تاریخی, سرتیتر

بیانیه مشترک وزرای امور خارجه روسیه و چین


فدراسیون روسیه و جمهوری خلق چین به منظور مشارکت همه‌جانبه و همکاری استراتژیک که وارد عصر جدیدی می‌شود، و براساس دیدگاه مشترک از وضعیت بین‌المللی کنونی و مشکلات کلیدی، جامعه بین‌المللی را به ارتقای همکاری، تعمیق تفاهم، ایستادگی در برابر چالش‌ها و تهدیدات جدید به وسیله تلاش‌های مشترک و تسهیل ثبات سیاسی جهانی و بهبود اقتصادی جهانی فرامی‌خوانند.


منبع: وزارت امور خارجه فدراسیون روسیه
تارنگاشت عدالت


بیانیه مشترک وزرای امور خارجه فدراسیون روسیه و جمهوری خلق چین، مسکو، ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۰

فدراسیون روسیه و جمهوری خلق چین به منظور مشارکت همه‌جانبه و همکاری استراتژیک که وارد عصر جدیدی می‌شود، و براساس دیدگاه مشترک از وضعیت بین‌المللی کنونی و مشکلات کلیدی، جامعه بین‌المللی را به ارتقای همکاری، تعمیق تفاهم، ایستادگی در برابر چالش‌ها و تهدیدات جدید به وسیله تلاش‌های مشترک و تسهیل ثبات سیاسی جهانی و بهبود اقتصادی جهانی فرامی‌خوانند.

طرفین اعلام می‌کنند:
۱- دنیای جدید وارد یک مرحلۀ دگرگونی ژرف می‌شود. تلاطم شدیدتر می‌شود، و به جهانی‌سازی اقتصادی و اجرای «برنامه ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار» ضربه وارد شده است. همه‌گیری ویروس کرونا به جدی‌ترین چالش جهانی در زمان صلح تبدیل شده است.

طرفین نگرانی عمیق خود را از اشاعۀ اطلاعات دروغ و نادرست دربارۀ زمینه همه‌گیری ویروس کرونای جدید ابراز می‌نمایند. این بهداشت و سلامت مردم، ایمنی عمومی، ثبات و نظم را تهدید می‌کند، و مانع از آن می‌شود که ملت‌ها از یکدیگر بیش‌تر بیاموزند. در این بستر،

روسیه و چین دولت‌های حکومت‌ها، سازمان‌های عمومی، رسانه‌ها و محافل تجاری را به ارتقای همکاری و مقاومت مشترک در برابر اطلاعات دروغ فرامی‌خوانند

روسیه و چین دولت‌های حکومت‌ها، سازمان‌های عمومی، رسانه‌ها و محافل تجاری را به ارتقای همکاری و مقاومت مشترک در برابر اطلاعات دروغ فرامی‌خوانند. اشاعۀ اطلاعات و ارزیابی‌ها باید بر اساس فاکت‌ها باشد و مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر و حملات غیرقابل‌ توجیه به دیگر نظام‌های سیاسی و راه‌های توسعه را کنار بگذارد.

طرفین مجدداً حمایت قاطع خود را از سازمان جهانی بهداشت و نقش هماهنگ‌کنندۀ آن در تلاش‌های بین‌المللی برای مقابله با همه‌گیری اعلام نموده، و از ژرفش همکاری بین‌المللی در این عرصه و تسریع تولید داروها و واکسن‌ها حمایت می‌کنند. آن‌ها از همه کشورها می‌خواهند سیاسی کردن همه‌گیری را متوقف نمایند و تلاش‌ها را برای غلبه بر بیماری ویروس کرونا تجمیع نموده، مشترکاً به چالش‌های و تهدیدات گوناگون پاسخ دهند، و اجرای «برنامه ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار» را تسریع نمایند.

