رسانه ها

«مردم محوری» ؛ فلسفه حاکمیتی حزب کمونیست چین در تدوین طرح های توسعه

خبرگزاری «شین هوا» در گزارشی به نقش برجسته «فلسفه مردم محور» در تهیه پیش نویس پیشنهادات مربوط به توسعه در چین اشاره کرد و نوشت قرار دادن مردم در جایگاه و اولویت نخست همواره از جمله آرمان های محوری و مرکزی فلسفه حاکمیتی حزب کمونیست چین بوده است.

بر اساس این گزارش، فلسفه مردم محور که همواره بر تامین خواسته ها و آرمان های مردم جهت بهبود کیفیت زندگی آنها تاکید دارد، به عنوان یک مبنای ارزشمند در تهیه پیش نویس پیشنهادات رهبری حزب کمونیست چین در مسیر تدوین چهاردهمین الگوی توسعه 5 ساله (2021-2025) برای توسعه اقتصادی و اجتماعی ملی در این کشور و همچنین تهیه اهداف بلند مدت چین تا سال 2035 میلادی لحاظ شده است.

برای مثال، بیش از نیمی از بند مربوط به بهداشت در این پیش نویس، به طراحی و تشریح اهداف توسعه در مسیر تقویت سیستم بهداشت همگانی در بحبوحه همه گیری کرونا اختصاص داده شده و حفاظت از معیشت و سلامت مردم چین به صورت ویژه به عنوان یک اصل هدایت کننده در تقویت نوآوری های علمی و فناوری در نظر گرفته شده است.

از میان 12 وظیفه مهم تدوین شده در این پیشنهادها، وظایف مرتبط با ارتقاء استانداردهای زندگی مردم و بهبود کیفیت ساختارهای اجتماعی بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند؛ در جریان پروسه تهیه پیش نویس این پیشنهادات مرتبط با توسعه در چین، همچنین از مردم چین برای به اشتراک گذاری دیدگاه و آگاهی اشان دعوت به عمل می آید.

از 16 تا 29 آگوست سال جاری میلادی درخواست های آنلاین برای آگاهی از نظرات مردمی در چین در مسیر تدوین پیشنهادات توسعه چین با بیش از 1 میلیون دیدگاه روبرو شد و مقامات مربوطه در چین بر اساس این دیدگاه ها بیش از هزار پیشنهاد را طبقه بندی کردند؛ بسیاری از کاربران اینترنتی در چین از اینکه می بینند پیشنهادات مطرح شده از سوی آنها در متن پیش نویس پیشنهادات حزب کمونیست چین لحاظ شده است، خوشحال می شوند.

در متن پیشنهادات مرتبط با توسعه چین بر ضرورت تلاش های پایدار جهت پیشبرد رونق و رفاه مشترک تمامی مردم این کشور تاکید شده است؛ به منظور تحقق این اهداف، در متن این پیشنهادات فهرستی از اقدامات از جمله افزایش سهم پرداختی قشر کارگر در توزیع اولیه، افزایش درآمد گروه های کم درآمد و گسترش گروه هایی که درآمد متوسط دارند، ارائه شده است.

بر اساس اظهارات یکی از اعضای کمیته مرکزی حزب کمونیست چین، پیشنهادات مرتبط با توسعه چین، تمرکز ماموریت لحاظ شده در بنیان گذاری حزب کمونیست در مسیر جستجوی خوشبختی برای مردم و جوان سازی و تجدید قوای ملت چین را به تصویر می کشد

persian.cri.cn