گوناگون, سرتیتر

آمریکا نگران ثبات و انتقال آرام قدرت

آمریکا  نگران ثبات و انتقال آرام قدرت 

جدال بر سر منابع و ثروت سرشار کشور

16 آبان 1399 – 7 نوامبر 2020

سخنان دیشب رئیس جمهوری آمریکا که گفت در انتخابات وسیعا تقلب شده نگرانی‌ها را درداخل کشور و  خارج از آمریکا هم افزایش داده است نگرانی در مورد ثبات و انتقال آرام و منظم قدرت در این کشور و بروز نا آرامی‌ها. ترامپ و تیم او اوضاع را به سمت افزایش تضادها گسترش داده و نشان میدهند که ایدئو لوژی مذهبی اوانگلیستی همچنان در جناج محافظه کار نقشی تعیین کننده بازی میکند . تیم ترامپ بخوبی میداند که قافیه را باخته و امکان بازگشت در این برهه برایش وجود ندارد تلاش او که ناشی از منافع راست ترین جناح های آمریکاست  پاشیدگی جامعه آمریکا را بیشتر دامن زده و میرود که آمریکا حتی جایگاه داخلی خود را نیز از دست بدهد . 

جامعه حسابی پاشیده است و مقاومت سراسری گسترده تر آیا این بمعنی پاشیدگی سیستم دویست ساله آمریکاست که نسلهای برده دار و برده فروش آنرا تا کنون اداره کرده اند . نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان از حزب دموکرات از رای‌ دهندگان خواست آرام و صبور باشند. او از نتیجه انتخابات ریاست جمهوری و همینطور مجلس نمایندگان ابراز خشنودی کرد و گفت دولت جدید به رهبری جو بایدن باید روی کرونا تمرکز کند. ستاد انتخاباتی ترامپ گفته نتیجه نهایی انتخابات هنوز مشخص نیست بلبشو در سیستم 

شمارش آرای انتخابات آمریکا همچنان ادامه دارد که ضرورتی برای آن وجود ندارد چون از قبل مشخص شده است که جناح دمکراتها بهر صورت انتخابات را از آن خود کرده اند و میماند افزایش تضاد این دو حزب یا جناح که تا چه اندازه حاضرند به همدیگر بر سر غارت ثروت کشورامتیاز بدهند  ترامپ همانند پدر تاجر بازاری است که تجربه آلمان نازی  و آمریکا را پشت سردارد . و میداند که میتواند جامعه بسیار ضعیف شده آمریکا برای تضمین منافع جناح خود را به لبه پرتگاه سوق دهد .  

ترامپ تا زمانی که رای ها به بنفع جناح او بود اصرار داشت اما حالا که شمارش آرا بنفع جناح مخالف یعنی دمکرات هاست دبه در آورده شمارش آرای انتخابات آمریکا همچنان ادامه دارد. که بر اساس برآوردهای مورد تایید خبر گزاری ها  آخرین وضعیت تعداد آرا در ایالتهای کلیدی آمریکا روشن ترنشان میدهد بایدن برنده این دور انتخابات است ..

در سخنان دیشب ترامپ  برای اولین بار که نتیجه انتخابات به ضرر اوست گفته در انتخابات وسیعا تقلب شده در نتیجه  نگرانی‌ها را اعلاوه بر جامعه آمریکا در خارج از آمریکا هم افزایش داده است، نگرانی در مورد ثبات و انتقال آرام و منظم قدرت در این کشوری که حتی موجب و بروز نا آرامی‌ها تضادهای نهفته در جامعه را آشکار تر کرده است و مردم شاهد جدال دوگره بسیار ثروتمند کشور هستند که بجان هم افتاده اند . 

مردم برایشان از اهمیتی بر خوردار نیست و چه خوب که مردم با این تجربه آشنا شدند که در طی این دویست سال همواره دنباله رو این دوحزب و رهبران آن بودند . که هرساله بر ثروت آنها افزوده شده و بر فقر و فلاکت مردم بیشتر بیکارِی ، کرونا ، بدهکاری معادل چند سال در آمد ناخالص کشور ، حکومت سراسر نظامی با بودجه معادل 70% بودجه نظامی جهان که کمر هر کشوری با هر قدرتی را میشکند .

این انتخابات شاخص بازارهای سهام  را با وجود ناروشنی  درباره‌ نتیجه انتخابات ریاست‌ جمهوری آمریکا را رشد یابنده  ارزیابی میکنند که قبلا  پیشتاز رشد در این بازارها شرکت‌های حوزه فن‌آوری بودند که در رقابت با تکنولوژی چین از قافیه عقب مانده اند  . سرمایه‌ گذاران این صنعت بی ‌توجه به نتیجه انتخابات ریاست‌ جمهوری به توازن قوا در سنای آمریکا چشم دوخته‌ اند. آن‌ها می ‌گویند سنای احتمالا جمهوری‌ خواهان ، به دولت دموکرات اجازه نخواهد داد که قوانین محدود کننده‌ بازار را تصویب کند. 

با ادامه شمارش آرای پستی و زودهنگام در ایالت‌های کلیدی آمریکا، جو بایدن نامزد ریاست جمهوری حزب دموکرات در موقعیت بهتری نسبت به رقیب جمهوری خواه خود، دونالد ترامپ قرار گرفته است. با این حال ترامپ که خواهان توقف شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری شده دیروز عصر در یک کنفرانس خبری دموکرات‌ها را به تقلب در انتخابات متهم کرده است. 

این اولین بار است که در تاریخ آمریکا حزبی حزب دیگر را در آمریکا به آن متهم میکند که نشانه عمق منافع دو قشر بسیار ثروتمند این کشور است که تا بامروز با این ترفند بر گرده مردم سوار شده بودند.  بر اساس آخرین شمارش آرا بایدن به 253 رای الکتروال دست رسی پیدا کرده و تنها به 17 رای دیگر نیاز دارد. ترامپ تاکنون 214 رای الکتروال کسب کرده است.

با اینکه مقام‌های حکومت ایران همگی می ‌گویند فرقی ندارد چه کسی پیروز انتخابات آمریکا میشود اما روحانی  رئیس جمهوری این کشور با گله از سیاست فشار حداکثری آمریکا گفته که امیدوار است ایالات متحده به برجام برگردد. چشمک زدن برای مذاکرات که از مدتها پیش در جریان است و سیگنالهای دوطرف بسیار فعال 

اساس برآوردهای مورد تایید خبر گزاری ها  آخرین وضعیت تعداد آرا در ایالتهای کلیدی آمریکا نشان میدهد حزب جمهوری خواه که کم آورده درصد د کش دادن جمع آوری آرا بر آمده تا زمان بخرد و شاید در این بین به امتیازاتی دسترسی پیدا کند . سراسر تاریخ آمریکا دعوا بر سر منافع این دو حزب بوده که همیشه افسار کشو را در دست داشته اند گویا اینبار دیگر چیزی برای تقسیم باقی نمانده است مبارزه با کرونا و سرو سامان داده به اوضاع اقتصادی کشور زمان بر است و تا آمریکا بخود بجنبد جهان کلی جلو دار خواد بود وآمریکا همانند انگلستان کشان کشان در در پی .  

ضمیری برلن ( 07.11.202)