۲- امسال ۷۵-مین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم، بزرگ‌ترین تراژدی در تاریخ بشر است که جان ده‌ها میلیون نفر را گرفت. اتحاد شوروی و چین سخت‌ترین آسیب را از نازیسم و میلیتاریسم دیدند و بار مقاومت در برابر متجاوزین را متحمل شدند. آن‌ها به قیمت تلفات انسانی عظیم متجاوزین را متوقف کردند، عقب راندند و نابود کردند، در این مبارزه فداکاری و میهن‌دوستی بی‌نظیری را نشان دادند. نسل‌های جدید عمیقاً مدیون کسانی هستند که به خاطر آزادی و استقلال، و برای پیروزی خیر، عدالت و انسانیت از جان خود گذشتند.

با ورود به یک عصر جدید، روابط کنونی روسیه و چین در ارتباط با مشارکت همه‌جانبه و همکاری استراتژیک از یک ويژگی نیرومند و مثبتِ رفاقت حقیقی است برخوردار است که در میدان‌های نبرد جنگ جهانی دوم شکل گرفته است

با ورود به یک عصر جدید، روابط کنونی روسیه و چین در ارتباط با مشارکت همه‌جانبه و همکاری استراتژیک از یک ويژگی نیرومند و مثبتِ رفاقت حقیقی است برخوردار است که در میدان‌های نبرد جنگ جهانی دوم شکل گرفته است. حفظ حقیقت تاریخی در مورد آن جنگ یک وظیفه مقدس برای کل بشریت است. روسیه و چین مشترکاً با همه تلاش‌ها برای تحریف تاریخ، ستایش نازی‌ها، میلیتاریست‌ها و هم‌دستان آن‌ها، و لکه‌دار کردن چهرۀ فاتحان، مقابله خواهند کرد. کشورهای ما به هیچ‌کس اجازه نخواهند داد در نتایج جنگ جهانی دوم، که در منشور سازمان ملل متحد و دیگر اسناد بین‌المللی ثبت است، تجدیدنظر کند.

۳- در ۷۵-مین سال پایان جنگ جهان دوم و تشکیل سازمان ملل متحد،روسیه و چین به مثابۀ اعضای دايم شورای امنیت سازمان ملل، بر تعهد خود به اصول چندجانبه‌گرایی مجدداً تأکید می‌کنند

روسیه و چین به مثابۀ اعضای دايم شورای امنیت سازمان ملل، بر تعهد خود به اصول چندجانبه‌گرایی مجدداً تأکید می‌کنند؛ از ایده برگزاری یک سری نشست‌های سطح بالا به مناسبت ۷۵-مین سالگرد تشکیل سازمان ملل و ۷۵-مین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم حمایت می‌کنند؛ جامعه بین‌المللی را به حمایت مشترک از نظام روابط بین‌الملل، که سازمان ملل در آن نقش مرکزی دارد فرامی‌خوانند؛ و بر مواضع تصریح شده در «اعلامیه فدراسیون روسیه و جمهوری خلق چین پیرامون افزایش نقش حقوق بین‌الملل» مورخ ۲۵ ژوئن ۲۰۱۶ مجدداً تأکید می‌ورزند. چین از پیشنهاد روسیه برای برگزاری نشست سران دولت‌های عضو دايم شورای امنیت سازمان ملل حمایت می‌کند. روسیه و چین به پایبندی قاطعانه به اهداف و اصول منشور سازمان ملل، به ویژه، اصول برابری حاکمیت و عدم مداخله در امور داخلی دیگر دولت‌ها و حراست از صلح و ثبات جهانی ادامه خواهند داد. طرفین خواهان عدالت در روابط بین‌الملل و اصلاح و بهبود نظام حکمرانی جهانی هستند. آن‌ها اقدامات یک‌جانبه و حمایت‌گرایی [تجاری]، سیاست زور و قلدری نسبت به دیگر دولت‌ها، و تحریم‌های یک‌جانبه را که به وسیله شالوده‌های حقوق بین‌المللی حمایت نمی‌شوند، و هم‌چنین کاربست برون‌مرزی قوانین ملی را قاطعانه رد می‌کنند.

