سياسی, سرتیتر

چرا اسرائیل پیشتاز در واکسیناسیون کرونا‌ست و بقیه سماغ می‌مکند؟

در تمامی رسانه های دنیا و شبکه‌های اجتماعی با بوق و کرنا اعلام کرده اند که اسرائیل نتانیاهو اولین کشوری است که با فاصله بسیار زیاد با دیگر کشورهای جهان ساکنان کشورش را مایه کوبی کرده است. اسرائیل حتی اعلام کرده است که مرحله اول مایه کوبی در مورد سالمندان و بیماران را به اتمام رسانده و وارد مرحله دوم مایه کوبی این اقشار شده است.

در عین حال دولت نتانیاهو اعلام کرد که به زودی مایه کوبی جوانان و میانسالان در اسرائیل را آغاز خواهد کرد. در حالی که در کشورهای اروپایی کمبود واکسن کرونا به شکل جدی احساس می‌شود و مایه کوبی شهروندان اروپایی که ثروتمندترین کشورهای جهان را نیز شامل می‌شوند عملاً در بسیاری از مناطق به علت عدم دسترسی به واکسن متوقف شده است انبارهای اسرائیل مملو از واکسن می باشد.

برای بسیاری از شهروندان اروپایی این سوال پیش می آید که واکسنی که در کشور آنها مراحل پژوهشی و تحقیقاتی و ساخت خود را گذرانده است چگونه قبل از آنکه در اختیار شهروندان خود آنها قرار بگیرد در اختیار کشوری دوردست در آسیا که از ثروت چندانی نیز برخوردار است قرار دارد آنها از کمبود واکسن رنج می برد؟

بلا فاصله بسیاری از کسانی که علاقه شدیدی به شایعه پراکنی و ساخت تئوری های توطئه داشتن شروع به تبلیغ بر علیه قوم یهود و دستکاری آنها در امورات پخش واکسن و لابی گری یهودیان آمریکا و فشار دولت اسرائیل و چیزهایی از این دست شدند.

واقعیت اما در لابلای مطبوعات و رسانه‌های کشورهای اروپایی قابل مطالعه است دولت اسرائیل طبق قراردادی بسیار اسفناک با شرکت فایزر تولید کننده اصلی واکسن کرونا تعهد داده است نه تنها بخشی از قیمت این واکسن‌ها را با دلار بپردازد بلکه با گرفتن تخفیف قابل توجهی بخش دیگری از قیمت این واکسن‌ها را با اطلاعات شخصی بیماران و کسانی که در اسرائیل مایه کوبی شده‌اند بپردازد. این اطلاعات شامل ارائه پرونده کاملی این بیماران پیش از مایه کوبی و پس از آن به شرکت فایزر می باشد.

دریافت اطلاعات شخصی پزشکی بیماران برای شرکت های سازنده دارو در جهان مانند معدن طلا می باشد که این امر در بسیاری از کشورهای جهان به علت سوء استفاده گستردهی شرکت های بین المللی داروسازی از این اطلاعات انتشار آنها ممنوع می باشد.

شرکتهای داروسازی بر اساس این اطلاعات قیمت ها و کیفیت های مختلفی برای داروهای خود در نظر می گیرند و آن را در اختیار کشورهای جهان با توجه به توانایی مالی آن کشور ها قرار می دهد و به این ترتیب که بسیاری از داروها که نام مشابه دارند در کشورهای جهان سوم تاثیر چندانی روی بیماری نداشته ولی دارو دارای تاثیرات بسیار موثرتری در کشورهای ثروتمند می باشد.

کوتاه سخن دریافت چنین اطلاعاتی آن هم به شکل میلیونی از سوی یک کشور موجب سود میلیاردی بد آورده برای شرکت فایزر گشته است.

رفتار غیر مسئولانه دولت اسرائیل در قبال شهروندانش عملاً فروش اطلاعات شخصی آنها به یک شرکت داروسازی است که حداکثر سوء استفاده از این اطلاعات را خواهد کرد. بسیاری از فعالین حقوق اجتماعی رفتار دولت اسرائیل را خیانت آشکار به شهروندانش ارزیابی کرده‌اند.

این افتضاحات در لابلای مطبوعات کشورهای غربی قابل خواندن است اما هرگز در ساعاتی که مردم در رادیو و تلویزیون اخبار اصلی را دنبال می‌کنند مطرح نمی‌شود و چنین است که برای بسیاری از مردم این سوال پیش می آید که چگونه است که یک کشور کوچک می تواند در مایه‌کوبی از همه آنها جلو بزند؟

بسیار ساده است مردم اسرائیل به بهانه «حفظ و گسترش» سلامت به مثابه کالا توسط دولتشان به فروش رسیدند، آنهم به شرکتی که به سوء استفاده از اطلاعات شخصی بیماران معروف بوده و بسیار بد نام است بهای سنگینی که مردم اسرائیل به خاطر بی کفایتی دولت نتانیاهو و انتخاب دوباره نتانیاهو با سلامتی خود خواهند پرداخت.

اعتراض به سو استفاده های غیر قانونی دولت نتانیاهو آنهم نه فقط در این زمینه در اسرائیل در حال گسترش است، مسئله مایه کوبی عمومی در ازای فروش اطلاعات شخصی شهروندان هم به مورد جدیدی از دعواهای حقوقی در اسرائیل تبدیل شده است.