پرش به محتوا

برخی از سفارتخانههای آمریکا به بزرگترین مراکز نظامی- اطلاعاتی تبدیل میشوند

رفقا و دوستان گرامی!

مقاله زیر، تقریبا دو سال قبل از حملۀ توپخانهای نیروهای جمهوری ارمنستان در تاریخ ٢٧ سپتامبر ٢٠٢٠ به شهرهای تووز و قازاخ آذربایجان واقع در فاصله بسیار دورتر از منطقۀ کوهستانی قرهباغ، که بعد از ٢۶ سال آتشبس منجر به شروع دور جنگ بین دو جمهوری همسایه گردید، انتشار یافته است.

بمنظور کمک به درک روشنتر از اهداف جنگ اخیر و مقابله با نیات جنگ سالاران و تبلیغات رسانههای وابسته به جریانهای مخالف دوستی ملتها، نشر مجدد آن ضروری بنظر میرسد.

ا. م. شیری

١٠ آبان- عقرب ١٣٩٩

***

برخی از سفارتخانههای آمریکا به بزرگترین مراکز نظامی- اطلاعاتی تبدیل میشوند

تفنگداران دریایی آمریکا در ارمنستان

سفارتخانه هر کشور در کشورهای خارجی در چهارچوب اختیارات معین شده در معاهده دو یا چندجانبه بین دولتها فعالیت میکند. پیماننامه سال ١۹۶١ ژنو در خصوص برقراری روابط دیپلوماتیک، در واقع همان معاهده چندجانبه است. این توافقنامه تعداد کارکنان سفارتخانه، بویژه آنهایی را که دارای امتیازات و مصونیتهای دیپلوماتیک میباشند، بطور دقیق مشخص نموده است. تعداد کل کارکنان، اصولا، با سطح روابط بین کشورها، مقیاس کشور میزبان و غیره ارتباط مستقیم دارد. مساحت مجتمع سفارتخانه نیز معمولا به تعداد کارکنان بستگی دارد.

شاید گمان میشد، که سفارت آمریکا در لندن، پاریس، برلین، پکن، مسکو و پایتختهای برخی کشورهای دیگر که در سیاست خارجی آمریکا از اهمیت خاصی برخوردار هستند، میبایست بزرگترین سفارتخانههای آن کشور باشد. در قرن بیستم تقریبا چنین بود، اما بعدها وضعیت به حد قابل توجهی تغییر کرد.

امروز سفارت آمریکا در عراق بزرگترین سفارتخانه در جهان است. مجتمع سفارتخانه در آنجا قلعهایی را یادآوری میکند که میتواند بطور مستقل به موجودیت خود ادامه دهد. قلعه سفارتخانه در بغداد بطرز بسیار خوبی در مقابل هر گونه تیراندازی احتمالی نه تنها از مسلسل، حتی از توپ و موشک نیز حفاظت شده است. دیوارهای همه ساختمانهای آن دارای استحکام بیش از دو برابر (در مقایسه با معیارهای معمول ساخت و ساز) میباشد. بنا به گزارش مطبوعات آمریکایی، تا سال ۲٠١۲ در سفارت آمریکا در بغداد ۲ هزار نفر دیپلومات و ١۴ هزار نفر پیمانی کار میکرد. سپس شمار آنها کاهش یافت، با این وجود، سفارت آمریکا در عراق همچنان بزرگترین دفتر نمایندگی سیاسی آن شمرده میشود.

دومین سفارت بزرگ آمریکا در خارج در ارمنستان واقع است(!). این جمهوری ٣ میلیون نفر جمعیت و ۲۹۷۴٣ کیلومتر مربع وسعت دارد (بلحاظ جمعیت، صد و سی و ششمین و بلحاظ وسعت، صد و سی و هشتمین کشور جهان است). در حال حاضر نزدیک ۲ میلیون نفر در ارمنستان زندگی میکند. بگزارش مطبوعات ارمنستان، ۲٠٠٠ نفر، بر اساس منابع دیگر، ۲۵٠٠ نفر دیپلومات آمریکایی در این کشور حضور دارد. یعنی به نسبت هر ١۲٠٠ نفر شهروند، یک دیپلومات. برای مقایسه: تعداد دیپلوماتهای آمریکایی در روسیه تا اخراجهای اخیر ۴۵۵ نفر بود. یک مقایسه دیگر: شمار کارکنان سفارت روسیه در ارمنستان در آستانه «انقلاب رنگی» بهار سال ۲٠١۸، در حدود شصت نفر بود.