۴- ما در عرصه امنیت بین‌المللی، که شورای امنیت سازمان ملل مسؤولیت آن را به عهده دارد، با چالش‌های بزرگی رو‌به‌رو هستیم.

تفکر منسوخ دوره جنگ سرد، قدرت‌های بزرگ را در برابر یکدیگر قرار می‌دهد، و خواست تضمین امنیت خود به قیمت امنیت دیگر دولت‌ها، اصول اساسی روابط بین‌الملل، ثبات و امنیت استراتژیک جهانی و منطقه‌ای را به طور جدی تضعیف می‌کند

تفکر منسوخ دوره جنگ سرد، قدرت‌های بزرگ را در برابر یکدیگر قرار می‌دهد، و خواست تضمین امنیت خود به قیمت امنیت دیگر دولت‌ها، اصول اساسی روابط بین‌الملل، ثبات و امنیت استراتژیک جهانی و منطقه‌ای را به طور جدی تضعیف می‌کند. طرفین به اهمیت حفظ کنش متقابل بین قدرت‌های بزرگ در جهت حل مشکلات استراتژیک جهانی بر پایه برابر با روح احترام متقابل تأکيد نمودند. طرفین به مثابۀ اعضای دايم شورای امنیت سازمان ملل و دولت‌های اتمی، نقش مهمی در تضمین ثبات استراتژیک جهانی ایفاء می‌کنند و به ژرفش اعتماد متقابل استراتژیک، ايجاد تعامل استراتژیک، و حفظ مشترک ثبات استراتژیک منطقه‌ای و جهانی، منطبق با روح «بیانیه مشترک فدراسیون روسیه و جمهوری خلق چین پیرامون تقویت ثبات استراتژیک جهانی در عصر جدید» که در ۵ ژوئیه ۲۰۱۹ به امضاء رسید، ادامه خواهند داد.

روسیه و چین از همه دولت‌های شرکت‌کننده در پیمان‌ها و توافق‌ها پیرامون کنترل تسلیحاتی، خلع‌سلاح و منع گسترش می‌خواهند مفاد همه این پیمان‌ها و توافق‌ها را کاملاً رعایت نمایند و اکیداً از رویه‌های حل اختلاف مندرج در آن‌ها پیروی نمایند.

۵-

طرفین به گسترش همکاری پیرامون ارتقاء و حفاظت از حقوق بشر و پیشبرد برخورد برابر با همه مقوله‌های حقوق بشر در آژانس‌های حقوق بشر سازمان ملل ادامه خواهند داد

طرفین به گسترش همکاری پیرامون ارتقاء و حفاظت از حقوق بشر و پیشبرد برخورد برابر با همه مقوله‌های حقوق بشر در آژانس‌های حقوق بشر سازمان ملل ادامه خواهند داد. آن‌ها تلاش‌هایشان را در عرصه‌هایی که ملت‌های در حال توسعه توجه ویژه به آن‌ها دارند، افزايش می‌دهند: اعمال حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حق توسعه. آن‌ها مخالف سیاسی کردن برنامه بین‌المللی حقوق بشر و استفاده از موضوعات حقوق بشر به مثابۀ یک دست‌آویز برای مداخله در امور داخلی دولت‌های مستقل هستند.

۶-

طرفین جامعه بین‌المللی را به تشریک مساعی در مقابله با همه شکل‌ها و تجلیات تروریسم و افراطی‌گری تشویق می‌کنند. آن‌ها پیوسته سیاست جامعی را پیرامون این موضوع، ریشه‌کن کردن هم علت‌ها و هم پی‌آمدهای مشکل و تسهیل تشکیل یک جبهه واحد جهانی علیه تروریسم، با نقش مرکزی سازمان ملل در آن، دنبال می‌کنند. آن‌ها از وصل کردن تروریسم و افراطی‌گری به دولت‌ها و مذاهب، ملیت‌ها یا تمدن‌های مشخص جلوگیری می‌کنند، و مخالف استقاده از معیارهای دوگانه در فعالیت‌ها علیه تروریسم هستند.

