رسانه ها

سوئیس به دنبال خرید واکسن ایرانی کروناست

وزارت بهداشت سوئیس در حال گفت و گو با سازندگان واکسن ایرانی کرونا برای تهیه این واکسن است.


نورا کرونیگ از وزارت بهداشت سوئیس در گفت و گو با روزنامه تجارت این کشور اظهار داشت: ما روابط خوبی با بخش بهداشت ایران داریم. نهادهای بهداشتی در ایران به طور متمرکز و سازمان یافته اند و بنابراین برای آزمایشات بالینی و مجموعه داده ها کاملاً مجهز است و پنج موسسه در ایران در لیست کاندیداهای جدی واکسن سازمان بهداشت جهانی قرار دارند.
کرونیگ تصریح کرد که تماس های ویژه ای با ایران در زمینه واکسن برقرار شده است. وی افزود که وزارت بهداشت سوئیس در حال حاضر با 20 نامزد سازندگان واکسن گفت و گو می کند که ده کشور در لیست نهایی قرار دارند.

این کارمند وزارت بهداشت سوئیس همچنین بیان داشت که روسیه و چین نیز از دیگر طرفین گفت و گو های این وزارتخانه برای خرید واکسن کرونا هستند.


https://www.blick.ch/wirtschaft/bag-fuehrt-gespraeche-kommt-der-naechste-impfstoff-aus-dem-iran-id16316197.html


https://www.handelszeitung.ch/politik/bag-konnte-impfstoffe-aus-russland-und-china-holen