سياسی, سرتیتر

با دور زدن خلق فلسطین صلح ممکن نیست

felestin8633451422940898585.jpg

راه‌حل باید خروج اسرائیل از سرزمین‌های اشعال شده در سال ۱۹۶۷، حق استقلال کشور فلسطین اشغالی در مرزهای ۴‌ ژوئن ۱۹۶۷ با بیت‌المقدس شرقی به عنوان پایتخت آن و حق آوارگان فلسطینی برای بازگشت بر اساس قطع‌نامه ۱۹۴ سازمان ملل را تضمین نماید. شورای جهانی صلح مجدداً تأکید می‌کند که هر گونه دور زدن این حقوق از طريق توافق‌های دو یا سه‌جانبه‌ که این شروط را تضمین نکند به سود صلح و ثبات در منطقه نخواهد بود و نمی‌تواند به منافع خلق‌های منطقه خدمت کند.


منبع: صدای مردم، نشریه حزب کمونیست کانادا
تارنگاشت عدالت


شورای جهانی صلح: با دور زدن خلق فلسطین صلح ممکن نیست

شورای جهانی صلح طی بیانیه‌ای درباره توافق بین امارات متحده عربی و اسرائیل تأکید نمود که صلح در خاورمیانه فقط از طريق یک راه‌حل براساس حقوق خلق فلسطین به دست خواهد آمد.

شورای جهانی صلح هم‌چنین هشدار داد که با دور زدن حقوق خلق فلسطین از طريق توافق‌های دو یا سه‌جانبه صلح ممکن نیست.

متن کامل بیانیه به شرح زیر است:

«شورای جهانی صلح بر مرکزیت مسأله فلسطین برای صلح در منطقه خاورمیانه، و بر موضع راسخ خود که موضوع فلسطین موضوع اساسی در درگیری خارومیانه است، تأکید می‌نماید.

در ارتباط با توافق اسرائیل- امارات متحده عربی برای عادی‌سازی روابط بین آن‌ها، تحت حمایت ایالات متحده، ما تأکید می‌کنیم که

صلح در خاورمیانه فقط با حل مساله فلسین براساس قطع‌نامه‌های سازمان ملل، حقوق بین‌الملل و حقوق انکارناپذیر خلق فلسطین به دست خواهد آمد

صلح در خاورمیانه فقط با حل مساله فلسین براساس قطع‌نامه‌های سازمان ملل، حقوق بین‌الملل و حقوق انکارناپذیر خلق فلسطین به دست خواهد آمد. این راه‌حل باید خروج اسرائیل از سرزمین‌های اشعال شده در سال ۱۹۶۷، حق استقلال کشور فلسطین اشغالی در مرزهای ۴‌ ژوئن ۱۹۶۷ با بیت‌المقدس شرقی به عنوان پایتخت آن و حق آوارگان فلسطینی برای بازگشت در اساس قطع‌نامه ۱۹۴ سازمان ملل را تضمین نماید.

شورای جهانی صلح مجدداً تأکید می‌کند که هر گونه دور زدن این حقوق از طريق توافق‌های دو یا سه‌جانبه‌ که این شروط را تضمین نکند به سود صلح و ثبات در منطقه نخواهد بود و نمی‌تواند به منافع خلق‌های منطقه خدمت کند. این به ویژه این روزها با دیدن بمباران سنگین نوار غزه فلسطین به وسیله اسرائیل، که ما آن‌را قویاً محکوم و رد می‌کنیم، آشکار است.

شورای جهانی صلح مجدداً همبستگی کامل خود را با مبارزه عادلانه خلق فلسطین برای رسیدن به این اهداف، علیه نقشه‌های امپریالیستی در منطقه، ابراز می‌دارد

شورای جهانی صلح مجدداً همبستگی کامل خود را با مبارزه عادلانه خلق فلسطین برای رسیدن به این اهداف، علیه نقشه‌های امپریالیستی در منطقه، ابراز می‌دارد.»

شورای حهانی صلح در سال ۱۹۴۹، برای متحد کردن خلق‌های جهان در مبارزه برای صلح و خلع سلاح تشکیل شد. شورای جهانی صلح در حال حاضر ۹۹ سازمان عضو از کشورهای سراسر جهان دارد