گوناگون, سرتیتر

از فیضیه تا پیـــکار… خاطرات و نوشته‌ها از تراب حق‌شناس

رونمایی کتاب:

از فیضیه تا پیـــکار…

خاطرات و نوشتهها

از تراب حق‌شناس

شنبه ۲۳ ژانویه ۲۰۲۱ – ساعت ۲ بعدازظهر در گورستان پرلاشِز، پاریس

در سالگرد درگذشت رفیق تراب حق‌شناس، بر مزار رفقا پوران بازرگان و تراب

آدرس مزار: مترو خط ۳ ایستکاه Gambetta

واضح است که برگزاری این مراسم مشروط به میزان محدویتهای ناشی از بیماری کروناست.

به روزرسانی: http:peykar.org

لطفا طی مراسم، استفاده از ماسک و حفظ فاصلۀ ضروری فراموش نشود!

اندیشه و پیــکار

ژانویه ۲۰۲۱