رسانه ها

آسیا تایمز: آمریکا بی اعتبار و بی آبرو

نشریه «آسیا تایمز» چاپ سنگاپور در گزارشی می نویسد: پذیرفته نشدن قطعنامه پیشنهادی آمریکا در مورد تمدید تحریم تسلیحاتی ایران، شکستی بزرگ برای آمریکا بود که باعث منزوی شدن این کشور در جامعه جهانی شده است، حال با وضعیت کنونی بعید به نظر می رسد که حتی «جو بایدن» نیز در صورت پیروزی بتواند اعتبار از دست رفته آمریکا را باز گرداند.

آسیا تایمز افزود: «جو بایدن» کاندیدای دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سخنرانی روز ۲۰ اوت توجه اندکی به حوزه سیاست خارجی نشان داد و در مقابل بر ۴ موضوع بحرانی بزرگ یعنی همه گیری کرونا، رکود اقتصادی، نژادپرستی و تغییرات آب و هوا، متمرکز شد.
همان روز «دونالد ترامپ» رقیب جمهوریخواه وی در کاخ سفید مشغول ارائه پیش‌نویس قطعنامه‌ای به منظور تمدید تحریم تسلیحاتی علیه ایران بود که توسط بیشتر اعضای دائم و موقت این شورا رد شد.
عدم پذیرش این قطعنامه توسط شورای امنیت سازمان ملل شکستی بزرگ برای آمریکا بود که نشانه ای از پایان تسلط واشنگتن بر این شورا و کشورهای اروپایی است.
این نشریه در ادامه می نویسد: اکنون سوال این است که آیا جو بایدن می‌تواند حیثیت از دست رفته آمریکا و خسارت گسترده ای که دولت دونالد ترامپ به نظم جهانی وارد ساخته است را، جبران کند؟
در تحقیق برای پاسخ این سؤال باید در نظر داشت که از این زمان تا انتخابات اوایل نوامبر، ترامپ قادر است باعث بدبینی بیشتر مردم و کشورها در خارج از آمریکا شود و در طرحی مانند تحریک جنگ با ایران در قامت ریاست جمهوری ظاهر شود و ملت را پشت سرش جمع کند و به این ترتیب کاستی های خود را که توسط رقیب دموکراتش مورد بهره برداری قرار گرفته، جبران کند.
در کاوش برای یافتن پاسخ این سوال باید به انتخابات اول نوامبر توجه داشت که آیا ترامپ باز هم به تفرقه افکنی میان کشورها و تخریب روابط دیگر کشورهای جهان همچون دامن زدن به جنگ با ایران می‌پردازد تا از این طریق مردم کشورش را برای رای دادن به خود ترغیب کند و طرفداران بایدن را به سوی خود بکشاند.
با بررسی رفتار عجیب دولت در مورد تحمیل فشار تحریم های سازمان ملل بلافاصله پس از عدم موفقیت در تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در شورای امنیت، سرنخ مهمی از این احتمال به دست می‌آید.
عدم پذیرش قطعنامه پیشنهادی آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل موضوع برنامه هسته ای ایران را بازهم به مسئله سیاست داخلی آمریکا تبدیل می‌کند تا بایدن را که خواستار توافق دوباره با ایران است، از سر راه خود کنار بزند.
با این حال، در یک عمل «آکروباتیک دیپلماتیک» دولت آمریکا وانمود کرد که هنوز «شرکت کننده» در این توافق است، بحثی که مورد توجه متحدان اروپایی و دیگران در سازمان ملل متحد قرار نگرفت.
این نشریه آسیایی در ادامه می‌افزاید: حتی اگر یک بحران تمام عیار با ایران پیش نیاید نیز پیروزی بایدن به معنای به ارث بردن یک بحران عمیق در روابط ایران و آمریکا است که به سادگی قابل حل نیست.
بایدن و نامزد معاون ریاست جمهوری وی «کاملا هریس»، در تلاشند تا بازگشت آمریکا به توافق هسته ای ایران را برعهده بگیرند.
روز ۳ نوامبر ۲۰۲۰ (۱۳ آبان ۱۳۹۹۹) انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و معاون او برگزار خواهد شد. این انتخابات پنجاه و نهمین انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا است.