سياسی, سرتیتر

آمریکا با تحریم یک جانبه، بزرگ ترین بدهکار تاریخ به حقوق بشر جهان است

نشست اخیر کمیته سوم حقوق بشر در جریان هفتاد و پنجمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در حالی برگزار شد که با مشاجرات جدی پیرامون مسائل مربوط به حقوق بشر همراه بو؛ این بحث های جدی پیرامون حقوق بشر به معنای وجود یک مانع قدرتمند دیگر در مسیر یکجانبه گرایی برخی کشورهای غربی در صحن سازمان ملل است و نشان می دهد که برخی از سیاستمداران آمریکایی به نام «حقوق بشر»، واقعیت این اصل را پایمال کرده اند و بلایای انسانی زیادی رقم زده اند.

این سیاستمداران آمریکایی در سطح جامعه بین الملل تبدیل به موش های خیابانی شده اند که همه سرشان فریاد می زنند و آنها را هدف ضرب و شتم قرار می دهند.

برخی از سیاستمداران آمریکایی مدت هاست که استانداردهای دوگانه ای را در مورد مسائل و امور بین الملل پیش گرفته اند و در عین حال خودشان را به اصلاح «معلم» حقوق بشر می خوانند؛‌ این سیاستمداران تحت این عنوان که «حقوق بشر برتر از حاکمیت است»، غالبا از به اعمال زور و فشار علیه سایر کشورها می پردازند و یا اینکه اقدام به تحمیل تحریم های یکجانبه علیه دیگر کشورها می کنند؛ تحریم هایی که به شدت آسیب زننده هستند.

تحریم های یکجانبه سیاستمداران آمریکایی به توانایی یک کشور برای توسعه اقتصاد و ارتقاء کیفیت معیشت مردمش صدمه می زند و این به معنای یک نقض سیستماتیک و مداوم حقوق بشری است.

از میان این اقدامات آمریکایی ها،‌ می توان به استفاده سیاسی برخی از سیاستمداران آمریکایی از اپیدمی کرونا به عنوان اهرمی برای تحمیل فشارهای حداکثری و تحریم علیه کشورهای به اصطلاح «متخاصم» اشاره کرد؛ این رویکرد سیاستمداران آمریکایی بسیار تنفر برانگیز است.

به عنوان مثال، بدنبال شیوع اپیدمی کرونا، ایران که از نظر آمریکا خاری در چشم خاورمیانه است،‌ با تحریم های فزاینده ای از سمت آمریکا روبرو شده است.

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل با صدور بیانیه ای مشترک تاکید کرده اند که تحریم هایی که از سمت آمریکا به نام حمایت از حقوق بشر تحمیل می شوند، حقیقتا در حال کشتار مردم و محروم کردن آنها از حقوق اولیه انسانی است.

آنچه حقیقتا به اثبات رسیده،‌ این است که سیاستمداران آمریکایی که غالبا به انجام اعمال ناپسند از جمله اعمال فشار و دخالت در امور داخلی سایر کشورها متهم اند، دیگر امیدی ندارند و از سوی هزارن نفر از مردم متهم شده اند.

به این سیاستمداران آمریکایی توصیه می شود که هرچه زودتر تحریم های یکجانبه اشان که هنجارها و اصول انسان دوستانه بین المللی را نقض کرده است، متوقف کنند و دست از مسموم کردن جو و فضای همکاری های بین المللی بردارند؛ اگر این سیاستمداران به ارتکاب جرم خود و پایمال کردن حقوق بشر و فریب جهان ادامه دهند و همچنان اصرار داشته باشند که در جهت مخالف جهان بایستند، نهایتا تاریخی را رقم خواهند زد که نمی توانند از آن رهایی یابند.

رادیو بین‌المللی چین