اگر چه سفارت آمریکا در ارمنستان در مقایسه با سفارت این کشور در عراق (بر اساس جمع کل کارکنان با احتساب پیمانیها) در جایگاه بعدی قرار دارد، اما بلحاظ شمار کارکنان دارای پاسپورت دیپلوماتیک مقام اول را در جهان احراز می کند. مجتمع سفارت آمریکا در ارمنستان، در کنار دریاچه ایروان در زمینی بمساحت ۹ هکتار احداث گردیده است؛ آمریکاییها این زمین را به قیمت ۵ میلیون دلار از دولت ارمنستان خریدند.

سفارت جدید طی مراسم با شکوهی روز ۶ ماه مه ۲٠٠۵ افتتاح گردید. در زمین ۹ هکتاری پنج ساختمان با مساحت کل ١۴ هزار متر مربع احداث شده است. دیوارهای ضخیم ۵٠ سانتیمتری آن بتون آرمه هستند. دیپلوماتهای آمریکایی در مراسم گشایش با افتخار اظهار داشتند، که سفارتخانه دارای منبع انرژی و مخزن آب خاص خود خواهد بود. یکی از ساختمانهای برای تفنگداران دریایی اختصاص دارد. آنها هنگام افتتاح سفارتخانه مجموعا شش نفر بودند. اما بگزارش رسانههای آمریکایی، تعداد آنها در سال ۲٠١٣ به ۸٠٠ نفر افزایش یافت. همانطوری که یک روزنامه نگار آمریکایی همانوقت نوشت، «پایگاه نظامی- دریایی آمریکا در مرکز ایروان تأسیس شد».

واشینگتن به احداث چنین مجتمع عظیم سفارتی در یک جمهوری که نه راهی به دریا، نه معادن غنی و نه پروژههای عظیم سرمایهگذاری دارد، چه نیازی داشت (فروش نیروگاه آبی برق واراتان به آمریکاییها تنها «پروژه» از این دست بود).

دانیل گاینور، کارشناس آمریکایی و همکار مرکز سیاست ملی ترومن پاسخ میدهد. این هم بریده مقاله او تحت عنوان «روابط آمریکا و ارمنستان- آمریکا برای مقابله با دشمنان خود در خاورمیانه تسلیحات سرّی در اختیار دارد»: «موقعیت بهترین توضیح است. ارمنستان بدون داشتن راه خروج به دریا، یک جمهوری با سه میلیون نفر جمعیت، یقینا، در پر تشنجترین منطقه جهان واقع است. ارمنستان با کشورهای ترکیه، آذربایجان، گرجستان، ایران مرز مشترک دارد. ارمنستان بعنوان یکی از جمهوریهای متحد اتحاد شوروی سابق، از منظر بازرگانی و حمایت نظامی به روسیه متکی است. ایالات متحده آمریکا مشی خاص خود را نسبت به پنج کشور نامبرده پیگیری میکند، و ارمنستان بمثابه اهرم قدرتمند بالقوه برای پیشبرد اهداف آمریکا در میدان دید واقع است».

مقصود از «تسلیحات سرّی» مذکور در عنوان مقاله دانیل گاینور، میتواند همان پروژه موسوم به «سفارت جدید آمریکا در ارمنستان» باشد. حتی هنگام افتتاح سفارت جدید آمریکا در ایروان کمتر کسی در این باره تردید داشت، که این نه دفتر نمایندگی سیاسی، بلکه، یک مرکز نظامی- اطلاعاتی میباشد.

