گوناگون, سرتیتر

علم اقتصاد یا سرمایه‌داری؟ – حمید رضا مصیبی


علم اقتصاد یا سرمایه‌داری؟

حمید رضا مصیبی


در زمان دانشجویی مجبور به گذراندن چهار واحد اقتصاد کلان و خرد شدم. نکته‌ی عجیب این بود که در کتاب‌های اقتصادی دانشگاهی هیچ نامی از سرمایه‌داری (به عنوان یک صورت‌بندی اقتصادی که حدود 500 سال از پیدایش آن گذشته است) نام برده نمی‌شد. ما با علم اقتصاد روبرو بودیم. ادعای اساتید دانشگاه و مولفان کتب اقتصادی این بود که از علمی صحبت می‌کنند که همانند سایر رشته‌های علمی (زیست‌شناسی یا فیزیک) به شکلی عینی و از طریق روش علمی (مشاهده، نظریه، آزمون نظریه) به دست آمده است. ادعا این بود که کارآیی بازارهای آزاد از طریق روش علمی ثابت می‌شود.

من ابتدا نظریات یکی از این اقتصاددانان را که کتابش در دانشگاه‌های خودمان نیز تدریس می‌شود، بیان می‌کنم و در انتها به نقد آن خواهم پرداخت.


.