تاریخی, سرتیتر

دروغ تونکن – بابک رضایی

به مناسبت ۷۵مین سالگرد اعلام استقلال ویتنام

منتشر شده در شمارۀ سوم مجلۀ دانش و اميد


ورود به عصر انقلاب صنعتی در اروپا و افزایش نیاز روز افزون به تهیه مواد خام اولیه، بازار فروش، مواد خوراکی متفاوت و ادویه، احتیاج به داشتن ناوگان دریایی بزرگتر و مطمئن را غیر قابل انکار کرده بود. اروپائیان راه ابریشم و تجارت با هند و چین را فراموش نکرده بودند اما دیگر راه زمینی به دو علت پاسخ گو نبود؛ اول آنکه راه زمینی آن حجم کالای مورد نیاز را تأمین نمیکرد، و دوم قرار گرفتن امپراتوری عثمانی بر مسیر زمینی باعث میشد که تضمینی بر روند دائمی تجارت با هند و چین وجود نداشته باشد، زیرا بنا به شرایط سیاسی و مخاصمات روزمره، امپراتوری عثمانی میتوانست هر لحظه که اراده کند راه را ببند و مسیر تأمین مواد خام به مخاطره بیافتد. بنابراین دول اروپایی مخصوصاً کشور های غرب اروپا نیاز داشتند که از راه دریا به شرق دسترسی داشته باشند.