رسانه ها

گفت و گوی صادقانه و مبادلات برابر– وضعیتی جدید از امور خارجی حزب کمونیست چین

اگر می خواهید با یک حزب آشنا شوید، اول نیاز به آشنایی با هدایت کننده آن حزب خواهید داشت.

روی میز بسیاری از رهبران احزاب مختلف جهان، کتابی با نام «روایت شی جین پینگ از حکمرانی» دیده می شود. از سال 2014  تا کنون، این کتاب به ده ها زبان زنده دنیا در بیش از 160 کشور و منطقه چاپ شده و با فروش بیش از ده میلیون جلد مورد استقبال گسترده قرار گرفته است.

گفت و گوی صادقانه و مبادلات برابر-- وضعیتی جدید از امور خارجی حزب کمونیست چین_fororder_1126990342_16107912888051n

شی جین پینگ همواره به نیازها و تقاضاهای احزاب مختلف جهان اهمیت می دهد طوری که هر بار با رهبران احزاب کشورها و منطقه دیدار می کند، با به اشتراک گذاشتن داستان حزب کمونیست چین، همدلی و همبستگی رهبر یک حزب بزرگ جهان با دیگر احزاب را

نمایان می سازد.  دیدگاه وی «حزب کمونیست چین دوست همه جهانیان» از طریق رادیو و تلویزیون و شبکه های اینترنتی به سراسر دنیا گسترش یافته است.

طی هشت سال گذشته، شی جین پینگ به عنوان دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست و رییس جمهور چین سه بار به خارج از کشور سفر کرده و حدود 40 بار با مهمانان خارجی دیدار کرده است. مبادلات حزب کمونیست چین با احزاب کشورهای سوسیالیستی تعمیق یافته و روابط محکم تر با احزاب کشورهای همسایه برقرار کرده است. در عین حال، رفت و آمد حزب کمونیست چین با احزاب کشورهای در حال رشد غنی تر شده و با شکل گیری مبادلات سامانه ای با احزاب کشورهای عمده، در مبادلات با احزاب نوظهور نیز به دستاوردهای نوینی رسیده است.

گفت و گوی صادقانه و مبادلات برابر-- وضعیتی جدید از امور خارجی حزب کمونیست چین_fororder_1126990342_16107912468571n

حزب کمونیست چین به جای تعیین ایدئولوژی و یا بحث درباره قدرت یک ذهنیت گسترده و شخصیت نجیب از خود نشان داده است.

امروزه، حزب کمونیست چین با بیش از 600  حزب و سازمان سیاسی در بیش از 160 کشور و منطقه جهان ارتباط دارد و یک شبکه شرکای حزبی همه جانبه و گسترده جهان ایجاد کرده است.

در جاده منتهی به مرکز صحنه جهانی و تحقق بخشیدن به رویای بزرگ ملت چین، حزب کمونیست چین با حمایت کنندگان و همراهان بیش از پیش همقدم است.