۷- طرفین جامعه بین‌المللی را به تشریک مساعی در مقابله با استفاده از «فن‌آوری اطلاعات و مخابرات» (ICT) برای اهداف مغایر با حفظ صلح، امنیت و ثبات بین‌المللی و منطقه‌ای تشویق می‌کنند. آن‌ها با فعالیت‌های جنایی و دیگر فعالیت‌های تروریستی با استفاده از فن‌آوری اطلاعات و مخابرات مخالف هستند.
طرفین خواهان جلوگیری از درگیری‌های بین دولتی هستند که ممکن است با استفاده غیرقانونی از فن‌آوری اطلاعات و مخابرات شعله‌ور شود

طرفین خواهان جلوگیری از درگیری‌های بین دولتی هستند که ممکن است با استفاده غیرقانونی از فن‌آوری اطلاعات و مخابرات شعله‌ور شود و دوباره نقش کلیدی سازمان ملل را در مقابله با تهدیدات نسبت به امنیت اطلاعات بین‌المللی اعلام می‌کنند. در این بستر، آن‌ها حمایت از فعالیت‌های سازمان ملل را برای تعیین مقررات، هنجارها و اصول رفتار مسؤولانۀ دولت‌ها در فضای اطلاعاتی اعلام می‌کنند. آن‌ها از تشکیل به‌هنگام نخستین سازوکار مذاکره پیرامون این موضوع، برخوردار از حمایت سازمان ملل و منطبق با قطع‌نامه ۲۷/۷۳ مجمع عمومی، که همه دولت‌های می‌توانند در آن شرکت نمایند، به ویژه گروه کاری باز پیرامون پیشرفت‌ها در عرصه اطلاعات و مخابرات در بستر امنیت بین‌المللی، استقبال می‌کنند. آن‌ها همه دولت‌ها را به مشارکت سازنده در کار کمیته ویژه کارشناسان بین‌-دولتی که براساس قطع‌نامه ۲۷۴/۷۴ مجمع عمومی سازمان ملل تشکیل شد و بر نیاز به تدوین، هر چه زودتر، یک کنوانسیون سازمان ملل پیرامون مقابله با استفاده از فن‌آوری اطلاعات و مخابرات برای هدف‌های جنایتکارانه تشویق می‌کنند.

آن‌ها هم‌چنین بر مواضع مشترک پیرامون حکمرانی بر اینترنت، از جمله اهمیت تضمین حقوق برابر دولت‌ها برای حکمرانی بر شبکه جهانی، و تمرکز بر نیاز به تقویت نقش «اتحادیه بین‌المللی مخابرات» (ITU) در این عرصه تأکید می‌نمایند. طرفین با ادامه ارتقای همکاری دوجانبه براساس «توافق بین دولت فدراسیون روسیه و دولت جمهوری خلق چین پیرامون همکاری در تضمین امنیت اطلاعات بین‌االمللی» مورخ ۸ مه ۲۰۱۵ توافق نمودند.

۸- طرفین از تأثیر همه‌جانبه اقتصاد دیجیتالی بر توسعه اجتماعی-اقتصادی کشورهای جهان و بر نظام حکمرانی جهانی آگاهند. آن‌ها معتقدند که حراست از داده‌های دیجیتالی بر امنیت ملی، منافع عمومی و حقوق فردی در هر دولت تأثیر می‌گذارد، و همه کشورها را به حرکت پیرامون اصول مشارکت جهانی برای تدوین مقررات جهانی حاکم بر امنیت دیجیتالی که آمال همه دولت‌های شرکت‌کننده را بر اساس احترام به منافع همه شرکت‌کنندگان منعکس نماید، فرامی‌خوانند. روسیه به «ابتکار جهانی پیرامون امنیت داده‌ها» که به وسیله چین مطرح شد، توجه نمود و از تلاش‌های چین برای بهبود امنیت جهانی داده‌های دیجیتالی استقبال می‌کند.
طرفین قصد خود را برای افزایش همکاری در امنیت بین‌المللی اطلاعات هم در شکل دوجانیه و هم در درون سازمان ملل، بریکس، سازمان همکاری شانگهای، همایش منطقه‌ای آسه‌آن و دیگر پلاتفرم‌های چندجانبه جهانی و منطقه‌ای ابراز نمودند

