رسانه ها

مجله نیچر: جهان باید از تجربیات ارزشمند چین در محافظت از تنوع زیستی آگاه شود

مجله نیچر انگلیس 23 سپتامبر سرمقاله ای چاپ کرد و در آن چین را دارای نقش اساسی در حفاظت از تنوع زیستی جهان خواند و تاکید کرد محققان چینی تجربیات ارزشمندی دارند که جهان باید از آنها آگاه شود.

این مقاله به نقل از نسخه پنجم سند «چشم انداز تنوع زیستی جهان» صادر شده از دبیرخانه کنوانسیون سازمان ملل یادآور شد: از بین 20 هدف تعیین شده برای حفاظت از گونه ها و محیط زیست که قرار بود در سال 2020 تحقق یابد، به جز 6 مورد که تا حدی برآورده شد، هیچ یک از موارد دیگر محقق نشده است.

تحلیل سال 2019 در ارتباط با تنوع زیستی در کشورهای مختلف نشان میدهد که حدود یک میلیون گونه جانوری و گیاهی در معرض خطر انقراض قرار گرفته اند. «گزارش کُره زنده 2020» نیز که صندوق جهانی طبیعت (WWF) در ماه سپتامبر منتشر کرد، به وضوح اشاره میکند تعداد مهره داران تحت نظارت بین سالهای 1970 و 2017 به طور متوسط 68٪ کاهش یافته است.

پانزدهمین کنفرانس طرفین کنوانسیون تنوع زیستی سازمان ملل (COP15) سال 2021 در شهر کون مینگ چین برگزار می شود. در این جلسه درباره محتوای سند «چارچوب تنوع زیستی بعد از 2020» مذاکراتی انجام میگیرد و اهداف دوره 2021-2030 برای تنوع زیستی جهان تعیین خواهد شد.

در این مقاله آمده است که چین در زمینه مطالعه نحوه تعادل بخشیدن به دو عنصر توسعه اقتصادی و کنترل تلفات گونه ها و زیست محیط چندین دهه تجربه دارد که این امر به تنوع زیستی جهان کمک زیادی کرده است؛ محققان چینی در پیشبرد موازی حفاظت از محیط زیست و توسعه اقتصادی نقش محوری ایفا کرده اند و تجربیات آنها برای سایر کشورها در نجات تنوع زیستی و محافظت از محیط زیست مهم و قابل استفاده است.

China Radio International