کوبا, رسانه ها

چین: همیشه از کوبا دفاع و حمایت کرده‌ایم، آمریکا فورا تحریم ها را قطع کند.

۲۱ دسامبر (پرنسا لاتینا – کوبا) چین امروز سیاست استاندارد دوگانه ایالات متحده برای اعمال فشار و دخالت در امور داخلی بر کوبا را غیر قابل قبول خوانده و آنرا مردود دانست، چین تاکید کرد که آمریکا مسئله حقوق بشر را سیاسی می کند و از این کشور خواست روابط دوجانبه بین المللی را بر اساس احترام متقابل بنیان نهد.

وانگ ونبین ، سخنگوی وزارت امور خارجه ، بار دیگر مخالفت دولت خود را با استاندارد دوگانه و بهانه جوئی به عنوان دستآویزی برای ترویج مداخلات خارجی در کوبا مورد تاکید قرار داد.

وی افزود – جمهوری خلق چین همیشه تاکید کرده است كه ایالات متحده باید به حاكمیت و استقلال كوبا احترام بگذارد و محاصره اقتصادی ، مالی و تجاری را كه به صورت یك جانبه و بیش از نیم قرن اعمال شده است ، فورا لغو کند.

چین از واشنگتن خواست روابطش با کوبا به حال عادی بازگرداند. در ادامه ، وانگ اعتقاد ارد که عادی سازی روابط بین ایالات متحده و کوبا منجر به ایجاد ثبات و توسعه در آمریکای لاتین خواهد شد.

خلق چین با در نظر گرفتن منشور سازمان ملل متحد ، همیشه خواستار رفع محاصره کوبا توسط ایالات متحده بوده‌اند

جمهوری خلق چین سالها از واشنگتن خواست تا این موضع خصمانه را اصلاح کند و تأثیرات غیر انسانی تحریمهای آن کشور را محکوم کرد ، زیرا این رفتار و تحریم‌هاقانون بین المللی را نقض می کند