کوبا, سياسی, سرتیتر

کنگره حزب کمونیست- برگزاری کنگره تداوم انقلاب کوبا

حزب کمونیست کوبا از برگزاری هشتمین کنگره این حزب و کناره گیری اکثریتی از نسل انقلاب از جمله رائول کاسترو، خبر داد.

برگزاری کنگره تداوم انقلاب کوبا، به خبرگزاری فرانسه، کمیته مرکزی حزب کمونیست کوبا روز چهارشنبه اعلام کرد هشتمین کنگره این حزب از ۱۶ تا ۱۹ آوریل ۲۰۲۱ تشکیل خواهد شد و کناره گیری اکثریتی از نسل انقلاب از جمله رائول کاسترو، دبیر اول حزب کمونیست از برنامه‌های آن خواهد بود.
بر اساس بیانیه کنگره کمیته مرکزی حزب کمونیست کوبا، که خوزه رامون ماشادو ونتورا، دبیر دوم حزب آن را قرائت کرد و در روزنامه رسمی آن، گرانما، منتشر شد، کنگره امسال ”کنگره تداوم خواهد بود که از طریق گذار تدریجی و منظم مسئولیت‌های اصلی کشور به نسل‌های جدید ابراز خواهد شد“.
در این بیانیه آمده است: جایگزینی ”با این قطعیت محقق می‌شود که انقلاب به آن‌هایی که در روز باشکوه یکم ژانویه ۱۹۵۹ انقلاب را به پیروزی رساندند، خلاصه نمی‌شود بلکه اراده و تعهد کسانی را که در سراسر این سال‌ها انقلاب را از آن خود کردند و کسانی که آرمان آن را دنبال می‌کنند، در برخواهد گرفت“.
ریاست کمیته مرکزی حزب کمونیست کوبا را دو چهره تاریخی انقلاب سوسیالیستی، رائول کاسترو، ژنرال و رئیس جمهور سابق و خوزه رامون ماشادو ونتورا که به نسلی تعلق دارند که به ۹۰ سالگی نزدیک می‌شوند، به عهده دارند.
رائول کاسترو ۸۹ ساله، پیش‌تر اعلام کرده بود کنگره ۲۰۲۱ نشانگر کناره گیری بخش بزرگی از این نسل خواهد بود.
رفیق میگوئل دیاز-کانل، رئیس جمهور ۶۰ ساله کوبا عضو برگزیده دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست است که احتمالا می‌تواند جای فرمانده رائول کاسترو را بگیرد.
برغم دشواری‌هایی که کوبا از نظر مالی در همه گیری کرونا ویروس مواجه شده است، بیانیه کنگره بر اراده دنبال کردن اصلاحات اقتصادی که فرمانده رائول کاسترو در سال ۲۰۰۸ اعلام کرد، تاکید می‌کند.
این بیانیه خاطر نشان می‌کند: ”اوضاع کنونی نمی‌تواند تاخیر در این روند را توجیه کند، بلکه برعکس، ضرورت تسریع بخشیدن به آن را نشان می‌دهد“.