سياسی, سرتیتر

توئیتر، توئیت سفارت چین را حذف کرد.

china_trump

روزنامه مردم ارگان حزب کمونیست چین گزارش میدهد، دانشمندی از منطقه خودمختار سین کیانگ اویغور در شمال غربی چین رفتار ریاکارانه آمریکا و غرب را در رابطه با به اصطلاح آزادی بیان محکوم کرد.
وی این انتقاد را پس از حذف توییتر از سفارت چین در ایالات متحده به نقل از گزارش وی در توییتر منتشر کرد. محقق مورد نظر در این گزارش ، توضییح می‌دهد که چگونه زنان در سین کیانگ که «خود را از شر افراط گرایی» رها کرده اند و دیگر مجبور به بچه دار شدن اجباری و ناخواسته نمی شوند و در عوض به استقلال و اعتماد به نفس بیشتری دست یافته‌اند.
در تاریخ ۸ ژانویه ، سفارت چین توئیتی منتشر کرد مبنی بر اینکه این مطالعه نشان داده که در پی سیاست مبارزه با افراط گرایی ، ذهن زنان اویغور در سین کیانگ چین در این زمینه متحول گشته و در حال رهایی از بندهای افراط گرایانه است طبق تعریف WHO وضعیت رفاهی شامل جسمی ، روحی و اجتماعی در همه زمینه های زندگی بهبود یافته است. وی همچنین تأکید کرد که زنان ایغور دیگر «ماشین کودک سازی» همسرا و فامیل خود نیستند و در عوض «اعتماد به نفس و استقلال بیشتری دارند».

این توئیت به نقل از گزارش اخیر لی شیائوکسیا ، محقق متخصص در مرکز تحقیقات توسعه سین کیانگ ، که مروری دارد بر توسعه جمعیت منطقه و توضیح می دهد که چرا تغییر جمعیت فعلی در سین کیانگ بر اساس انتخاب داوطلبانه ساکنان است.
لی در گزارش خود خاطرنشان کرد که به عنوان بخشی از تلاش ها برای ریشه کنی افراط گرایی ، زنان در سین کیانگ ذهن خود را آزاد کرده و توجه بیشتری به برابری جنسیتی و بهداشت باروری دارند. آنها خود را از درد ناشی از اینکه توسط افراط گرایی مذهبی مجبور شده اند صرفاً ابزاری برای «تولید نوزاد» باشند ، رها کردند و بدین ترتیب از اعتماد به نفس و استقلال بیشتری برخوردار شدند.
لی از دهه 1990 به این سو به شدت در حال بررسی مسئله جمعیت در سین کیانگ است. گزارش آنها براساس مطالعات میدانی آنها استوار است و با حقایق و داده های زیادی پشتیبانی می شود. گزارش وی همچنین «گزارش» دانشمند منتقد چینی «آدریان زنز» را که با استناد به داده های غیرقابل دفاع ، چین را به «سرکوب» میزان زاد و ولد گروه های قومی متهم می کند ، رد می کند.