در ارمنستان میگویند، که یکسری سازمانهای غیردولتی محلی به گسترش شبکه جاسوسی آمریکا در کشور کمک میکنند. جمع کل اینگونه «سازمانهای غیردولتی» در یک جمهوری کوچک بسیار زیاد است: بگزارش اداره آمار ملی ارمنستان تعداد آنها بیش از دویست سازمان است. آمریکا برای فعالیت آنها سالانه ۲۵٠ میلیون دلار تخصیص میدهد. کار سازمانهای غیردولتی ارمنستان نیز بواسطه سفارت آمریکا و ساختارهایی مانند آژانس آمریکایی کمک به توسعه بینالمللی، بنیاد ملی برای دموکراسی و بنیاد سورس همآهنگ میشود. علاوه بر این، از مجتمع جدید سفارت آمریکا در ایروان جاسوسیهای رادیویی از مناطق مرزی و کشورهای همجوار– ترکیه، ایران، گرجستان، آذربایجان، روسیه و غیره بعمل میآید.

و یکی از کارشناسان در مورد سفارت جدید آمریکا در ارمنستان چنین مینویسد: «در واقع، آمریکا در ارمنستان نه یک سفارتخانه سنتی، بلکه، یک مرکز جاسوسی، یک مجتمع دارای اهداف خاص دایر نموده است. از آنجا اطلاعات مورد علاقه آمریکاییها بطور گسترده جمعآوری و پس از پردازش به بانک اطلاعات و غیره ارسال میشود. در ارمنستان اسرار خاصی برای آمریکاییها وجود ندارد، ولذا، این مرکز اطلاعات در پوشش دیپلوماتیک برای کل منطقه «تیز» شده است».

در چنین شرایطی، آیا وقوع «انقلاب رنگی» در ارمنستان در بهار سال ۲٠١۸ جای تعجب دارد؟

لازم به ذکر است که عراق و ارمنستان، موارد استثنایی نیستند. «نسل جدید» سفارتخانههای آمریکا در سایر کشورها نیز تأسیس میشود. از جمله، ایالات متحده آمریکا در سال ۲٠١۲ ساختمان تازه سفارت خود را در اوکراین افتتاح نمود. مساحت کل سفارت آمریکا در آنجا ۴ و نیم هکتار، مساحت ساختمانها ١۵ هزار متر مربع است. آنها برای ۷٠٠ نفر در نظر گرفته شدهاند. امروز مجتمع سفارت آمریکا، بزرگترین نمایندگی سیاسی در کییف میباشد. یک مثال دیگر: سفارت آمریکا در مقدونیه که کمتر از ارمنستان جمعیت دارد. در مقدونیه ساخت و ساز سفارت جدید آمریکا در زمینی به مساحت ۶ هکتار اخیرا به پایان رسیده، مساحت ساختمانهای آن ١۸ هزار متر مربع است. ما فقط میتوانیم در باره ماهیت کارهایی که آمریکاییها در این سفارتخانهها انجام میدهند، حدس بزنیم.

والنتین کاتاسانوف

(Valentin Katasonov)

پروفسور، دکتر علوم اقتصاد، مدیر مرکز مطالعات اقتصادی «شاراپوف» روسیه، مشاور اقتصادی اسبق دبیر کل سازمان ملل متحد، پژوهشگر مسائل پشت صحنه

https://www.fondsk.ru/news/2018/10/14/NEKOTORYEposolstvasshaprevraschajutsjavkrupnyevoennorazvedyvatelnyecentry-46950.html

ا. م. شیری

۲۷ مهر- میزان ۱٣۹۷

۱ دیدگاه »