طرفین قصد خود را برای افزایش همکاری در امنیت بین‌المللی اطلاعات هم در شکل دوجانیه و هم در درون سازمان ملل، بریکس، سازمان همکاری شانگهای، همایش منطقه‌ای آسه‌آن و دیگر پلاتفرم‌های چندجانبه جهانی و منطقه‌ای ابراز نمودند.

طرفین پتانسیل قابل توجه توسعه اقتصاد دیجیتالی را، به ویژه در جریان همه‌گیری، تشخیص می‌دهند و از جامعه بین‌المللی می‌خواهند روندهای توسعه را برای تشویق شیوه‌های جدید مدیریت اقتصادی، محل‌های جدید تولید، الگوهای جدید توسعه دنبال نماید، و مشترکاً یک محیط باز، منصفانه، عادلانه و غیرتبعیضی برای توسعه و استفاده از فن‌آوری اطلاعاتی، با توجه به امنیت داده‌ها و جریان‌های فرامرزی داده‌ها، و حمایت از زنجیر عرضه جهانی برای تولیدات و خدمات اطلاعاتی، ایجاد نماید.

۹- طرفین از هیچ تلاشی برای حفظ نقش رهبری سازمان تجارت جهانی در آزادسازی تجارت و هماهنگی در تدوین مقررات تجارت جهانی و حمایت از نظام تجارت چندجانبه، که سازمان تجارت جهانی بنیاد آن است، فروگذار نخواهند کرد. آن‌ها جامعه جهانی را به بهبود همکاری در سیاست کلان اقتصادی، حفاظت از امنیت و ثبات زنجیرهای ارزش جهانی، تشویق گشودگی، فراگیری بیش‌تر، رفاه مشترک، سود متوازن و مشترک از جهانی‌سازی اقتصادی، و کمک به رونق سریع اقتصاد جهانی فرامی‌خوانند.

۱۰-

طرفین همکاری پیرامون موضوعات موضعی منطقه‌ای، از جمله موضوعات مرتبط با ایران، افغانستان، سوریه و شبه‌جزیره کره را بسیار مهم می‌دانند

طرفین همکاری پیرامون موضوعات موضعی منطقه‌ای، از جمله موضوعات مرتبط با ایران، افغانستان، سوریه و شبه‌جزیره کره را بسیار مهم می‌دانند. آن‌ها تأکید می‌کنند گه گفت‌وگو تنها راه مؤثر حل مشکلات است و آماده اند، بر پایه اجماع، در پلاتفرم‌های رایزنی و گفت‌وگوی چندحانبه و تسهیل حل‌وفصل مشکلات با ابزار سیاسی و دیپلماتیک هم‌چنان شرکت نمایند.

۱۱- روسیه و چین به خط هماهنگی برنامه‌های خود برای «اتحادیه اقتصادی اورآسیا» (EAEU) و عملی نمودن «ابتکار کمربند و جاده» ادامه خواهند داد، به تقویت اتصال منطقه‌ای و توسعه اقتصادی در اوروآسیا کمک خواهند کرد.

۱۲- چین پشتيبانی پُرشور خود را از کارهایی که روسیه در دورۀ ریاست خود در بریکس و سازمان همکاری شانگهای انجام داد، اعلام می‌کند و فعالانه به روسیه در تدارک نشست سران بریکس و نشست سران سازمان همکاری شانگهای کمک خواهد کرد. طرفین به تشديد تماس‌ها و هماهنگی در درون گروه ۲۰، سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا-اقیانوسه (APEC) و دیگر سازوکارهای چندجانبه به منظور تقویت نقش سازندۀ خود، ادامه خواهند داد.

مسکو، ۱۱ سپتامیر ۲۰۲۰