تیتر, تاریخی, سرتیتر

ایالات متحدۀ آمریکا برای دیکتاتورها کادر نظامی تربیت می کند – آلبرتو بلوتو – حمید محوی


ایالات متحدۀ آمریکا برای دیکتاتورها کادر نظامی تربیت می کند

آلبرتو بلوتو

Alberto Bellotto

Observateur continental

مرکز پژوهش های جهانی سازی

29 دسامبر 2020

« شرکت مؤسسات آموزشی آمریکائی در کودتا و تشکیل رژیم های سرکوبگر» این تیتر مقاله ای است که در سایت ایتالیائی InsideOver منتشر شده و به کادر نظامی خارجی ها در ایالات متحدۀ آمریکا اختصاص دارد که برای مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر آموزش می بینند. « بین سال 1999 و 2016، 2،4 میلیون دانشجو در این نوع برنامه های آموزشی شرکت کرده اند، و تقریباً بودجه ای معادل 20 میلیارد دلار برای این امر خرج شده است

موضوع عبارت است از برنامۀ دولتی1 زیر عنوان تربیت و آموزش نظامی بین المللی2. این برنامه در سال 1976 توسط دولت جرالد فورد3 به اجرا گذاشته شد و در آغاز 42 کشور را پوشش می داد که در 40 سال بعد تعدادشان به 122 کشور افزایش یافت. هم اکنون در چارچوب تربیت و آموزش نظامیان (IMET) 155 کشور توسط ایالات متحدۀ آمریکا آموزش می بینند، حتا کشوری به کوچکی تووالو با 11000 نفر جمعیت.

در این آموزش نزدیک به 150 دانشگاه و مدرسۀ نظامیِ آمریکائی با وزارت دفاع آمریکا همکاری می کنند : در برخی موارد آموزش درخود کشوری که شاگردان تبعۀ آن هستند انجام می گیرد. علاوه بر آموزش نظامی، مربیان « ارزش های دموکراتیک » را به شاگردان تلقین می کنند. وزارت امور خارجۀ آمریکا تأیید کرده است که در چارچوب برنامۀ تربیت و آموزش نظامی بین المللی (IMET) « رهبران » نیز آموزش داده می شوند.

آموزش در چارچوب تربیت و آموزش نظامی بین المللی (IMET) روی چهار محور صورت می گیرد : 1) آموزش نظامی، 2) آموزش عمیق زبان انگلیسی، 3) آموزش فنی، 4) آموزش فرماندهی. با آگاهی از این امر که آموزش نظامی فقط نیمی از هزینۀ برنامه را در بر می گیرد.

از راه مدارس نظامیِ آمریکائی « قدرت نرم »4 ایالات متحدۀ آمریکا در کشورهای دیگر نفوذ می کند و با تشویق وفاداری به آمریکا ظرفیت هائی برای استخدام مأموران اطلاعاتی به وجود می آورد.

بر این اساس، از بین شرکت کنندگان در کودتای مالی 18 اوت 2019 چندین نفر در ایالات متحده آموزش دیده بودند.از جمله اسیمی گوئیتا5 سرهنگ ارتش مالی، ابتدا رئیس هیئت ملی برای نجات مردم مالی و سپس معاون رئیس جمهور. علاوه بر این، مالی از مدتها پیش به دست دیپلمات هائی که در مدرسۀ نظامی آمریکا آموزش دیده اند اداره می شود.

مصر توسط عبدالفتاح آلسیسی اداره می شود که در انگلستان و ایالات متحده آموزش دیده است. بین فعالان کودتای ناکام در ترکیه نیز چندین افسر در ایالات متحده آموزش دیده بودند.

ایالات متحده به ویژه در زمینۀ آموزش نظامی در آمریکای لاتین، در آسیای جنوب شرقی و در آفریقا فعال است. به این ترتیب ایالات متحده افسران 45 کشور از 54 کشور آفریقائی را آموزش می دهد. مالی، چاد، نیجریه و نیجر از توجهات خاص ایالات متحدۀ آمریکا برخوردارند. به گفتۀ جس دیلون ساواژ6 (دانشگاه ملبورن) و جوناتان کاورلی7 چندین برنامۀ آمریکائی برای آموزش نظامی وجود دارد که هدفشان ایجاد شرایط برای سازماندهی کودتاهای احتمالی می باشد.

بنیامین کنزر8، پژوهشگر در زمینۀ روابط بین الملل در دانشگاه اوهایو برنامه های آمریکائی برای آموزش پلیسی در جهان را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که در چندین مورد ساختارهای دولتی در کشورهائی که دانشجویان تبعۀ آن بوده اند به نظامی گری سوق داده شده اند. در سال 2001، هزینه برای این برنامه ها حدود 5 میلیون دلار بوده، در حالی که 146 میلیون دلار برای آموزش پلیس های خارجی در سال 2018 اختصاص یافته است. این برنامه ها در بیش از 90 کشور آمریکای لاتین، آفریقای شمالی و آسیای جنوب شرقی فعال است. کادرهای پلیس هونگ گونگ و برمه در عین حال در ایالات متحدۀ آمریکا آموزش می بینند.

علاوه بر آموزش نظامی و پلیسی، آموزش در چارچوب فروش اسلحه به خارج9 به هزینۀ خریداران سلاح آمریکائی و به همین گونه برنامه های ویژۀ دیگری برای افغانستان در چارچوب مبارزه علیه قاچاقچیان مواد مخدر نیز وجود دارد، که آموزش در چارچوب بودجۀ نظامی خارجی10 و برنامه های ویژۀ دیگر را در بر می گیرد.

آموزش متخصصین نظامی خارجی ابزار مهمی برای قدرت نرم آمریکا به حساب می آید، و ایالات متحده هرگز ابزارهای نظامی قدرت نرم را از نظر دور نداشته است.

به گفتۀ سایت آمریکائی AlterNet، « ایالات متحدۀ آمریکا دست کم 80 کودتای موفق و ناموفق را در خارج سازماندهی کرده است11. همۀ این کودتا ها از وقتی شروع شد که رئیس جمهور آیزنهاور با الگوئی که برای نخستین بار در ایران به نتیجه رسیده بود پی برد که سازمان سیا می تواند هر دولتی را که از قربانی کردن ملت خودش برای منافع تجاری و ژئوپلیتیک غرب رویگردان باشد سرنگون کند. اغلب کودتاهائی که دولت آمریکا به کشورهای دیگر تحمیل کرده است با خشونت سرکوبگرانه، آدم ربائی، اعدام های سریع و بی دادگاه، شکنجه، بزهکاری، فقرو نابرابری عمیق و به همین گونه سقوط تمایلات دموکراتیک مردمی انجامیده که هدف کودتا قرار گرفته بودند. »

La source originale de cet article est Observateur continental

لینک متن اصلی :

ترجمۀ حمید محوی

گاهنامۀ هنر و مبارزه/پاریس/4 ژانویه 2021

1 programme gouvernemental

2 International Military Education and Training, IMET

3 Gerald Ford

4 مترجم : « قدت نرم » را در عین حال می توانیم با « جنگ های ترکیبی » مترادف بدانیم.

5 Assimi Goïta

6 Jesse Dillon Savage

7 Jonathan Caverley

8 Benjamin Kenzer

9 Foreign Military Sales

10 Foreign Military Financing

11 organisé