 1. بنا براین «جناب»‌ را کنار بگذارید و از رفیق شیری سخن بگویید، این خدمت بزرگ و تعیین کننده ای به مبارزان ایرانی بوده است که ریل مبارزاتی را جهت دیگری داده است.
  در صمن آقای نیموری دست به برگردان نطق آقای «گنادی زیگانوف» در دومای روسیه زده است که نشان می دهد چرا روسیه دقیقا مسولیت دفاع از کشوری را بعهده گرفته است که لانه مسموم ترین مارهای گزنده آنهم دشمن شماره یک روسیه فدرال را در خود جای داده است.
  «خطاب حزب کمونيست به پوتين: اگر حالا نجنبيد و حقوق مردم را احيا نکنيد، فردا دير است. مجله شماره 2.»
  در این نطق آقای گنادی زیگانف کمی از شگردهای الیگارشها و دست اندرکاران نولیبرال کنونی که در حکومت روسیه جا و مقامی تعیین کننده دارند را برملا میکند که نور تازه ای به تضادها و تناقص گویی های وزارت خارجه روسیه و گر دانندگان باقیمانده یلتسینی در روسیه فدرال را رسوا مینماید.
  اینهم روشنگری بسیار بجا در زمانی بسیار در خور! که به تحلیل مشخص از اوضاع مشخص کمکی اساسی مینماید. من خواندن نطق آقای زیگانف را به همه مبارزان ضدامپریالیست توصیه میکنم.

  لایک

 2. جناب شیری، شما دو هفته پیش این مطلب را با عنوان «تفنگداران دریایی آمریکا در ارمنستان» به این طرف و آنطرف فرستاده بودید. ممنون که به انتقاد درباره عنوانی که برای بازانتشار آن انتخاب کرده بود توجه نمودید. این مقدمه را اگر از همان اول اضافه کرده بودید خیلی بهتر بود.و برخی سوءتفاهم ها پیش نمی آمد.

  https://tudehiha.org/fa/12788?print=pdf

  لایک

  • امیر محترم!
   ممنون از حسن ¬توجه شما!
   در مورد جنگ ارمنستان و آذربایجان من فعلا عامدانه نمی¬ خواهم نظرم را اعلام کنم.
   البته، تا کنون، در یک جا، آن هم برای تعداد بسیار معدودی بیان کرده ام که تجزیه و تحلیل حوادث حریم سابق اتحاد شوروی، از جمله، وقوع همزمان دو انقلابات رنگی ادامه دار در بلاروس و قرقیزستان و دور جدید جنگ ارمنستان و آذربایجان بدون توجه به علل و عوامل تجزیه اتحاد شوروی و نابودسازی سوسیالیسم و بلوک سوسیالیستی گمراه کننده خواهد بود. چرا که قدرت رسانه ای دشمن بسیار قوی و تأثیرگذار است و اغلب تحلیل گران ایرانی که تعدادشان ماشالله از تعداد طبقه کار این بیشتر است، همه چیزدان، مطلع از همه چیز و متخصص در هر زمینه ای!
   با این حال، برای اظهار نظر در بعد گسترده، منتظرم هر کسی گفته های خودش را بگوید، جعلیات خودش انتشار دهد. بعد از آن به مسئله ورود خواهم کرد. چرا که من از نقطه شروع این مشکلات شاهد زنده قضایا بوده و هستم. به سهم خودم با اغلب روشها و رویکردها آشنایی دارم.
   بگمانم برخی جریانها، مثلا، گردانندگان مغرور و از خود راضی تارنگاشت عدالت، که بی توجه به انتشار مطالب راست و دروغ آنها توسط مجله هفته، تا کنون حتی یک مطلب هم از مجله هفته در سایت خودشان منتشر نکرده اند، شایعاتی که با پیش زمینه پان ایرانیستی راه انداخته اند، نمی توانند پرده ای برای لاپوشانی واقعیت درست کنند.
   بموقعش توضیح خواهم داد که چرا … تارنگاشت عدالت و سایر پان ایرانیست مخالف حل عادلانه مسئله ملی در ایران، در مقابل اشغال بیش از بیست درصد اراضی یک جمهوری توسط جمهوری دیگر و بیرون راندن بیش از یک میلیون نفر از خانه و خاک آباء و اجدادی خود در مدت سی سال کر و کور و لال شده بودند، اما حالا که مسئله آزادسازی اراضی و بازگشت رانده شدگان می رود تا به واقعیت تبدیل شود، ناگهان کاسه داغ تر از آش شده، شیپور را از سر گشادش می دمند.

   لایک

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: