبه و بسیار سختگیرانه، به نتایج چشمگیری در پیشگیری و کنترل دست یافت.

در حال حاضر بیماری همچنان در سراسر جهان شیوع می یابد؛ به منظور پیشگیری از بروز دوباره بیماری های همه گیر در آینده، چین از اقدامات سازمان بهداشت جهانی برای ردیابی ویروس کرونا در سراسر جهان حمایت می کند.

طبق توافق نامه چین و سازمان بهداشت جهانی در ژوئیه سال 2020 ، یک گروه متخصص بین المللی این سازمان در 14 ژانویه 2021 وارد ووهان شد و با متخصصان چینی تیم تحقیقاتی مشترک شکل گرفت و به طور مشترک بخشی از کارهای ردیابی جهانی در چین در سه گروه همه گیرشناسی، ردیابی مولکولی، حیوانات و محیط زیست انجام شد.

تیم تحقیقاتی مشترک تعداد زیادی از داده ها و مواد مربوط به شیوع را به طور مشترک مورد بررسی قرار داده و از 9 واحد از جمله بیمارستان جین یین تان، بازار غذاهای دریایی «هائو نان» و پژوهشگاه ویروس شناسی ووهان چین بازدید کردند و با پرسنل پزشکی، پرسنل آزمایشگاه، مدیریت بازار و بازرگانان، کارکنان واحدهای مسکونی، بیماران بهبود یافته، اعضای خانواده پزشکان و پرستاران جان باخته، ساکنان و غیره به طور گسترده دیدار و پیوسته اجماع علمی را جمع آوری کرده و به نتایج تحقیقاتی اساسی زیر دست یافتند:

میان ویروس های کشف شده در خفاش ها و پانگولین ها با توالی ژنی کروناویروس شباهت زیاد وجود دارد، اما این شباهت کافی نیست که آن ها را به اجداد مستقیم ویروس کرونا تبدیل کند؛ حیواناتی مانند راسو و گربه بسیار حساس به ویروس کرونا هستند. خفاش ها و پانگولین ها یا راسو، گربه ها و سایر گونه ها ممکن است میزبان طبیعی باشند.

آزمایشات زیست محیطی پس از تعطیلی بازار غذاهای دریایی «هائو نان» ووهان نشان می دهد که آلودگی عمومی کروناویروس در این بازار به خصوص در غرفه های محصولات آبی یافت شده است. ممکن است این ویروس از طریق مبتلایان، محصولات یخ زده وارداتی آلوده، محصولات حیوانی و غیره وارد شده باشد، اما این موضوع هنوز تعیین نشده است. در آزمایش های محصولات حیوانی به مقیاس بزرگ در این بازار مورد مثبت کشف نشده، ویروس کرونا در خفاش های استان هوبی و تعداد زیادی دام، طیور و حیوانات وحشی در سراسر چین نیز یافت نشده است. مدارک دال بر آن است که پیش از همه گیری، ویروس کرونا در دام ها، طیور و حیوانات وحشی کشف شده است.

در دسامبر 2019 ، موارد انتقال ویروس کرونا در میان جمعیت ووهان یافت شد و بیشتر موارد در نیمه دوم این ماه متمرکز بود. بازار غذاهای دریایی«هائو نان» یکی از نقاط شیوع بیماری بود و همچنین مکان مهمیست که در مراحل اولیه همه گیری، توجه مراکز کنترل بیماری را به خود جلب کرده است. با این حال، تحقیقات و تجزیه و تحلیل موارد اولیه نشان داد، در حالی که نشان هایی در بازار غذاهای دریایی «هائو نان» ظاهر شده است، مواردی دیگر نیز در سایر اماکن در ووهان نمایان شده است.

تیم تحقیقاتی مشترک پس از ارزیابی علمی بر این باور است که ویروس کرونا جدید «به احتمال زیاد» از طریق یک میزبان متوسط یا «احتمالا» به طور مستقیم از طریق غذاهای یخ زده وارداتی به مردم منتقل شده، انتقال آن به انسان از طریق آزمایشگاه «بسیار غیرممکن» است.

گروه تحقیقاتی مشترک همچنین توصیه هایی را برای گام بعدی ردیابی جهانی ارایه داده است.

رادیو بین‌المللی چین