رسانه ها

چین چگونه قادر به آزمایش گسترده کرونا شد

در شهر لیورپول انگلستان در 20 نوامبر 30 آبان طرح آزمایشی تست گسترده کرونا از مردم انجام داد. شهر لیورپول با بالاترین میزان مرگ و میر ناشی از کروناویروس در این کشور و میزان ابتلاء به کروناویروس در این شهر حدود دو برابر میانگین سراسر کشور است. این اقدام به عنوان یک گام امیدبخش برای مردم انگلستان است و انتظار میرود در ماه ژانویه سال آینده در سراسر کشور تست کرونا انجام شود. قرار بود تست همه 500 هزار نفر جمعیت لیورپول ظرف دو هفته انجام شود، اما در واقع پس از دو هفته فقط از کمتر از 50 درصد جمعیت شهر آزمایش گرفته شد که نتیجه تست نیز 2000 مورد مثبت و 600 نفر بدون علایم بود.

چین یکی از کشورهای دنیاست که زودتر از دیگر کشورها به انجام گسترده تست ابتلاء به کرونا پرداخت. در ماه مه در شهر وو هان، ظرف 18 روز، از 9 میلیون 900 نفر آزمایش گرفته شد و اوج آن گرفتن آزمایش از یک میلیون نفر در این شهر در یک روز بود که تقریبا 5 برابر تعداد آزمایشهای گرفته شده از جمعیت لیورپول است. در ماه اکتبر، شهر چینگ دائو استان شان دونگ چین نیز ظرف 5 روز، بیش از یک میلیون آزمایش کرونا گرفت که رکوردی جهانی در این زمینه به شمار میرود.

چین چگونه قادر به آزمایش گسترده کرونا شد

اما چرا چین میتواند با چنین سرعت بالایی آزمایش ابتلاء به کرونا بگیرد؟ پاسخ این است که در چین از روش آزمایش مخلوط گروهی استفاده میشود. به عبارت دیگر، نمونه های تست به گروههای چند نفره تقسیم میشود و تنها در صورت مثبت بودن نمونه یک گروه، همه افراد متعلق به این گروه تست جداگانه میدهند تا موارد مثبت مشخص شود.

چین برای پیشگیری و مهار کرونا تدابیر قاطع و سختگیرانه ای اتخاذ کرده است. در صورت شناسایی چند مورد، از کل جمعیت شهر آزمایش گرفته میشود. به این ترتیب موارد ابتلاء بسیار کم و انجام گسترده آزمایش نیز سریعتر و سرایت ویروس به سرعت قطع میشود.

چین چگونه قادر به آزمایش گسترده کرونا شد

رییس فرهنگستان مصونیت انگلستان در این باره با ستایش از روش آزمایش در چین ابراز امیدواری کرد که کشورش از آن درس بگیرد.

رادیو بین‌المللی چین